Harta site-ului
Ajutor
Receptarea textului. De la prelectură la postlectură
Receptarea textului. De la prelectură la postlectură

La data de 24 ianuarie 2017, în incinta liceului teoretic „Mihai Eminescu”, Dubăsari s-a organizat un seminar teoretico – practic cu tema: „Receptarea textului. De la prelectură la postlectură” la care au participat 28 de profesoare de limba şi literatura română din instituţiile preuniversitare din raion. În cadrul seminarului s-au abordat următoarele teme: 
1. „Ortografie, ortoepie, punctuaţie actuală”, moderator – Tolstenco Violeta, şef Secţie politici educaţionale şi management economic, Direcţia învăţământ general.
2. „Receptarea textului literar. Formularea şi argumentarea de opinie”, moderator – domnul Ghicov Adrian, doctor, conferenţiar universitar, profesor grad didactic superior, formator naţional.
3. Lecturiada. Concurs literar cu genericul: „Ion Luca Caragiele, scriitorul preocupat de caracterul şi moravurile omului”, la care au participat elevi din clasele a VIII-a – a XII-a.
Profesorilor li s-a oferit setul de materiale pentru fiecare temă abordată, atât modificările DOOM – ului, cât şi suportul pentru tema „Receptarea textului literar. Formularea şi argumentarea de opinie”. 
Domnul Ghicov Adrian, doctor, conferenţiar universitar, profesor grad didactic superior, formator naţional a structurat tema prezentată pe următoarele dimensiuni: 
1. Cum interpretăm o poezie din perspectiva textualităţii ei?
2. Cum ajutăm elevul să înţeleagă informaţia culturală a textului artistic?
3. Formarea şi evaluarea autentică a competenţei de argumentare.
4. Evaluarea competenţei comunicative, formularea şi argumentarea de opinie.
În cadrul lecturiadei: „Ion Luca Caragiele, scriitorul preocupat de caracterul şi moravurile omului” elevii au demonstrat abilităţi de lectură, interpretare creativă şi artă dramatică. 
Direcţia învăţământ general aduce mulţumiri administraţiei şi profesoarelor de limba şi literatura română din cadrul liceului teoretic „Mihai Eminescu”, Dubăsari pentru buna organizare şi desfăşurare a seminarului teoretico – practic.


Violeta TOLSTECO,
şef Secţie politici educaţionale şi management economic, 
Direcţia învăţământ general

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

Receptarea textului. De la prelectură la postlectură - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta