Harta site-ului
Ajutor
Reprezentanţii Ministerului Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor în vizită la Dubăsari
Reprezentanţii Ministerului Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor în vizită la Dubăsari

Astăzi, cu o vizită de lucru în teritoriul raionului Dubăsari s-a aflat viceministrul tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor Mihaela IACOB, aflîndu-se în calitate de reprezentant al Guvernului, conform programului de audienţă şi întîlnire a membrilor Guvernului cu cetăţenii. În cadrul acestei întîlniri au participat reprezentanţii autorităţilor publice locale de nivelul I şi II, conducătorii serviciilor desconcentrate în teritoriu şi descentralizate în cadrul Consiliului raional. Scopul acesteia a servit reprezentanţilor administraţiei publice locale de ambele nivele, o modalitate de a-şi expune problemele cu care se confruntă în domeniul tehnologiilor informaţionale, conectare la internet, prestarea serviciilor de comunicaţie electronică.

Pentru început, vicepreşedintele raionului dna Maria Jimbei, a menţionat despre situaţia actuală la capitolul tehnologii informaţionale şi comunicaţii, specificînd că „raionul Dubăsari este încadrat în reţelele mobile Orange, Unite, Moldcell, acoperirea fiind una dintre cele mai bune. Este creată pagina web a raionului Dubăsari, şi respectiv Consiliul raional este dotat cu peste 70 calculatoare ce deservesc serviciile noastre".

În cadrul întîlnirii, s-a discutat despre înzestrarea instituţiilor de învăţămînt şi bibliotecilor cu computere şi conectare la reţeaua internet. "Raionul Dubăsari este unul dintre primele raioane care a implementat programul de conectare a instituţiilor de învăţămînt la internet" a menţionat vicepreşedintele raionului. Totodată, a adus la cunoştinţă despre iniţierea registrului electronic în cadrul liceul teoretic „I. Creangă” din comuna Coşniţa, o bază de date a elevilor, prin intermediul căruia părinţii pot face cunoştinţă cu reuşita copiilor, cu activitatea lor.

În acest context, vicepreşedintele a menţionat şi despre serviciile desconcentrate de resort instituite în raionul Dubăsari, şi anume: Biroul de evidenţă şi documentare a populaţiei, Biroul de examinare şi evidenţă a transportului, Poşta Moldovei, care dispun de condiţiile necesare şi activează în conformitate cu legislaţia în vigoare.

Potrivit viceministrului, astfel de întruniri contribuie la scoaterea în evidenţă a problemelor cu care se confruntă cetăţenii în teritoriu.

Reprezentanţii autorităţilor locale au venit cu întrebări ce au cuprins mai multe domenii. A fost expusă problema destul de agravantă şi ce necesită a fi întreprinse măsuri de urgenţă, situaţia ce ţine de fluxul masiv de solicitare din partea cetăţenilor raionului Dubăsari, cetăţeni ai Republicii Moldova, a actelor necesare pentru a putea obţine pensia aşa zisei „republici moldoveneşti nistrene”. Deja a fost înregistrat un procent destul de considerabil de persoane din localităţile raionului Dubăsari, care au depus actele pentru a fi asiguraţi cu pensii în sistemul de pensionare din regiunea transnistreană.

De asemenea, a fost expusă problema numărului considerabil de cereri a cetăţenilor pentru a fi conectaţi la reţeaua internet, respectiv fiind impuşi să aştepte cîte un an şi mai bine pentru a fi conectaţi. Astfel, participanţii au solicitat de a micşora perioada de soluţionare a serviciilor de conectare la reţea.

Totodată, s-a menţionat necesitatea unui birou sau secţie, în teritoriul raionului Dubăsari, pentru a fi prestate serviciile Moldtelecom. Dacă anterior în localitatea Coşniţa era instituită filiala Moldtelecom, în rezultatul procesului de reorganizare a instituţiei respective a fost oprită activitata acesteia. La moment, cetăţenii sînt nevoiţi să se deplaseze în oraşul Criuleni pentru a beneficia de serviciile Moldtelecom.

În rezultat, conducerea Ministerului Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiei a menţionat că va transmite solicitările expuse de participanţi, conform competenţelor, structurilor centrale de resort.

Ec. Racoveţ
şef Seviciu relaţii cu publicul

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

Reprezentanţii Ministerului Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor în vizită la Dubăsari - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta