Harta site-ului
Ajutor
REFORME ÎN PRESTAREA SERVICIILOR DE ÎNGRIJIRE SOCIALĂ LA DOMICILIU
REFORME ÎN PRESTAREA SERVICIILOR DE ÎNGRIJIRE SOCIALĂ LA DOMICILIU

Conceptul de calitate îl folosim atunci cînd dorim să apreciem un produs, un serviciu. Spunem că a fost executat un serviciu de ”o calitate foarte bună”, considerînd calitatea ca măsură a satisfacerii nevoilor  beneficiarului. 
Direcția asistență socială și protecția familiei, ca prestator de servicii sociale orientat spre calitate, investește în competența angajaților din sistemul de servicii sociale. Astfel în perioada 23-27 martie 2015, au fost delegați 2 reprezentanți ai DASPF  în persoana șefului adjunct, dnei E. Constantinov și șef Serviciu Îngrijire Socială la Domiciliu, dnei A. Vancea, la cursul de instruire pentru  Formarea de formatori în  furnizarea de servicii sociale de îngrijire la domiciliu, desfășurat în cadrul proiectului ”Suport în dezvoltarea serviciilor de îngrijire la domiciliu în Republica Moldova 2014 – 2016”, implementat de către AO. HOMECARE în colaborare cu Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei, Charitas Ceska respublica cu suportul financiar al Republicii Cehe, prin programul ”Cooperarea cehă de Dezvoltare”.
Subiectul cel mai discutat din cadrul training-ului a fost ”Implementarea prevederilor Hotărîrii Guvernului nr. 1034 din 31.12.2014 Cu privire la aprobarea Regulamentului-cadru al Serviciului îngrijire socială la domiciliu și a Standardelor minime de calitate. Serviciul îngrijire socială la domiciliu, fiind unul dintre cele mai răspîndite servicii sociale  din republică, este prestat pensionarilor singuratici și cetățenilor inapți de muncă (cu dizabilități) din anul 1994. Pînă la sfîrșitul anului 2014 a avut la bază Regulamentul cadru aprobat prin Ordinul Ministerului Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova nr. 16 din 22.04.1994, care era deja moral învechit și termenii expuși în acest act normativ nu corespundeau cu termenii sociali actuali. În agenda cursului de formare au mai fost incluse așa module ca:
-    Cadrul legal privind prestațiile și serviciile sociale;
-    Documentația Serviciului îngrijire socială la domiciliu;
-    Standardele minime de calitate;
-    Acordul și contractul de prestări  servicii;
-    Dezvoltarea abilităților de formator;
-    Lecții practice în cadrul Centrului Teoretico-Practic și Medico-social ”Estera” al IMSP SMP nr.4.
Conform planului de activitate al Direcției asistență socială și protecție a familiei Dubăsari, urmează de a petrece, în două etape, seminare de instruire pentru lucrătorii sociali în luna aprilie și mai 2015,  cu scopul de a-i familiariza cu noul act normativ, cu documentația de tip nou în Serviciul de îngrijire socială la domiciliu cît și  cu noua gamă de servicii  care  vor fi prestate conform Regulamentului nou. 
În prezent Ministerul Muncii Protecției Sociale și Familiei lucrează la elaborarea mecanismului de implementare și a tarifelor la serviciile sociale , după aprobarea cărora, Direcția asistență socială și protecția familiei Dubăsari va înainta noul Regulament spre aprobare  către Consiliul raional și va avea posibilitatea de a presta servicii de îngrijire la domiciliu contra plată, persoanelor în etate sau cu dizabilități care au copii  și la moment nu sînt iligibili pentru  beneficierea de  servicii de îngrijire la domiciliu gratis .

Șef adjunct DASPF Dubăsari
E. Constantinov

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

REFORME ÎN PRESTAREA SERVICIILOR DE ÎNGRIJIRE SOCIALĂ LA DOMICILIU - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta