Harta site-ului
Ajutor
Realizarea procesului de transparenţă a activităţii Autorităţii executive pe parcursul anului 2014
Realizarea procesului de transparenţă a activităţii Autorităţii executive pe parcursul anului 2014

Principiul transparenței reprezintă unul dintre fundamentele esențiale ale unei societăți democratice, una din condițiile primordiale ale progresului său și ale dezvoltării sociale, deoarece ființa umană a dorit din toate timpurile ca procesele publice și cele decizionale, care o vizează, să se petreacă cu maximă transparență și responsabilitate, ceea ce prezintă un act de echitate și de exteriorizare a proceselor decizionale. Deschiderea și transparența activităților autorității publice sunt cei mai importanți indicatori ai eficienței funcționării acesteia în punerea în aplicare a atribuțiilor stabilite, precum și un element esențial de comunicare constantă și de calitate între cetățeni și Autoritatea Executivă.

Întru asigurarea şi promovarea politicilor de transparenţă a activităţii preşedintelui raionului, Consiliului raional Dubăsari şi a subdiviziunilor din cadrul acestuia, pe parcursul anului 2014 au fost întreprinse mai multe activităţi.

În vederea asigurării dreptului cetățenilor la petiționare, au fost organizate și desfășurate mai bine de 300 ieşiri în teritoriu a președintelui raionului, precum şi organizarea multiplelor întruniri în comunităţi cu participarea lucrătorilor din domeniul învăţămînt, cultură, medicină, asistenţă socială, părinţi, beneficiari de ajutoare sociale, şomeri, agenţi economici, organizaţii de tineret, organizaţii non-guvernamentale, tineri, veterani de muncă și război, veterani ai conflictelor armate, veterani a luptelor din Afganistan, în scopul consultării în probleme de interes local şi raional, precum şi examinarea petiţiilor şi sesizărilor acestora. În cadrul acestora au fost audiaţi de către Preşedintele raionului 69 cetăţeni, în cadrul Consiliului raional şi peste 2000 cetăţeni în cadrul audienţelor şi întîlnirilor în teritoriu.

Problemele expuse în cadrul acestora, solicitanţii cărora au primit explicaţii conform legislaţiei în vigoare, ţin de diferite domenii, angajarea în cîmpul muncii, de asemenea: asistenţă socială, acordarea ajutorului material, eliberarea îndreptărilor/recomandărilor la studii, conectarea la energia electrică, ocrotirea sănătăţii, educaţie, transportul de pasageri, convocarea comisiei de selectare a terenurilor, desfăşurarea stagiului practic, protecția mediului ambiant, prelucrarea terenului după traseul Rîbnița – Dubăsari – Tiraspol, etc.

De asemenea, au fost organizate 12 întîlniri a membrilor Guvernului cu locuitorii raionului Dubăsari. Au fost primite delegații oficiale a reprezentanților autorităților publice, tineri din afară țării, și anume: Georgia, Austria, Ucraina, România, Moscova.

Pe parcursul anului 2014 în adresa Preşedintelui raionului au parvenit şi au fost înregistrate 1851 scrisori, demersuri, adresări, petiții care au fost îndreptate pentru examinare subdiviziunilor Consiliului raional Dubăsari, dintre care:

- 56 Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova, indicaţii referitoare la activitatea de bază;

- 849  de la ministere şi alte autorităţi publice centrale;

- 437  de la autorităţi publice locale şi agenţilor din raion;

- 68 petiții ale cetățenilor;

- 441  expediate vizînd problemele ce ţin de activitatea Consiliului raional;

- 211 Dispoziţii ale Preşedintelui raionului cu privire la activitatea de bază.

În anul 2014 au avut loc 7 şedinţe ale Consiliului raional, în cadrul cărora au fost examinate şi aprobate 74 de decizii. În total au fost pregătite şi prezentate de către Aparatul Preşedintelui raionului, secţiile, direcţiile, serviciile autorităţii executive pentru aprobare Consiliului raional Dubăsari -  72 proiecte de decizii.

De la autorităţile publice centrale au fost remise Consiliului raional Dubăsari spre examinare 11 petiţii, iar din teritoriul raionului au parvenit 57 petiţii. Analiza geografică a fluxului de petiţii denotă că majoritatea adresărilor au fost de la locuitorii din localităţile Coşniţa, Cocieri, Pîrîta şi Doroțcaia. Drept rezultat al analizei problemelor expuse în petiţii, se constată că cetăţenii au abordat următoarele tematici: acordarea ajutorului material, asistenţa socială, acordarea spaţiului locativ sau convocarea comisiei de selectare a terenului, asigurarea cu transport, activitatea secţiilor sportive pentru tineret, reparaţia reţelelor electrice, circulaţia maşinilor de tonaj mare, transportul de pasageri, amenajarea teritoriului, reglementări de domeniul muncii, comerțul și alimentația publică, protecția mediului ambiant, munca, tineret, acces la informație, educație, agricultură, prelucrarea terenurilor, etc.

Secția informare, transparență și relaţii cu publicul are sarcina de a informa permanent populaţia despre realizările conducerii raionului şi despre problemele ce urmează să fie soluţionate de comun cu aceştia. În vederea asigurării transparenţei activităţii Consiliului raional, în special al Preşedintelui raionului, Secția informare, transparență și relaţii cu publicul completează şi reînnoieşte permanent panoul informativ cu deciziile Consiliului raional şi dispoziţiile Preşedintelui raionului. Un factor principal ce contribuie la informarea cetăţeanului despre activităţile realizate de către Consiliul raional îl constituie publicarea buletinul informativ ,,Dubăsărenii”, unde Serviciul informare și transparență are ca sarcină pregătirea materialelor informative pentru editare şi respectiv, publicare. Astfel, pe parcursul anului 2014, în cele 44 de numere editate al buletinul informativ ,,Dubăsărenii” au fost pregătite şi publicate peste 574 de articole iar pe pagina web a Consiliului raional peste 600 de articole.

Lansarea paginii electronice a Consiliului raional www.dubasari.md a dat posibilitate tuturor cetăţenilor de a se familiariza cu întreaga activitate a acestuia, de a se implica personal în procesul decizional şi de a avea acces liber, online la toate actele administrative emise de către autorităţile raionale. Astfel, fiecare locuitor are posibilitatea să comunice cu Autoritatea executivă a Consiliului raional, atît direct prin programarea şi solicitarea unei audienţe în orice subdiviziune a Consiliului raional cît şi indirect, prin prezentarea şi publicarea articolelor, adresarea unor întrebări, abordarea unei probleme, propunere, opinie, folosind modalităţile menţionate anterior. De asemenea, pe pagina web a Consiliului raional este rubrica audienţe on-line, unde pot fi adresate întrebări, iar funcţionarii publici din cadrul Consiliului raional, specialiştii serviciilor publice vor răspunde la solicitările cetăţenilor, vor da explicaţii, sau vor propune soluţii pentru soluţionarea acestora, etc. Respectiv, aflîndu-ne în perioada progresului informațional au fost create pagini ale Consiliului raional Dubăsari pe site-urile de socializare www.facebook.com și www.odnoklassniki.ru , unde pot fi vizualizate activitățile realizate de către Autoritatea executivă al Consiliului raional.

Totodată, există şi telefonul de încredere (la nr. 0248 44 777) şi cutia poştală (în holul Consiliului raional) unde de asemenea, pot fi adresate întrebări autorităţilor raionale sau altor conducători de servicii.

În anul 2015, desigur vom continua să asigurăm o comunicare eficientă cu cetăţenii din teritoriul raionului prin realizarea cu succes a politicilor de transparenţă a procesului decizional şi executoriu la nivel raional.

Ec. Racoveţ,

șef Secția informare, transparență și relaţii cu publicul

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

Realizarea procesului de transparenţă a activităţii Autorităţii executive pe parcursul anului 2014 - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta