Harta site-ului
Ajutor
Rezultatele controalelor efectuate de Inspectoratul de Stat al Muncii pe primul semestru al anului 2014
Rezultatele controalelor efectuate de Inspectoratul de Stat al Muncii pe primul semestru al anului 2014

Potrivit Legii nr.140-XV din 10 mai 2001, obiectivul principal al Inspectoratului este asigurarea  aplicării dispoziţiilor legale referitoare la condiţiile de muncă şi la protecţia salariaţilor în exercitarea atribuţiilor lor.

Astfel, în vederea realizării acestui obiectiv, pe parcursul primului semestru al anului 2014, Inspectoratul de Stat al Muncii a efectuat 3660 vizite de control (1946 - în domeniul relaţiilor de muncă şi 1714 - în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă) la mai mult de 3100 întreprinderi, instituţii şi organizaţii cu un număr de peste 117 mii salariaţi, din care circa 55 mii femei şi 49 minori.                                                                                          

Din numărul total de controale 2691 constituie controale planificate şi 969- controale inopinate, din care 40 cu ocazia cercetării accidentelor de muncă. În procesele-verbale de control au fost consemnate 39375 încălcări şi abateri de la prevederile actelor legislative şi normative din domeniul muncii, din care 19290- în domeniul relaţiilor de muncă şi 20085- în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă. Activităţile de control întreprinse de Inspectoratul de Stat al Muncii scot în evidenţă faptul că angajatorii comit cel mai frecvent încălcări ale normelor referitoare la stabilirea salariului, adaptarea condiţiilor de muncă la cerinţele de securitate şi sănătate în muncă, etc...

În contextul monitorizării modului şi termenilor de achitare a salariilor în sector real, de către inspectorii de muncă au fost întreprinse vizite de control la unităţile economice care admit restanţe la plata salariilor. Ca rezultat al controalelor efectuate la 70 agenţi economici, suma restantă la plata salariilor constituia 17 milioane lei.

Munca nedeclarată face parte din economia informală şi are efecte negative atît pentru angajator, cît şi pentru angajat şi societate. Cu toate acestea agenţii economici recurg la practica muncii nedeclarate pentru a se eschiva de la plata impozitelor, a contribuţiilor de asigurări sociale şi medicale, odată cu aceasta încălcînd drepturile salariaţilor la asistenţă socială şi medicală, atăt pentru prezent cît şi pentru viitor. Astfel pe parcursul semestrului I al anului 2014, ca rezultat al vizitelor de control de către inspectorii de muncă, au fost depistate 152 persoane admise la muncă, dar neangajate în modul stabilit de legislaţie, inclusiv 59 femei şi 8 minori. 

Nerespectarea prevederilor legislaţiei muncii şi a actelor normative din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă de către persoanele cu funcţii de răspundere a condus la producerea accidentelor şi accidentarea persoanelor implicate în procesul de muncă. Astfel în această perioadă la Inspectoratul de Stat al Muncii au fost comunicate 240 accidente, inclusiv 5 accidente care au avut loc în anii precedenţi, dar au fost comunicate în anul 2014. Ca rezultat al cercetării accidentelor s-a stabilit că acestea s-au produs cel mai frecvent din cauza încălcării de către executanţi a normelor de securitate şi sănătate în muncă, cît şi din cauza sarcinii de muncă inadecvate.

Ţinînd cont de nivelul sporit de accidentare a salariaţilor în unele domenii de activitate Inspectoratul de Stat al Muncii cu suportul Organizaţiei Internaţionale a Muncii desfăşoară în ultimii ani campanii de sensibilizare a angajatorilor din aceste domenii, privind respectarea normelor de securitate şi sănătate în muncă.

                                         Berzan Mihail,

specialist principal în protecția muncii și tehnica securității

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

Rezultatele controalelor efectuate de Inspectoratul de Stat al Muncii pe primul semestru al anului 2014 - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta