Harta site-ului
Ajutor
Săptămâna Europeană a Democraţiei Locale în Moldova
Săptămâna Europeană a Democraţiei Locale în Moldova

În perioada 10-16 octombrie 2011, oraşele şi satele din Republica Moldova, de rând cu celelalte localităţi din întreaga Europă sunt invitate să participe la Săptămâna Europeană a Democraţiei Locale (SEDL), eveniment anual desfăşurat sub egida Congresului Puterilor Locale şi Regionale (CPLR) al Consiliului Europei, având drept scop punerea în valoare a drepturile omului în calitate de element fundamental al democraţiei locale şi dezvoltarea unei culturi a respectării drepturilor omului în toate autorităţile locale din Europa.
Ce este Săptămâna Europeană a Democraţiei Locale?
‘’Săptămâna Europeană a Democraţiei Locale’’ (SEDL) este un eveniment European anual în cadrul căruia autorităţile locale din toate cele 47 de state membre ale Consiliului Europei organizează activităţi pentru antrenarea cetăţenilor în discuţii de interes comun. Scopul este de a promova şi a cataliza participarea democratică la nivel local.
    Săptămâna care cuprinde data de 15 octombrie a fost aleasă pentru desfăşurarea acestui eveniment ca tribut adus Cartei Europene a Autonomiei Locale, deschisă spre semnare la această dată în 1985. Autorităţile locale, care pentru diverse motive nu pot organiza SEDL în această săptămână, sunt încurajate şi libere de a o face în oricare altă săptămână.
    ‘’Drepturile omului la nivel local’’ este tematica principală pentru ediţia 2011 a SEDL. Autorităţile locale sunt chemate să protejeze şi să consolideze drepturile omului în comunităţile lor prin îmbunătăţirea serviciilor sociale şi culturale.
     Iniţiative de ridicare a gradului de conştientizare, activităţi în vederea protecţiei drepturilor omului şi alte activităţi similare pot fi uşor implementate în cadrul SEDL.
Care este scopul  Săptămânii Europene a Democraţiei Locale ?
    SEDL tinde să ofere mai multe posibilităţi populaţiei locale de a se întâlni cu reprezentanţii aleşi la nivel local sau naţional. Scopul săptămânii este de a spori gradul de conştientizare a cetăţenilor cu privire la modul de operare şi funcţionare a autorităţilor locale, de a-i informa cu privire la oportunităţile disponibile pentru a fi parte a procesului decizional la nivel local.
    Pe durata SEDL, autorităţile locale sunt încurajate să reflecteze asupra responsabilităţilor care le au în calitate de actori centrali în societăţile democratice. Vitalitatea democraţiei locale îmbunătăţeşte calitatea vieţii în comunităţile noastre şi fortifică eficienţa guvernării locale.
     Mai mult decât atât, Săptămâna creează oportunitatea de a afirma democraţia locală ca una dintre componentele principale în procesul de edificare a unei Europe democratice, informează publicul şi reprezentanţii aleşi despre Consiliul Europei şi rolul Congresului în acest domeniu.
Cine poate lua parte la SEDL?
    SEDL are intenţia de a antrena autorităţile locale şi regionale (comunităţile locale, oraşe, municipalităţi, raioane) în cadrul activităţilor desfăşurate. Cetăţenii şi ONG-urile sunt, în acelaşi timp, beneficiarii principali ai activităţilor din cadrul SEDL, dar şi actorii săi principali. Tinerii de asemenea pot juca un rol esenţial în difuzarea mesajului Săptămânii, iar centrele de Tineret şi de Copii sunt încurajate să participe activ.
     Autorităţile Publice Locale de nivelul 2 şi Agenţiile de Dezvoltare Regională pot contribui la SEDL în diferite moduri, spre exemplu:
- Înregistrarea participării lor ca partener al SEDL 2011, organizarea propriilor iniţiative care implică cetăţenii şi alţi parteneri locali, concentrându-se pe activităţile legate de competenţele lor (cultura, educaţia, serviciile sociale şi de sănătate, etc).
- Co-operarea cu alţi participanţi – autorităţi publice locale - prin sprijinirea iniţiativelor lor cu logo-ul lor instituţional sau suport financiar (acoperirea costurilor de imprimare a pliantelor, echipamente, imprimarea posterelor si altor materiale legate de SEDL).
-
Diseminarea informaţiilor către autorităţile publice locale din regiune / raion  pentru a creşte gradul de conştientizare a SEDL şi rolul Consiliului Europei şi al Congresului în promovarea democraţiei locale.
Dimensiunea Europeană a Democraţiei Locale
     Asigurarea democraţiei locale şi a bunei guvernări la nivel local sunt aspiraţiile în mare măsură împărtăşite de majoritatea europenilor.
   Mai multe organizaţii internaţionale lucrează în vederea promovării democraţiei locale în Europa. Consiliul Europei s-a angajat să promoveze un stil al autonomiei locale care să răspundă nevoilor cetăţenilor oriunde ar fi ei. Consiliul Europei a iniţiat, de asemenea, Carta Europeană a Autonomiei Locale, iar Congresul Puterilor Locale şi Regionale este organismul responsabil de monitorizarea punerii sale în aplicare în fiecare ţară. Prin acest instrument statele semnatare se angajează să recunoască principiul autonomiei locale în legislaţia internă.
    Guvernul Republicii Moldova, prin intermediul Cancelariei de Stat, a lansat un apel către comunităţile locale, Congresul Autorităţilor Locale din Moldova (CALM) şi asociaţiile reprezentative ale administraţiei publice locale de a se alătura la acţiunile desfăşurate în contextul „Săptămânii Europene a Democraţiei Locale" (SEDL).
Evenimentul include următoarele activităţi de promovare:
- intervenţii tematice în ziarele şi revistele naţionale şi locale
- conferinţe de presă cu participarea reprezentanţilor autorităţilor locale
-
difuzarea emisiunilor TV şi radio la nivel naţional şi local
-
distribuirea materialelor promoţionale
-
plasarea materialelor informative  pe pagina oficială a Cancelariei de Stat www.descentralizare.gov.md
Activităţi de celebrare:
1. Conferinţa Naţională „Rolul APL în asigurarea Drepturilor Omului şi Egalităţii de Gen la nivel local”
La 13 octombrie 2011 la Chişinău va fi organizată Conferinţa Naţională „Rolul APL în asigurarea Drepturilor Omului şi Egalităţii de Gen la nivel local”. La conferinţă vor participa Victor Bodiu, Secretar General al Guvernului Republicii Moldova, Ingrid Tersman, Ambasadoare a Regatului Suediei în Republica Moldova, Ulvi Akhundlu, Şef al Oficiului Consiliului Europei la Chişinău, Kaarina Immonen, Coordonator Rezident ONU în Moldova, Viorel Furdui, reprezentant CALM, Victoria Cujba, Direcţia politici de descentralizare din cadrul Cancelariei de Stat, Anastasia Divinskaya, Specialist Internaţional Gender, UNDP/UN Women, reprezentanţi ai autorităţilor locale: Iurie Toma, Preşedintele Consiliului Raional Ungheni, Eugen Buraga, Primar or. Leova, NinaCostiuc Primar c. Budeşti, Grigore Policinschi, Preşedintele raionului Dubăsari cu sediul la Coşniţa, Efimia Bandalac, Preşedintele raionului Briceni şi reprezentanţi ai societăţii civile.
2. Lansarea în cadrul Conferinţei Naţionale a timbrului şi plicului dedicate Săptămânii Europene a Democraţiei Locale 2011 „Drepturile Omului la nivel local”
Activităţi la nivel local:
În Moldova Săptămâna Europeană a Democraţiei Locale  va fi marcată în mai multe localităţi pe întreg teritoriul ţării. Astfel, în perioada 10-16 octombrie 2011 în 10 localităţi-pilot vor avea loc Mese Rotunde şi Zile a Uşilor Deschise, în cadrul cărora reprezentanţii autorităţilor locale şi ai societăţii civile vor aborda subiecte ce ţin de egalitatea de gen şi promovarea drepturilor omului la nivel local. Alte activităţi includ plasarea boxelor pentru colectarea ideilor pentru bunăstarea localităţii, iar elevii de la instituţiile de învăţământ din aceste localităţi-ţintă vor fi încurajaţi să participe la un Concurs de eseuri „Dacă aş fi primar..., dar dacă ar fi primar colega mea ...”.
Boxa pentru colectarea ideilor pentru bunăstarea localităţii Dumneavoastră este instalată în cadrul Consiliului raional Dubăsari, etajul 1.
Localităţile-pilot:
s. Ghindeşti / Floreşti - FALCĂ Gheorghe – primar
s. Sărata Veche / Făleşti - GALIŢ Maria – primar
s. Coşniţa / Dubăsari – POLICINSCHI Grigore – preşedintele raionului
s. Ciorescu / mun. Chişinău - SCRIPNIC Ion – primar
s. Budeşti / mun. Chişinău - COSTIUC Nina – primar
s. Malcoci / Ialoveni - ERMURACHI Zinaida – primar
s. Sărata Galbenă / Hânceşti - VLAS Ştefan – primar
s. Calfa / Anenii Noi - CEAGLIC Ludmila – primar
s. Selemet / Cimişlia – BADAN Tatiana - primar
s. Crihana Veche şi Manta / Cahul - CUCEREANU Rodica şi NEAGU Ion – primari

Săptămâna Europeană a Democraţiei Locale este o iniţiativă a Consiliului Europei şi a Congresului său ca un tribut adus la Carta Europeană a Autonomiei Locale, deschisă spre semnare în anul 1985. Republica Moldova a aderat la Consiliul Europei la 13 iulie 1995. Carta Europeană a Autonomiei Locale a fost semnată de Republica Moldova la 2 mai 1996 şi este în vigoare pentru ţara noastră din 1 februarie 1998.
Prin ratificarea Cartei Europene a Autonomiei Locale, Republica Moldova s-a angajat a implementa în practică principiile de bună guvernare şi gestionare eficientă a treburilor publice la nivel local. Din această perspectivă, Guvernul a iniţiat elaborarea Strategiei Naţionale de Descentralizare, iar valoarea adăugată a Strategiei date o constituie abordarea prin prisma Drepturilor Omului şi Egalităţii de Gen. Exerciţiul practic de elaborare a unui document de politică publică cu respectarea principiilor de participare, transparenţă, ne-discriminare, responsabilizare şi egalitate de şanse pentru femei şi bărbaţi a contribuit la identificarea mai multor oportunităţi de dezvoltare la nivel local. Exemplele respective de bune practici vor fi pe larg discutate şi propuse pentru schimb de experienţă în cadrul Săptămânii Europene a Democraţiei Locale.
Pentru informaţii suplimentare puteţi accesa:
Pagina Consiliului Europei dedicată SEDL: www.coe.int/demoweek
Pagina Cancelariei de Stat a Republicii Moldova dedicată descentralizării şi autonomiei locale: www.descentralizare.gov.md

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

Săptămâna Europeană a Democraţiei Locale în Moldova - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta