Harta site-ului
Ajutor
Salvează o colindă pentru eternitate
Salvează o colindă pentru eternitate

Republica Moldova a ratificat Convenţia UNESCO privind salvgardarea patrimoniului cultural imaterial (Paris,17.10.2003) la 24 martie 2006, asumându-şi în faţa comunităţii internaţionale obligaţii ce ţin de protejarea şi valorificare culturii tradiţionale autentice.

      Programul Salvează o colindă pentru eternitate! face parte din agenda strategică culturală a Republicii Moldova şi este lansat pentru a susţine vechiul obicei al colindatului în ceată bărbătească ameninţat de pericolul dispariţiei în contextul proceselor de transformare socială. El vizează protejarea unui singur element dintre multele pe care statul nostru le gestionează în spiritul Convenţiei UNESCO.

       În contextul programului, toate localităţile şi grupurile etnice din Republica Moldova, care au tradiţia colindatului, sunt invitate să participe la acţiunile Programului pentru a organiza cete de colindători formate din bărbaţi tineri, a practica colindatul după vechiul obicei, a identifica şi reactualiza fondul de colinde vechi şi a contribui astfel la protejarea obiceiului în forme autentice.

Programul pune un accent special pe necesitatea păstrării şi promovării obiceiului în formele lui originare, autentice şi nealterate:

    * practicarea colindatului de către cetele de bărbaţi tineri;
    * însuşirea obiceiului de către cetele de băieţi;
    * redescoperirea şi reactualizarea vechiului repertoriu de colinde propriu fiecărei comunităţi;
    * interpretarea colindelor în spiritul tradiţiei.

Finalităţile Programului:

    * Vor fi luate la evidenţă de stat toate elementele colindatului, toate colindele recunoscute de comunităţi ca fiind foarte importante pentru păstrarea identităţii lor culturale.
    * Va fi instituit un sistem de protecţie a obiceiului colindatul în ceată bărbătească prin antrenarea întregii societăţi în activităţi specifice promovării, conservării şi transmiterii lui în forme autentice.
    * Fiecare localitate va identifica fondul de colinde vechi, practicând colindatul le salva de la dispariţie şi va asigura învăţarea acestora de către tânăra generaţie.
   
 Programul Salvează o colindă pentru eternitate va reprezenta o contribuţie esenţială la procesul conlucrării întregii societăţi din Republica Moldova în vederea asigurării practicării colindatului în formele lui originale, neschimbate; înregistrării colindelor de la purtătorii de folclor, pentru a le păstra pe o durată de timp nelimitată; învăţarea colindelor, transmiterea lor către tânăra generaţie şi către generaţiile viitoare; publicarea colindelor şi salvgardarea lor de la pieire. 
 
Stimate primar!  Vă rugăm să completaţi 3 exemplare ale  acordului expediat dvs. precum că în localităţi se colindă şi că autorităţile publice locale vor proteja în continuare obiceiul, n-au să-l interzică.
 Un exemplar de acord rămâne în primărie, alte două trimiteţi-ni-le, pe adresa Secţie Cultură pentru a fi expediate la Cişinău şi Paris.

Vă rugăm foarte mult să contribuiţi la urgentarea semnării acestor acorduri!!!

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

Salvează o colindă pentru eternitate - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta