Harta site-ului
Ajutor
„Sănătatea este o comoară pe care puţini ştiu să o preţuiască, deşi aproape toţi se nasc cu ea”.
„Sănătatea este o comoară pe care puţini ştiu să o preţuiască, deşi aproape toţi se nasc cu ea”.

    La data de 23 ianuarie 2015, a avut loc şedinţa cu privire la bilanţul anual 2014, a Serviciului de Asistenţă Medicală Urgentă Coşniţa.
    În pofida eforturilor întreprinse în Republica Moldova în cadrul programelor naţionale şi de stat de dezvoltare a asistenţei medicale de urgenţă pe anii 1999-2003, 2006-2010, există mulţi factori obiectivi, cum ar fi: densitatea înaltă a populaţiei (117,2 locuitori pe 1 km2), tranziţia demografică şi îmbătrînirea populaţiei (coeficientul îmbătrînirii populaţiei în 2013 constituia 9.4%), tranziţia epidemiologică cu modificarea semnificativă a profilului morbidităţii şi creşterii ponderii bolilor cronice nontransmisibile cardiovasculare, digestive, respiratorii şi respectiv a urgenţelor cauzate prin acutizarea sau decompensarea lor, care condiţionează dezvoltarea şi consolidarea asistenţei medicale de urgenţă inclusive şi la SAMU Coşniţa.
Apariţia unor noi urgenţe de sănătate publică, ca gripa aviară şi pandemică, recurenţa tuberculozei, creşterea incidenţei traumatismelor, precum şi amplasarea Republicii Moldova  într-o zonă seismică care, în comun cu seceta, inundaţiile, ploile torenţiale şi alte calamităţi, determină sistemul de asistenţă medicală urgentă drept o prioritate importantă pentru publică din Republica Moldova.
În anul 2014 Serviciul de Asistenţă Medicală Urgentă a r-lui Dubasari a deservit 10848 solicitări, acoperind o populaţie de 31834 locuitori; incidenţa solicitărilor populaţiei la asistenţa medicală de urgenţă a crescut de la 250 în 2005 la 340 în anul 2014 la 1000 de locuitori.
•    Urgenţele cardiovasculare
În activitatea asistenței medicale de urgență un loc important îl menţine urgenţele cardiovasculare majore care au scăzut nesimnificativ comparativ cu anul 2013, infarctul miocardic acut cu 16 cazuri dintre care 8 au fost internaţi la Institutul Cardiologic Chişinău, 6 în spitalul raional Criuleni, două decesuri cu Infarct miocardic acut în prezenţa echipei la SAMU Coşniţa. Semnificativ sau micşorat Urgenţele Hipertensive critice, o dată cu lipsa medicilor în serviciu a crescut numărul spitalizărilor cu Urgenţe Hipertensive simple.
•    Pacienţii cu AVC
Pe parcursul a mai multor ani nivelul afecţiunilor prin Accidente Vasculare Cerebrale rămîne constantă, sa mărit prin AVC ischemic tranzitor ceea ce ne spune despre acordarea ajutorului medical la vreme şi calitativ.    
•    Activitatea SAMU în deservirea solicitărilor pediatrice    
Solicitările rămîn aproape constante pe parcurs a patru ani cu divergențe statistic nesemnificative.  Rămîne mare numărul de solicitări la grupa de vîrstă 1-5 ani, probabil că este grupa de grădiniță unde ponderea îmbolnăvirilor este crescută. După profil pe primul loc se situiază urgențele de profil respirator – 56,2% cazuri, urgențele de profil traumatologic - 10,3% ce este caracteristic la vîrsta copiilor, urgențele cu profi abdominal – 13,1%.
•    Solicitări obstretical ginecologice
A scăzut numărul de avorturi spontane dar a crescut sarcina extrauterină, numărul de solicitări la parturiente rămîne constant, deşi solicitările obstreticale au crescut.
•    Activitatea SAMU în deservirea urgențelor traumatologice
Rămîn înalte accidendele de producţie, cît şi traumatizmul intenţionat  la maturi, nerespectarea securităţii a dus la creşterea cazurilor de arsuri, mai des se afectează aparatul locomotor.
•    Activitatea SAMU în deservirea solicitărilor profil toxicologic
Numărul de intoxicaţii pe parcurs a doi ani se menţine la acelaşi nivel unde credem că sunt rezerve la medicul de familie, şcoală şi societate în vederea şcolarizării populaţiei
•    Analiza deceselor:
Decedaţi pînă la sosirea AMU-27, din ei copii-2; 
Deces în prezenţa echipei 2 persoane;
Dintre care bărbaţi-2 cu vîrsta 54-64 ani, cu diagnosticul sindrom coronarian acut IMA.
S-au efectuat toate manevrele de resuscitare inclusive şi autopulsul, defibrilarea însă cu mare regret fără efectul dorit.
Asigurarea cu medicamente și articole parafarmaceutice corespunde cerinților ordinului nr. 85 din 30 martie 2009 și Protocoalelor Clinice Naționale. Echipamentele şi dispozitivele medicale din dotarea Serviciului de Asistenţă Medicală Urgentă  corespund pe deplin exigenţelor contemporane din domeniu. Echipele de asistenţă medicală urgentă de la SAMU sunt dotate  cu aparate de respiraţie artificială, pulsoximetre, defibrilatoare, autopuls la SAMU Coşniţa, aparate pentru oxigeno-terapie nu sunt îndestulate toate echipele de la PAMU Molovata şi Cocieri, aspiratoare parţial, ceea ce creează anumite impedimente la stabilizarea şi menţinerea funcţiilor vitale ale pacienţilor critici, cheltueli făcute penru aprovizionarea cu medicamente 62538,90 lei sau 5,76 lei la o solicitare, atribute medicale plus medicamente 14,16 lei la o solicitare.
Asigurarea populaţiei cu echipe de asistenţă medicală urgentă la SAMU Coşniţa este relativ suficientă şi alcătuieşte în medie 0,7 echipe faţă de normativul stabilit de 0,8 echipe la 10 mii locuitori;. 
Asigurarea cu cadre a Serviciului de Asistenţă Medicală Urgentă SAMU Coşniţa este relativ satisfăcătoare, la nivel de 85% funcţii ocupate de medici din necesar, iar la PAMU Cocieri 20% funcții ocupate de medici. 
La PAMU Molovata este ocupată doar 0,5 funcţii de medici cumuliști, ce de fapt rămîne o problemă majoră, iar cu personalul medical mediu la SAMU Coşniţa 77,7%-100% funcţii ocupate, la PAMU Cocieri 88,8% - 100% funcţii ocupate, PAMU Molovata 88,8% - 100% funcţii ocupate.
Implementarea prezentului Program va contribui la ajustarea performanţelor SAMU la cerinţele în domeniul Comunităţii Europene, iar pe termen lung – la ameliorarea accesibilităţii populaţiei raionului şi a calităţii serviciilor prestate în diagnosticul şi tratamentul urgenţelor medico-chirurgicale, precum şi a mobilizării societăţii civile, a autorităţilor administraţiei publice locale şi altor autorităţi relevante în asigurarea suportului în vederea utilizării eficiente a capacităţilor disponibile şi a măsurilor de profilaxie ale urgenţelor cauzate de factorii de mediu şi social.

 

Elena Gheorghiţa, redactor principal

 

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

„Sănătatea este o comoară pe care puţini ştiu să o preţuiască, deşi aproape toţi se nasc cu ea”. - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta