Harta site-ului
Ajutor
Sărbătoarea Luminii în satul Cocieri
Sărbătoarea Luminii în satul Cocieri

Învierea Domnului, numită şi Sfintele Paşti, este cea mai mare sărbătoare a Bisericii Ortodoxe, fiind considerată minunea minunilor,evenimentul fără pereche în istoria lumii. Importanţa ei întrece în mod absolut tot ce se întîmplă şi se poate întîmpla în univer 
 Paştele—cea mai importantă sărbătoare a creştinătăţii –e şi cea mai aşteptată. Oamenii de pretutindeni, atît de îndepărtaţi unii de alţii prin aşezare geografică , naţiune, limbă, cultură şi tradiţii, devin un tot întreg în această perioadă şi împărtăşesc DIVINA TAINĂ A CERULUI.
          În preajma MARELUI PRAZNIC AL LUMINII,cu alaiul său de emoţii, reculegere şi bucurie, toate casele devin BISERICI. Iar sufletul –O LAMURĂ!
        Sărbătoarea specială a Paştelui a început să fie practicată în sec. II după Hristos.Creştinii se pregătesc pentru întîmpinarea Lui printr-un POST MARE ,care durează 48 de zile. Postul e o călătorie spre Înviere,e BAIA SUFLETULUI, e o PASĂRE ale cărei aripi sunt rugăciunea şi milostenia. Clipa cea mai luminoasă din post ne-o aduce DUMINICA FLORIILOR,DUMINICA INTRĂRII DOMNULUI în IERUSALIM. Se sărbătoreşte în ultima duminică dinaintea Paştelui.
        În Duminica Floriilor,credincioşii aduc la biserică ramuri verzi de salcie, care se sfinţesc, şi se împart la toţi. Acestea sunt simbolul bucuriei şi ne amintesc de Intrarea triumfală a Domnului în oraşul sfînt.
      Salcia... Năframa vîntului neogoit, a zbuciumului care vine şi plînge neauzit... Întrucît din salcie se pot tăia mereu ramuri verzi, precum dintr-un izvor nicicînd secat, ea este considerată un simbol al nemuririi, are un caracter sacru, de protecţie.
      Planta protectoare, BUSUIOCUL,se află în strînsă legătură cu semnificaţiile botezului şi ale apei sfinţite. E un simbol al iubirii împătimite şi un element definitoriu pentru atmosfera tihnită şi cuprinsă în vraja luminoasă a satului moldovenesc.
        Busuiocul sfinţit inoculează un sentiment de siguranţă, deţine puteri magice, alungă duhurile rele. E asociat albului şervetelor sau păretarelor. El readuce, în plan simbolic, preaplinul verii, care, împreună cu focul din vatră şi culorile somptuoase ale covoarelor, prelungeşte frumuseţea şi intensitatea solară a acestui anotimp.
    Florile sunt miresele naturii, imaginea virtuţilor sufletului, buchetul care le adună fiind cel al perfecţiunii.
     În credinţele romăneşti, drumul spre rai e presărat cu flori sfinte: busuioc, trandafiri, imortele… 
     Minunat prin frumuseţa , forma şi parfumul său TRANDAFIRUL semnifică cupa vieţii, sufletul, inima, dragostea curată. În iconografia creştină, trandafirul are fie potirul în care a picurat single lui Iisus, fie simbolul rănilor Lui. Un trandafir apare aşezat în centrul Crucii, adică în dreptul inimii lui Hristos, …al sfintei inimi.
     Trandafirul la creştini e o efigie a iubirii, fiind considerat imagine a sufletului şi a Mîntuitorului.
     Cel ce vrea să contempleze slava lui Dumnezeu , să contempleze un trandafir roşu…!
          În flori trăieşte gîndul dumnezeiesc. El nu se arată nicăieri mai dulce, mai mîngîietor, mai dătător de nădejde…
        Voi enumera cîteva tradiţii ancestrale ,specific Duminicii Floriilor.
1.Mîţişorii de salcie , sfinţiţi de Florii, se păstrează anul întreg în casă, fiindcă au menirea de a apăra de toate relele. Îndeosebi, de fulgere,sporesc fertilitatea.
2. Cu asemenea rămurele se ating  copiii, ca să doarmă liniştit, să nu tresară prin somn. Se pun şi în scăldătoare , cu acelaşi scop.
3. Florile, crenguţele de la Liturghia de Florii, au puteri miraculoase de a ne feri de boli.
4. În această zi e bine să mîncăm numai bucate din peşte.
5. Gospodinele sădesc  în Săptămîna Floriilor flori în ghivece, în grădiniţă, ca să crească mai repede, mai frumos.
6. Se crede că pomii sădiţi  în această săptămînă se prind uşor şi sunt mai roditori, fructele lor au un gust deosebit.
7. Se spune,în baza observaţiilor îndelungate, că aşa cum e vremea în ziua de Florii ,aşa va fi şi în Ziua Învierii lui Hristos.
8. De Florii îşi sărbătoresc ziua onomastică toţi cei care au prenume florare.
      Zîmbetul Floriilor ni-L arată mereu pe Iisus venind luminous , dar în smerenie , de bună voie spre patima sa, pentru a noastră mîntuire.
       Ramurile de măslin, curmal, palmier de atunci se transformă acum în mâinile noastre în ramuri verzi şi binecuvîntate, peste care zîmbetul Floriilor coboară pacea şi privirea ochilor Lui senini.
        Atunci a fost ultima intrare a lui Iisus în Ierusalim, dar acum noi putem înălţa oricînd din inima noastră, un Ierusalim, în care neîncetat să intre Hristos şi să ne aducă mereu ZÎMBETUL  FLORIILOR…
        Săptămîna de după Florii se numeşte SĂPTĂMÎNA PATIMILOR. Postul acestei săptămîni presupune nu numai abţinerea de la anumite feluri de bucate, dar şi lecturi duhovniceşti,un comportament decent , inclusiv un limbaj pe care, trebuie să ştii, că îl aud nu numai cei din jur, dar şi Domnul din ceruri.
       Pentru a ne apropia cu vrednicie de Sărbătoarea Sărbătorilor e creştineşte să renunţăm la fapte rele şi gînduri deşarte . Astfel lucrarea postului devine purificaroare şi sub aspect sufletesc.  
      Ţinem post în semn de doliu că Mirele Ceresc a suferit  chinuri groaznice şi a fost luat dintre noi.        
      Clopotele bisericilor sînt auzite pe parcursul întregului an , dar… se opresc, amuţesc înfiorate în JOIA MARE.Liniştea  se aşterne peste întreg pămîntul. Oamenii devin mai tăcuţi,mai gînditori, vinovaţi parcă de odiosul păcat, pe care n-au putut , n-au ştiut cum să-l preîntîmpine…
      Vinerea neagră! Vinerea răstignirii... ziua patimilor! Grozavă diabolică zi!...
      Mîntuitorul a ales Crucea, fiindcă astfel se moare cu mâinile întinse. EL S-A SFÎRŞIT  ÎMBRĂŢIŞÎNDU-NE! 
      Acesta-i  Marele Sacrificiu, universal,etern, adus deasupra muntelui Golgotei. Acesta-i  Sacrificiul care odată, pentru totdeauna, s-a adus pentru spălarea păcatelor şi fărădelegilor lumii şi ne-a mîntuit din moartea veşnică.
SIMBOLURI PE CARE LE ASOCTEM PAŞTELUI:
LUMÎNAREA—în noaptea Învierii,fiecare credincios poartă în mână o lumînare, pe care o va aprinde din lumina adusă de preot de pe masa Sfîntului Altar. Ea este simbolul Învierii, al luminii lui Hristos asupra întunericului păcatului.  Mulţi păstrează  restul de lumînare , rămasă nearsă după slujbă, şi o aprind în cursul anului în cazul în care au un mare necaz.
MIELUL—e simbolul lui Iisus (în întreaga tradiţie creştină), care, ca un miel blînd s-a jertfit pentru iertarea păcatelor celor mulţi.
OUĂLE—au dobîndit un loc de cinste pe masa de Paşti. Reprezintă bucuria vieţii şi simbolizează ca Hristos părăseşte mormîntul şi se întoarce la viaţă, asemenea puiului din găoace.
OUL ROŞU—simbolizează sîngele lui  Iisus. O legendă spune că pietrele cu care a fost bătut  EL , atingîndu-L, se prefăceau în ouă roşii.
       Cea mai cunoscută este legenda cea despre Maria , care, venind să-şi vadă Fiul răstignit, a adus cu EA ouă. Coşuleţul l-a pus sub cruce şi ouăle s-au însîngerat.
     O altă legendă biblică leagă apariţia ouălor vopsite de numele Sfintei Maeia Magdalena, care, după înălţarea lui Iisus, a sosit la Roma pentru a propaga Evanghelia. Venind în faţa împăratului Tiberiu, i-a întins un ou roşu , zicînd: «Hristos a înviat!» Datorită Mariei Magdalena, obiceiul de a dărui unul altuia ouă vopsite la Paşti, s-a răspîndit printre creştinii din lumea întreagă.
    IEPURAŞUL—simbol al rodniciei, al bogăţiei.
   FLUTURELE—simbolizează  Învierea lui  Hristos, înălţarea sufletului preacurat.
   LILIACUL—simbol al purităţii.
   Voi istorisi unele tradiţii şi obiceiuri pascale, încetăţenite la noi la COCIERI.
1.În timpul postului se pune grîu la încolţit. Firele verzi vor fi folosite la decorarea mesei de sărbătoare.
2. Oamenii îmbracă în ziua de Paşti haine noi, pentru a le aduce noroc, înnoiri.
3. Paştele nu mai e Sărbătoarea Învierii fără pască, cozonac, ouă roşii.
4. În dimineaţa zilei de Paşti, creştinii, mai ales fetele, copiii, se spală cu apă în care sunt puse un ou roşu , unul alb şi bănuţi. Cu oul roşu se spală obrajii, să se înroşească- sănătatea să stăpînească corpul. Argintul simbolizează curăţenia trupească , iar oul alb- puritatea sufletească. Banul trebuie atins de obraji şi de frunte, ca să se împlinească menirea. Acel ce se spală la urmă ia banii.
5. formulele de salut: «Hristos a înviat!»şi «Adevărat a înviat!» se foloseşte 40 de zile, pînă la înălţarea Domnului. 
   S-a deschis cerurile. S-au deschis visele. S-au deschis speranţele .
   Deschideţi  ochii! Deschideţi ferestrele! Deschideţi  inimile!—HRISTOS  A  ÎNVIAT!
                                                                                       
                                                                      RAISA ROŞCA,ŞEFA BIBLIOTECII PUBLICE COCIERI. 
           

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

Sărbătoarea Luminii în satul Cocieri - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta