Harta site-ului
Ajutor
Rolul evaluării în procesul de învăţămînt
Rolul evaluării în procesul de învăţămînt

„Idealul educaţiei este dobîndirea unei complete
 pregătiri  pentru viaţă în întregul ei.”
H. Spencer
 
     Evaluarea este o acţiune indispensabilă oricărei activităţi educaţionale. În învăţămînt evaluarea a fost şi continuă să fie obiectul unei preocupări atente din partea tuturor pedagogilor care vizează nu numai activitatea propriu-zisă, ci şi alte componente ale practicii pedagogice cu care se află în strînsă legătură.
     Astfel, la data de 31 octombrie 2013, în incinta Consiliului raional s-a desfăşurat seminarul teoretic cu profesorii de chimie „Metode şi tehnici în asigurarea calităţii evaluării la disciplina chimia în gimnaziu şi liceu”. În cadrul acestui seminar s-a discutat:
1. Rolul metodelor şi tehnicilor interactive de evaluare în eficentizarea procesului de învăţare.
2. Abordarea taxonomică în proiectarea evaluării. Obiectivele de evaluare.
3. Matricea de specificare.
4. Standardele de eficienţă a învăţării chimiei.
    În urma celor discutate profesorii de chimie au conştientizat faptul că pentru toţi cei care contribuie la dezvoltarea personalităţii copiilor, pregătirea lor pentru viaţă, evaluarea este o resursă importantă ce orientează acţiunile educative în scopul sprijinirii şi stimulării învăţării. În acest context evaluarea este o activitate educaţională complexă de colectare sistematică a informaţiilor despre calitatea şi dinamica rezultatelor şcolare, prin care rezultatele reale obţinute în procesul de studiu sînt comparate cu standardele şi criteriile specifice disciplinei şi nivelului de şcolarizare.
 

Iaviţa Tatiana,
specialist principal, metodist, DÎTS 

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

Rolul evaluării în procesul de învăţămînt - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta