Harta site-ului
Ajutor
Rolul culturii în societate
Rolul culturii în societate

Procesele complexe ale organizării societăţii în diferite comunităţi umane nu pot fi înţelese fara a fi dezvăluite şi din perspectiva aspectelor întegrării culturale. În acest context problema ce ţine de cultură, în general, şi de sociologia culturii, în special, au fost abordate pe parcursul multor decenii de mulţi oameni de ştiinţă: filosofi, sociologi. 
Sociologia a fost definită diferit: ca ştiinţă a culturilor societăţii; ca ştiinţa nivelului de viaţă culturală.
Cuvîntul cultura – în conştiinţa comună, deseori sugerează o formă de artă superioară: opera, balet, muzee etc.
O persoană cultă este definită, ca fiind rafinată, sofisticată, avînd cunoştinţe din domeniul artei şi capacitatea de a o aprecia. În acest sens cultura este o caracteristică a individului, iar noi nu putem să excludem şi  acest aspect, fiind că omul şi cultura  este o componentă a veţii, societăţii integrală cu toate cele lalte aspecte.
Deci Cultura -  constituie totalitatea valorilor create de omenire,  complexul care include cunoaşterea, credinţa, arta, moravurile, legea, obiceiurile şi alte capacităţi dobîndite de om ca membru al societăţii, care trebuie să fie transmise din generaţie în generaţie.
Cultura unei societăţi este memoria ei, este mijlocul prin care se poate întrupa în toţi şi în fiecare ceea ce numim identitate naţională, etnică, religioasă, profesională etc. Prin cultură se asigură continuitatea conştiinţei colective; individul uman devine o personalitate prin culturalizare, în măsura în care participă prin propria conştiinţă la conştiinţa grupului din care face parte.
Din cele multiple sensuri ale noţiunii de cultură vreu să menţionez sensul etnologic,  care cuprinde atît avantajele şi dezavantajele realizărilor umane, atît elementele materiale cît şi cele spirituale, deoarece acesta este sensul cel mai larg posibil avînd la bază ideea că omul şi cultura sunt părţi coexistente în cadrul sistemului social,  am impresia că viaţa societăţii noastre se limitează la nişte valori, care  reprezintă mai mult satisfacţia trupească.
 De aici apare întrebarea, dar noi prezenta generaţie, în ce societate trăim, care sunt valorile societăţii actuale, ce aşteptăm noi de la viitor?
Oare nouă, celor care actualmente ducem misiunea pe care ne-am aleso, aducem aportul  în societate prin activităţile noastre, prin acţiunile noastre, mâîne, n-o să ne fie ruşine pentru ceea ce  facem astăzi, sau să trăim cu gîndul „că în urma noastră – măcar potop să fie”?
Vreau să vă confirm din suflet, că mie o să-mi fie ruşine, deoarece nu pot să fiu indiferentă de tot ceea ce fac, ce se petrece şi ce va fi pe viitor.
 Vreau să mă credeţi, că n-am avut scopul de a vă ţine o lecţie despre fenomenul cultură şi din domeniul sociologiei, dar sper că o să înţelegeţi mesajul meu şi acesta o să vă pună pe gînduri, din care sper că, vor urma concluzii şi ele vor fi unele pozitive.
De multe suntem lipsiţi, cei din domeniul culturii, în deosebi din localităţile rurale. Deseori nu suntem susţinuţi în multe lucruri, începînd cu condiţiile de lucru, asigurarea cu cele necesare pentru o activitate bună: instrumente muzicale, aparataj, vestimentaţie, mobilier. Dar cînd ajunge vorba de promovarea colectivelor, participarea la festivaluri, concursuri, participări în diferite concerte, care este un element necesar pentru creşterea  nivelului artistic a colectivelor, schimb de experienţă, colaborea şi concurarea cu alte colective, deseori nu se reuşeşte soluţionarea situaţiilor date.
Vă îndemnăm pe toţi să vă întoarceţi cu faţa spre cultură, în deosebi cei, care au nemijlocită tangenţă cu domeniul respectiv de activitate. Fiind că domeniul culturii are scopul de culturalizare, educaţie şi are un rol foarte important în societate, pentru generaţiile în creştere. 
Datoria şi obligaţiunea  noastră este de a transmite din generaţie în generaţie tradiţiile frumoase ale neamului nostru, experienţa cea bună,  acumulată de la strămoţii noştri, fiind că nu există viitor fără trecut!
                                                                                   
V. Semionov
                                                                                    Şef Direcţie cultură şi turism
                                                                                                                       

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

Rolul culturii în societate - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta