Harta site-ului
Ajutor
Săptămîna incluziunii sociale
Săptămîna incluziunii sociale

La 14 octombrie 1992 de către Adunarea Generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite a fost proclamată ziua de 3 decembrie – Zi internaţională a persoanelor cu dizabilităţi. În scopul consemnării evenimentului sus menţionat, perioada de 28 noiembrie 2011 - 03 decembrie 2011 se dedică săptămînii incluziunii sociale. Astfel, în conformitate cu art. 53, 54 ale Legii privind administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006, Legea privind descentralizarea administrativă  nr. 435-XVI din 28.12.2006,  Hotărîrea Guvernului nr.782 din 01.12.1992, „Cu privire la Ziua Internaţională a invalizilor” a fost emisă Dispoziţia Preşedintelui raionului nr. 137-n din 23.11.2011 ,,Cu privire la aprobarea Planului de acţiuni consacrate consemnării Zilei internaţionale a persoanelor cu dezabilităţi” (28.11.2011 – 03.12.2011) cu următoarele acţiuni:
 • Identificarea  şi luarea la evidenţă strictă a persoanelor cu dizabilităţi în situaţii  de risc, evaluarea necesităţilor de îngrijire socială la domiciliu şi acordarea unei atenţii sporite în procesul prestării serviciilor socialeю
 • Implicarea echipelor de voluntari în soluţionarea problemelor de ordin social- economic a persoanelor cu dizabilităţi.
 • Organizarea vizitelor la domiciliu a persoanelor cu dizabilităţi ţintuite la pat.
 • Organizarea şi desfăşurarea controlului şi tratamentului medical necesar persoanelor cu dizabilităţi.
 • Implicarea agenţilor economici, organizaţiilor non- guvernamentale în soluţionarea problemelor persoanelor cu dizabilităţi(asigurarea cu lemne,cărbune,pîine,colete cu produse alimentare, ajutoare materiale).
 • Acordarea ajutoarelor materiale unice persoanelor cu dizabilităţi, prioritar copiilor.
 • Organizarea meselor rotunde, audienţelor consemnate „Zilei internaţionale a persoanelor cu dizabilităţi”.
 • Organizarea şi desfăşurarea acţiunilor social- culturale şi de binefacere consacrate „Zilei internaţionale a persoanelor cu dizabilităţi”.
 • Organizarea expoziţiilor confecţionate de către copii şi adulţii cu dizabilităţi.
 • Reflectarea amplă în mass-media a evenimentelor ce ţin de pregătirea şi desfăşurarea „Zilei Internaţionale a Persoanelor cu Dizabilităţi"
În conformitate cu planul de activitate sus mentionat, pe data de 23 noiembrie anul curent, în sala mică de şedinţă din cadrul Consiliului raional a avut loc şedinţa Consiliului de administrare a Fondului local de susţinere socială a populaţiei, prezidată de preşedintele raionului dl Grigore Policinschi.
Conform ordinei de zi au fost puse în discuţie următoarele întrebări:
 1. Cu privire la acordarea ajutoarelor materiale cu destinaţie specială persoanelor cu dizabilităţi către 3 decembrie „Ziua internaţională a persoanelor cu dizabilităţi”;
 2. Cu privire la acordarea ajutoarelor materiale pe luna noiembrie familiilor defavorizate (conform cererilor depuse);
 3. Cu privire la susţinerea materială a cantinei sociale „Oxentea”, pe luna noiembrie 2011, conform Regulamentului de activitate a acesteia.
Acordarea ajutoarelor materiale cu destinaţie specială, au fost valorificate pentru ajutorarea persoanelor cu dizabilităţi care au cele mai acute necesităţi. Selectarea beneficiarilor de ajutoare unice s-a efectuat prin intermediul comisiilor locale pentru distribuierea ajutoarelor materiale după următoarele criterii, modul de trai a persoanelor cu dizabilităţi şi situaţia financiară în familie. Secţia executivă a Consiliului de administaţie al Fondului local de susţinere socială a populaţiei a examinat listele persoanelor cu dizabilităţi, însoţite de demersurile primarilor propuse pentru Consiliul de administrare a Fondului local de susţinere socială a populaţiei.
Prin Decizia Consiliului de administraţie nr. 20 din 23.11.2011 al Fondului local de susţinere socială a populaţiei Dubăsari, Preşedinte dl. Gr. Policinschi, au fost ajutoraţi material 1959 persoane cu disabilităţi.
După cum urmează: com. Coşniţa – 274 persoane, s. Pîrîta - 128 persoane, s. Doroţcaia - 225 persoane, s. Corjova - 15 persoane, com. Cocieri  - 290 persoane, com. Molovata Nouă - 109 persoane,  s. Molovata - 221 persoane, s. Oxentea - 185 persoane, s. Marcăuţi - 41 persoane, s. Holercani - 171 persoane, s. Ustia - 300 persoane.

S. p. în problemele persoanelor în etate şi cu dizabilităţi
Ana Rojco

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

Săptămîna incluziunii sociale - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta