Harta site-ului
Ajutor
Reforme în procesul de executare a bugetului, evidenţa contabilă şi raportare...
Reforme în procesul de executare a bugetului, evidenţa contabilă şi raportare...

   Pe data de 22.09.2015, de către Direcţia finanţe,  a fost organizat un curs de instruire cu contabilii-şefi din cadrul primăriilor şi instituţiilor bugetare subordonate Consiliului raional Dubăsari, la care s-au discutat mai multe probleme ce ţin de reformele efectuate în procesul de executare a bugetului, activităţii în domeniul contabilităţii şi raportării. 
Subiectul principal al şedinţei în cauză a fost informarea contabililor-şefi din raion cu implimentarea reformelor în domeniul finanţelor publice, care se va axa pe aplicarea noilor norme metodologice privind evidenţa contabilă şi raportarea financiară în sistemul bugetar şi norme metodologice privind executarea de casă a componenţelor bugetului public naţional prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanţelor. Reformele sunt implimentate în corespundere cu prevederile Legii finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale nr.181 din 25 iulie 2014, strategiei de dezvoltare a managementului finanţelor publice 2013-2020 (Hotărîrea de Guvern nr.573 din 06.08.2013), matricea politicilor de reformă din Acordul de finanţare încheiat între Guvernul RM şi Comisia Europeană, precum şi implimentarea unui modul nou de evidenţă şi raportare, care urmează a fi implimentat începînd cu 01.01.2016.
E de menţionat, că temele abordate la acest seminar vor avea prelungire în luna octombrie-noiembrie 2015, la care vor fi instruite persoanele responsabile de raportarea financiară a bugetului din fiecare UAT de nivelul unu şi doi în domeniul dat. 
 
Contabil-şef 
al Direcţiei finanţe Gh.Verlan

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

Reforme în procesul de executare a bugetului, evidenţa contabilă şi raportare... - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta