Harta site-ului
Ajutor
Reuniunea CoDiBiP din Republica Moldova
Reuniunea CoDiBiP din Republica Moldova

La data de 27 noiembrie 2013, specialiştii din Direcţia cultură şi turism, au participat la Conferinţa Directorilor Bibliotecilor Publice Raionale/Municipale/Orăşeneşti din RM cu genericul ” Biblioteca şi comunitatea” care a avut loc la Biblioteca Naţională a RM. Chiar din start, mesajul de salut a fost din partea viceministrului culturii dl. Igor Şarov care  a menţionat problemele majore cu care  se confruntă domeniul biblioteconomic, precedate de căile de soluţionare şi succese în realizarea obiectivelor propuse şi în noi realizări, pentru o activitate eficientă continuă.  În cadrul reuniunii au fost discutate  probleme  actuale  din domeniul biblioteconomic, ştiinţa informării şi trasate priorităţile de  activitate  ale  bibliotecilor publice  pentru  anul viitor  în contextul realităţilor socio-culturale  actuale, tendinţelor  de  dezvoltare  ale domeniului, precum şi genericul anului bibliologic 2014- anul relansării şi afirmării bibliotecii publice ca centru comunitar. Comunicările din cadrul conferinţei au luat în dezbateri tot spectrul de probleme de interes major pentru profesioniştii domeniului, în special aspecte ce ţin de reafirmarea bibliotecii publice ca spaţiu comunitar unde informaţiile, resursele, serviciile, personalul servesc confluenţei cunoştinţelor şi unde membrii comunităţii se întîlnesc pe un loc sigur şi bine reglamentat pentru a învăţa, a-şi dezvolta creativitatea, a se recrea, a socializa, ect. Participanţii la întrunire au propus idei, întrebări care ar contribui la îmbunătăţirea şi eficientizarea activităţii bibliotecilor şi a bibliotecarilor. La final a fost votată  tema genericului în activitatea bibliotecilor publice: „Anul 2014-anul relansării şi afirmăriibibliotecii publice ca centru comunitar.” Un alt spectru al votării este Concursul literar „La izvoarele înţelepciunii” ediţia XXIV-a  2014  consacrată scriitorului Dumitru Matcovschi întru promovarea lecturii şi familiarizării elevilor cu viaţa şi activitatea personalităţilor din  literatura,cultura,istoria naţională şi universală. Reuniunea s-a încheiat pe o notă optimistă: „Biblioteca va colabora cu alţi parteneri pentru a oferi şi presta cetăţenilor şi alte servicii. 
Biblioteca –steagul de cultură a comunităţii”. 
Natalia Ciudin,
Direcţia cultură şi turism

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

Reuniunea CoDiBiP din Republica Moldova - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta