Harta site-ului
Ajutor
Resurse digitale educaționale - concurs anunţat de Fundaţia Soros Moldova
Resurse digitale educaționale - concurs anunţat de Fundaţia Soros Moldova

Fundația Soros-Moldova, în parteneriat cu Ministerul Educației din Moldova și cu suportul financiar al Fundațiilor pentru o Societate Deschisă, implementează Proiectul de Sprijinire a Reformei Educației în Republica Moldova. Scopul Proiectului constă în oferirea școlilor unor posibilități de promovare și consolidare a aplicațiilor tehnologice educaționale, utilizarea acestora de către cadrele didactice și implementarea lor în procesul de predare/învățare în clasă. În cadrul acestui Proiect, în toamna a. 2014, în baza unui concurs deschis, 29 de instituții de învățământ general din țară au fost dotate cu Clase multimedia pentru instruirea elevilor asistată de calculator.

Scopul prezentului Concurs constă în extinderea domeniilor de utilizare a mijloacelor oferite de tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor în procesul de predare-învățare-evaluare din instituţiile de învăţământ general din ţară.

Grupul țintă:

 • Cadrele didactice din cele 29 de școli ce au beneficiat de Clase multimedia.
 • Cadrele didactice din alte școli, care au posibilitatea să desfășoare lecții în Clase multimedia.

Cerințe față de resursa digitală:
Resursa digitală va fi organizată în formă de Proiect didactic* (document DOC sau PDF), la care sunt anexate, după caz, fişiere text, prezentări electronice, foi de calcul tabelar, fişiere audio și video, imagini digitale, teste electronice, alte obiecte digitale de învățare.

Dosarul de aplicare va include:
Pe suport de hârtie:

- respectarea în resursele digitale înaintate la concurs a dreptului de autor;
- acceptarea ca resursele digitale elaborate să fie utilizate în sistemul de învățământ;
- confirmarea că toate datele personale care apar în secvențele video din proiectul înaintat la concurs sunt acoperite prin acordul prealabil în scris al subiecților de date personale în cauză.

Pe suport optic (CD sau DVD):

 • CV-ul autorului / autorilor de proiect
 • Proiectul didactic
 • Setul de fișiere conexe Proiectului didactic
 • Opțional: O înregistrare video a lecției / unui fragment de lecție, cu utilizarea resursei digitale înaintate la concurs. Participanții la concurs se vor asigura că au acordul prealabil în scris al părinților pentru înregistrarea video a lecției cu participarea elevilor.

Proiectele didactice selectate vor fi făcute publice pe site-ul Centrului Tehnologii Informaționale şi Comunicaționale în Educație www.ctice.md al Ministerului Educației din Moldova.

Criteriile de evaluare:

 • Creativitatea
 • Originalitatea
 • Inventivitatea
 • Interactivitatea
 • Posibilitatea multiplicării resursei digitale pentru alte instituții de învățământ
 • Gradul de implicare a elevilor
 • Eficiența didactică
 • Nivelul de valorificare în scopuri didactice a facilităţilor digitale oferite de Clasele multimedia

Proiectele câștigătoare vor fi premiate după cum urmează:

- Un Premiu I de 1,000 USD
- Trei Premii II de 700 USD
- Trei Premii III de 500 USD
- Două Premii pentru cel mai bun proiect interdisciplinar de 700 USD
- Două Premii pentru cel mai bun proiect, tematica căruia este specifică anume pentru comunitatea în care se află școala – 500 USD
- Premii speciale/de încurajare – a câte 300 USD
- Două Premii speciale pentru școli: câte o tablă interactivă (vor fi premiate școlile ale căror cadre didactice vor prezenta cele mai bune resurse digitale).

Premiile vor fi acordate cadrului didactic/grupului de cadre didactice − autor/autori ai resursei digitale - în proporții egale.

Nu vor fi examinate resursele digitale ce nu corespund curriculumului învăţământului general.
Dosarele înaintate la concurs nu se recenzează şi nu se înapoiază participanţilor.

Dosarele, componenta pe hârtie şi cea pe CD/DVD, pot fi depuse la sediul Fundației Soros-Moldova (str. Bulgară 32, mun. Chişinău, MD-2012) sau transmise prin poștă pe adresa Fundației. Totodată, o copie a Formularului completat de aplicare și a Declarației pe propria răspundere, în format DOC, vor fi expediate pe adresa de poştă electronică a Coordonatorului de Proiect, Viorica Palamarciuc: vpalamarciuc@soros.md.

Termenul limită de depunere a dosarelor de participare la concurs este 23 aprilie 2015.

Rezultatele concursului vor fi anunțate până la 11 mai a.c. pe pagina Fundației www.soros.md.

Informații de clarificare pot fi solicitate la tel. , prin poșta electronică vpalamarciuc@soros.md  sau nemijlocit la sediul Fundației.

 

Preluat de pe  http://soros.md

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

Resurse digitale educaționale - concurs anunţat de Fundaţia Soros Moldova - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta