Harta site-ului
Ajutor
RECENSĂMÎNTUL GENERAL AGRICOL
RECENSĂMÎNTUL GENERAL AGRICOL

Conform Hotărîrii Guvernului R. Moldova nr. 992 din 03.09.2007 şi nr. 371 din 06.05.2010 în perioada 15 martie - 15 aprilie 2011 se va desfăşura primul Recensămînt General Agricol (RGA).
Scopul acestei acţiuni este determinarea potenţialului agricol al ţării în vederea asigurării dezvoltării agriculturii şi prosperării satului. Datele obţinute în cadrul RGA vor permite de a cunoaşte mai bine:
a) care sînt problemele reale ale producătorilor agricoli şi ale satului,
b) de ce ajutor are nevoe producătorul agricol şi satul inclusiv la:
- cultivarea terenurilor agricole şi creşterea animalelor agricole,
- păstrarea, prelucrarea şi vînzarea produselor agricole,
- asistenţa în dezvoltarea serviciilor şi infrastructurii satului,
- antrenarea populaţiei apte de muncă în activităţile economice etc.
Informaţia colectată în cadrul RGA va servi autorităţilor publice centrale şi locale baza sigură pentru elaborarea politicilor şi strategiilor de dezvoltare a agriculturii şi sectorului rural.
RGA va cuprinde toţi producătorii agricoli: întreprinderi agricole, gospodării ţărăneşti, gospodării ale populaţiei, întovărăşiri pomicole ect.
Recensămîntul în Republica Moldova va fi realizat cu asistenţa financiară şi tehnică a Agenţiei pentru Dezvoltarea Internaţională a Suediei, UE, România,
SUA, FAO.

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

RECENSĂMÎNTUL GENERAL AGRICOL - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta