Harta site-ului
Ajutor
Schimb de bune practici și stabilirea parteneriatelor instituționale în cadrul vizitei de lucru a delegației Inspectoratului Școlar Județean Vaslui
Schimb de bune practici și stabilirea parteneriatelor instituționale în cadrul vizitei de lucru a delegației Inspectoratului Școlar Județean Vaslui

În perioada 27-29 martie 2017, o delegație a Inspectoratului Școlar Județean Vaslui în componența: prof. Gabriela Plăcintă, inspector școlar general, Alexandru Mîță, inspector școlar pentru limbi moderne și Zoica Popescu, inspector școlar pentru educație timpurie, s-a aflat în vizită de lucru la Chișinău, în scopul realizării unui schimb de informații relevante pentru o mai bună dezvoltare instituțională, promovării educației de calitate, cât și inițierii parteneriatelor între instituțiile responsabile de evaluare, monitorizare și implementare a politicilor educaționale din Republica Moldova.
În cele trei zile, membrii delegației, însoțiți de Ana Vivdici, director, Adelina Ghețiu, director adjunct și Galina Crainic, director adjunct, Inspectoratul Școlar Național, au vizitat 7 instituții de învățământ general, diverse ca structură, formă și niveluri de învățământ, cât și Centrul educațional „Pro Didactica”, director executiv Rima Bezede și Institutul de Științe ale Educației, director Pogolșa Lilia, în cadrul căreia au fost stabilite relații de colaborare pe domeniul formării continue a cadrelor și discutate posibilitățile de inițiere a parteneriatelor instituționale.
Prima instituție vizitată a fost Liceul Teoretic „Ion Creangă”, mun. Chișinău, director Corneliu Solomon, instituție care a întâmpinat oaspeții cu un program artistic inedit, un profund mesaj istoric, demonstrând profesionalism, înaltă cultură organizațională și talente impresionante ale discipolilor și dascălilor acestora.
O altă instituție ce a reușit să demonstreze o excelentă organizare instituțională și competențe consolidate la o frumoasă aniversare de 25 de ani de activitate a fost Liceul Teoretic „Mihai Viteazul”, mun. Chișinău, director Nelly Berezovschi, prezentând istoria și realizările instituției prin poezie, cântece și dansuri, îmbinate într-un scenariu care a evidențiat specificul instituției și talentele elevilor. Spre finalul vizitei din cadrul LT „Mihai Viteazul” oaspeții au plantat brazi, împlinind numeric cifra aniversară a instituției.
Instituția de educație timpurie nr. 199 „Lăstăraș” a impresionat membrii delegației atât prin valorificarea talentelor celor mici cât și prin edificarea educației ecologice, în cadrul instituției fiind amplasată o “grădină botanică”, îngrijită de către copii împreună cu personalul didactic și auxiliar. O altă instituție de educație timpurie vizitată a fost Grădinița nr. 26 din Chișinău, director Violeta Surdu, specifică prin zona și modul de amplasare cât și reușitele organizaționale.
Liceul Teoretic „Elimul Nou”, mun. Chișinău, director Moga Ecaterina, a fost prezentat ca o bună practică în crearea spațiului armonios de lucru, motivarea elevilor și a cadrelor didactice spre excelență și multitudinea de parteneriate și proiecte naționale și internaționale în curs de realizare.
În cadrul vizitei la Liceul Academiei de Științe a Moldovei, mun. Chișinău, director Iurie Cristea, s-a discutat despre experiențele instituției: implementarea Planului cadru individualizat, regulamentul intern, buna practică în gestionarea proiectelor cât și performanțele academice obținute de elevi, ca urmare a eforturilor conjugate a comunității educaționale a Academiei de Științe a Moldovei.
Vizitarea Liceului Teoretic „Prometeu” , mun. Chișinău, director general Aurelian Silvestru, a fost o altă ocazie de a cunoaște diversitatea instituțiilor de învățământ general, atât ca structură, tip de proprietate, rezultate școlare, cât și din perspectiva managementului eficient și a transparenței administrării fondurilor disponibile. Instituția este rodul muncii titanice a managerului, artist al cuvântului – Aurelian Silvestru.
Ca urmare a vizitelor din fiecare instituție de învățământ, membrii delegației IȘJ Vaslui au discutat despre posibilitatea stabilirii parteneriatelor cu instituții similare din Vaslui.
O altă activitate importantă în cadrul vizitei de lucru a fost ședința comună a membrilor delegației cu ministrul educației, conducerea Inspectoratului Școlar Național și conducători ai organelor locale de specialitate în domeniul învățământului. La ședință au fost prezentate atât instituțiile ca structură și funcționalitate, cât și posibilitățile stabilirii parteneriatelor dintre instituțiile din Vaslui și cele din Republica Moldova, în scopul efectuării schimbului de experiență și formării cadrelor din sistemul educațional.
Corina Fusu, ministru al educației, a vorbit despre structurile instituționale responsabile de monitorizarea și evaluarea sistemului educațional, apreciind înalt sprijinul acordat de Guvernul României în modernizarea educației din Republica Moldova și posibilitățile oferite de IȘJ Vaslui în formarea cadrelor din sistem. „Ministerul Educației acordă o atenție deosebită evaluării performanțelor școlii și profesorilor și are toată încrederea că împreună cu Inspectoratul Școlar Național vom găsi punți sigure de comunicare cu Dvs. (OLSDÎ) care sunteți reprezentanții, sau cei care asigură calitatea educației în teritoriu.” a punctat ministrul educației în adresarea către conducătorii organelor locale de specialitate în domeniul învățământului.
Prof. Gabriela Plăcintă, inspector școlar general al IȘJ Vaslui și-a exprimat deschiderea pentru inițierea parteneriatelor cu organele locale de specialitate în domeniul învățământului, instituții similare ca structură, angajamente și profil, mulțumind totodată Inspectoratului Școlar Național pentru organizarea întrevederii într-un astfel de format. „Avem lucruri în comun dar și lucruri care diferențiază activitatea noastră și tocmai de aceea am discutat cu dna director, Ana Vivdici, să găsim oportunități pentru a colabora pe viitor, atât pe linia formării cadrelor didactice cât și pe cea de stabilire a parteneriatelor între instituțiile noastre.” a comunicat prof. Gabriela Plăcintă, exprimându-și încrederea că activitățile de colaborare vor fi benefice tuturor părților.
Inspectoratul Școlar Național își propune să consolideze capacitățile instituțiilor abilitate cu evaluarea învățământului general de nivel local, pentru promovarea culturii calității evaluării externe și sporirea impactului activităților de inspecție și evaluare pentru instituțiile de învățământ general și beneficiarii direcți ai educației - elevii, copiii.
 
Larisa BRADUCEAN,
şef  Direcţie  învăţământ  general

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

Schimb de bune practici și stabilirea parteneriatelor instituționale în cadrul vizitei de lucru a delegației Inspectoratului Școlar Județean Vaslui - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta