Harta site-ului
Ajutor
„Salariul în plic" şi „munca la negru"- surse și efecte
„Salariul în plic" şi „munca la negru"- surse și efecte

Într-o societate modernă, fiecare persoană fizică (bărbat sau femeie) care prestează o anumită muncă este remunerată pentru aceasta. În cazul în care persoana prestează munca conform unei anumite specialităţi, calificări sau într-o anumită funcţie, acesteia i se achită un salariu de către angajator, în baza contractului individual de muncă.
Totalitatea raporturilor individuale şi colective de muncă, controlul aplicării reglementărilor din domeniul raporturilor de muncă, jurisdicţia muncii, precum şi alte
raporturi legate nemijlocit de raporturile de muncă sunt reglementate de Codul muncii nr. 154-XV din 28 martie 2003.
În dorinţa de a obţine câștig şi beneficii în plus, unii angajatori recurg la achitarea salariilor „în plic” si desfăşurarea „muncii la negru”.
Salariul „în plic” reprezintă remunerarea angajatorului către angajat pentru munca prestată, care nu este înregistrată conform legii şi din care nu se calculează impozitul pe venit potrivit legislaţiei fiscale, contribuțiile asigurărilor sociale de stat şi primele de asigurare obligatorie de asistenţă medicală.
Totodată, „munca la negru” reprezintă munca nedeclarată care este desfăşurată de o persoană fizică pentru şi sub autoritatea unui angajator fără a fi respectate prevederile Codului muncii referitoare la încheierea contractului individual de muncă. Astfel, prin munca nedeclarată se subînţelege activitatea profitabilă desfășurată în afara cadrului legal reglementat.
Potrivit prevederilor art. 71 alin. (1) din Codul muncii, munca nedeclarată este interzisă.
Totodată, conform art. 11 alin. (1) din Codul mun­cii, nivelul minim al drepturilor și garanțiilor de mun­că pentru salariați se stabilește de codul menționat și de alte acte normative ce conțin norme ale dreptului muncii.
De asemenea, art. 131 alin. (1) și (4) din Codul muncii stipulează că orice salariat are dreptul la un salariu minim garantat, iar cuantumul salariului minim este obligatoriu pentru toți angajatorii persoane juridice sau fizice care utilizează munca salariată, indiferent de tipul de proprietate și forma juridică de organizare. Acest cuantum nu poate fi diminuat prin contractele colective sau individu­ale de muncă.
Articolul 132 alin. (1) din Codul muncii stipulează că salariul minim pe lună și salariul minim pe oră, calculate pornindu-se de la norma lunară a timpului de muncă, se stabilesc prin hotărâre de Guvern, după consultarea patronatelor și sindicatelor.
Potrivit Legii salarizării nr. 847-XV din 14 februarie 2002, salariul reprezintă orice recompensă sau câștig evaluat în bani, plătit angajaților de către angajator sau de organul împuternicit de acesta, în temeiul contractului individual de muncă, pentru munca executată sau care urmează a fi executată.
Conform prevederilor art. 88 din CF, fiecare angaja­tor care plătește lucrătorului salariu (inclusiv primele și facilitățile acordate) este obligat să calculeze, luând în calcul scutirile solicitate de angajat și deducerile și să rețină din aceste plăți un impozit, determinat conform modului stabilit de Guvern.
Impozitarea se efectuează conform art. 15 din CF, ținând cont de scutirile și deducerile stabilite de codul menționat.
Suma totală a impozitului pe venit pentru persoanele fi­zice se determină în mărime de:
-7% din venitul anual impozabil ce nu depășește suma de 31140 lei (pentru anul 2017);
-18% din venitul anual impozabil ce depășește suma de 31140 lei (pentru anul 2017).
De menționat că plafonul sumei pentru care se deter­mină cota impozitului pe venit se modifică în baza Politicii fiscale și vamale pentru anul respectiv.
Calcularea, reținerea și achitarea la buget a impozitului pe venit reținut din salariu se face în modul stabilit de Guvern.
Achitarea impozitelor reținute la sursa de plată şi prezentarea către Serviciul Fiscal de Stat și contribuabili a documentelor privind plățile și/sau impozitele reţinute se efectuează în conformitate cu art. 92 din CF.
Astfel, persoanele care sunt obligate să rețină impozitul pe venit din salariu sunt obligate, până la 1 martie al anului fiscal imediat următor celui în care au fost efectuate plățile, să prezinte beneficiarului acestor plăţi (cu excepția celor care au obținut venituri din care are/ a avut loc reținerea finală a impozitului conform art. 90¹ şi ale nerezidenților conform art. 91 alin. (1)) informații privind tipul venitului achitat, suma acestuia, suma scutirilor acordate conform art. 33-35 din CF, suma deducerilor prevăzute la art. 36 alin. (6) și (7) din CF, precum şi suma impozitului reținut, în cazul reținerii.
Totodată, menționăm că cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real se stabilește anual prin hotărâre de Guvern. Începând cu 1 mai 2017, cuantumul garantat al salariului în sectorul real (la întreprinderi, organizații, instituții cu autonomie financiară, indiferent de tipul de proprietate și forma juridică de organizare în continuare - unităţi) se stabilește în mărime de 14,09 lei pe ora, sau 2 380 de lei pe lună, calculat pentru un program complet de lucru în medie de 169 de ore, conform HG nr. 165 din 9 martie 2010.
Potrivit art. 6 din Legea cu privire la mărimea, modul și termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală nr. 1593-XV din 26 decembrie 2002, primele de asigurare obligatorie de asistență medicală pentru categoriile de plătitori prevăzute la anexa nr. 1 din legea menționată se calculează în funcţie de contribuția procentuală la salariu și la alte recompense până la deducerea (reținerea) impozitelor și altor plăţi obligatorii stabilite de legislate.
 Direcția deservire fiscală Dubăsari

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

„Salariul în plic" şi „munca la negru"- surse și efecte - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta