Harta site-ului
Ajutor
Rezultatele activității primăriei Doroțcaia prezentate în cadrul adunării generale
Rezultatele activității primăriei Doroțcaia prezentate în cadrul adunării generale

Satul Doroțcaia pe parcursul anului 2018, s-a bucurat de mai multe rezultate frumoase, prezentate în cadrul adunării generale a satului din 8 februarie curent.
În incinta casei de cultură, în sala de festivități, primarul localității, dl Valeriu Berzan, a deschis ședința prin salutarea prezenței.
De asemenea, la adunare, la invitația edilului satului Doroțcaia, au fost prezenți Președintele raionului, dl Grigore Policinschi, reprezentantul Agenției naționale pentru siguranța alimentelor, dl Leonid Botnariuc, șeful-adjunct al Casei naționale de asigurări în medicină, dna Maria Rodilov, șeful Agenției pentru ocuparea forței de muncă, dna Tatiana Iasciuc, reprezentantul Guvernului RM în teritoriul raionului Dubăsari, dl Roman Emilianov, colaboratori ai Inspectoratului de poliție Dubăsari.
Pe ordinea de zi a întrunirii au fost incluse următoarele  întrebări:
-Cu privire la rezultatele activității primăriei s. Doroțcaia în anul 2018 și sarcinile prioritare de activitate pentru anul 2019, raportor dl V. Berzan, primarul localității;
-Despre măsurile întreprinse de către inspectorul de sector și autoritățile administrației publice locale în anul 2018 în vederea asigurării ordinii publice, profilaxiei și combaterii criminalității în teritoriul localității, raportor dl A. Dicusar, inspectorul de sector;
-Cu privire la situația creată în localitate privind câinii vagabonzi, raportor V. Berzan, primarul localității;
-Cu privire la rezultatele concursului de salubrizare a localității pentru cea mai modernă, mai salubră și mai amenajată stradă, parc, teren aferent, fântână, izvor, raportor V. Berzan, primarul localității;
-Diverse.
 Cu referire la prima întrebare din ordinea de zi, primarul localității a menționat că ,,în această perioadă de timp, am continuat realizarea obiectivelor propuse în vederea dezvoltării social- economice a localității, a cetățenilor. În acest scop, cea mai mare realizare atinsă de administrația publică locală Doroțcaia, a fost implementarea cu succes a 12 proiecte, cu susținerea atât a Consiliului local, a cetățenilor cât și cu aportul Consiliului raional Dubăsari, a Guvernului RM, PNUD, Agenția Cehă. Succesele obținute pe parcursul anului nu ar fi fost posibile și fără susținerea acordată de către agenții economici”.
Pentru anul 2019 au fost înaintate următoarele sarcini prioritare: construcția unui parc pentru copii, proiectarea și reparația drumurilor, extinederea și iluminarea stradală, amenajarea terenurilor sportive, lucrări de salubrizare, etc.
Primăria satului Doroțcaia, pe parcursul anului 2018 a încheiat 4 acorduri de colaborare cu localități din regiunea transnistreană ca Carmanova, Delacău, etc.
La capitolul dat, mai mulți cetățeni din localitate A. Bureț, N. Semionov, A. Dicusar, N. Nedzelschi au adresat mesaje de mulțumire pentru implicarea primăriei la amenajarea teritoriilor, de extindere a iluminării stradale și de reparație a drumurilor.
Inspectorul de sector, a informat locuitorii satului despre situația criminogenă din localitate, despre proiectele implementate pentru siguranța cetățenilor și a copiilor.
Pe marginea situației cu câinii vagabonzi, reprezentantul ANSA, a vorbit despre rabia, care este o boală întâlnită la câinii vagabonzi și vulpi și măsurile necesare de întreprins în cazul mușcăturilor.
O altă temă ce prezintă interes pentru cetățeni a fost polița de asigurare, răspunsurile pe marginea întrebărilor abordate la capitolul dat au venit din partea dnei Rodilov.
De mai mulți ani la rând, tradițional, în cadrul adunării generale a satului, sunt menționați cei mai activi cetățeni, care prin implicare contribuie la realizarea cu succes a programului de salubrizare a localității. Astfel, în cadrul concursului local ,,Cea maic modernă, mai salubră și mai amenajată stradă, parc, teren aferent al instituției publice, fântână, izvor au fost menționați cu diplome și prime 7 persoane fizice, grupuri de inițiativă și 8 instituții publice din teritoriu.
Dl Grigore Policinschi  a venit cu un îndemn față de oameni ,,să apreciem munca administrației publice locale, a locuitorilor”. Totodată, Președintele raionului a pus accent asupra conlucrării între servicii, apl, deoarece ,,doar datorită unicității, susținerii și implicării avem astăzi, acele realizări frumoase în domeniul culturii, infrastructurii, dezvoltării economice. Să promovăm și în continuare lucrurile frumoase”.
Dna Tatiana Iasciuc, șef AOFM a informat prezența despre schimbările ce vor avea loc în domeniul AOFM cu privire la reorganizarea instituției, înregistrarea persoanelor, acordarea ajutorului de șomaj, etc.
La final, dl Valeriu Berzan, a mulțumit Președintelui raionului, Consiliului raional pentru implicarea și realizarea proiectelor cu succes, cetățenilor dorindu-le desigur, ca să se implice mai activ la păstrarea curățeniei în localitate, la soluționarea diferitor probleme.
Marina LUPAȘCO,
Redactor-șef

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

Rezultatele activității primăriei Doroțcaia prezentate în cadrul adunării generale - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta