Harta site-ului
Ajutor
Realizarea procesului de transparenţă a activităţii Autorităţii executive pe parcursul anului 2013
Realizarea procesului de transparenţă a activităţii Autorităţii executive pe parcursul anului 2013

Întru asigurarea şi promovarea politicilor de transparenţă a activităţii preşedintelui raionului, Consiliului raional Dubăsari şi a subdiviziunilor din cadrul acestuia, pe parcursul anului 2013 au fost întreprinse mai multe activităţi.

Reieşind din faptul că, începînd cu 1 ianuarie 2013, în competenţa de responsabilitate a Consiliului raional au fost trecute instituţiile de învăţămînt liceal şi gimnazial, comparativ cu anii precedenţi s-au majorat considerabil numărul întîlnirii preşedintelui raionului cu activul instituţiilor şi elevii acestora. Inclusiv, l
a solicitarea cetăţenilor din teritoriu, a tinerilor au fost organizate mai bine de 200 ieşiri în teritoriu, precum şi organizarea multiplelor întruniri în comunităţi cu participarea lucrătorilor din domeniul învăţămînt, cultură, medicină, asistenţă socială, părinţi, beneficiari de ajutoare sociale, şomeri, agenţi economici, organizaţii de tineret, organizaţii non-guvernamentale, tinerilor, în scopul consultării în probleme de interes local şi raional, precum şi examinarea petiţiilor şi sesizărilor acestora. În cadrul acestora au fost audiaţi de către Preşedintele raionului 62 cetăţeni, în cadrul Consiliului raional şi peste 1600 cetăţeni în cadrul audienţelor şi întîlnirilor în teritoriu.

Problemele expuse în cadrul acestora, solicitanţii cărora au primit explicaţii conform legislaţiei în vigoare, ţin de diferite domenii, cea mai abordată fiind angajarea în cîmpul muncii, de asemenea: asistenţă socială, acordarea ajutorului material, eliberarea îndreptărilor/ recomandărilor la studii, acordarea spaţiului locativ, gospodărie comunală şi amenajarea teritoriului, conectarea la energia electrică, ocrotirii sănătăţii, învăţămînt, transportul de pasageri, convocarea comisiei de selectare a terenurilor, desfăşurarea stagiului practic, etc.


De asemenea, au fost organizate 16 întîlniri a membrilor Guvernului cu locuitorii raionului Dubăsari. 
 

Pe parcursul anului 2013 în adresa Preşedintelui raionului au parvenit şi au fost înregistrate 1544 scrisori, demersuri, adresări, care au fost îndreptate pentru examinare subdiviziunilor Consiliului raional Dubăsari, dintre care:
- 49 Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova, indicaţii referitoare la activitatea de bază;
- 683  de la ministere şi alte autorităţi publice centrale;
- 427  de la autorităţi publice locale şi agenţilor din raion;
- 385  expediate vizînd problemele ce ţin de activitatea Consiliului raional;
- 209 Dispoziţii ale Preşedintelui raionului cu privire la activitatea de Bază.

În anul 2013 au avut loc 5 şedinţe ale Consiliului raional, în cadrul cărora au fost examinate şi aprobate 78 de decizii.
În total au fost pregătite şi prezentate de către Aparatul Preşedintelui raionului, secţiile, direcţiile, serviciile autorităţii executive pentru aprobare Consiliului raional Dubăsari -  66 proiecte de decizii.

De la autorităţile publice centrale au fost remise Consiliului raional Dubăsari spre examinare 10 petiţii, iar din teritoriul raionului au parvenit 30 petiţii. Analiza geografică a fluxului de petiţii denotă că majoritatea adresărilor au fost de la locuitorii din localităţile Coşniţa, Pîrîta şi Cocieri.
Drept rezultat al analizei problemelor expuse în petiţii, se constată că cetăţenii au abordat următoarele tematici: asistenţei sociale, acordarea spaţiului locativ sau convocarea comisiei de selectare a terenului, asigurarea cu transport a elevilor, achitarea poliţelor de asigurare în medicină, activitatea secţiilor sportive pentru tineret, decorarea post-mortem a participanţilor la conflictul armat de la Nistru, deteriorarea imobilului, compensaţia în urma represiunilor politice, odihna copiilor de vară, reţelele electrice, circulaţia maşinilor de tonaj mare, transportul de pasageri, etc.

Serviciul relaţii cu publicul are sarcina de a informa permanent populaţia despre realizările conducerii raionului şi despre problemele ce urmează să fie soluţionate de comun cu aceştia.
În vederea asigurării transparenţei activităţii Consiliului raional, în special al Preşedintelui raionului, Serviciul relaţii cu publicul completează şi reînnoieşte permanent panoul informativ cu deciziile Consiliului raional şi dispoziţiile Preşedintelui raionului. Un factor principal ce contribuie la informarea cetăţeanului despre activităţile realizate de către Consiliul raional îl constituie publicarea ziarului raional ,,Noutăţi Nistrene”, unde Serviciul relaţii cu publicul are ca sarcină monitorizarea şi pregătirea materialelor informative pentru editare şi respectiv, publicare. Astfel, pe parcursul anului 2013, în cele 35 de numere editate al ziarului raional „Noutăţi Nistrene” au fost pregătite şi publicate peste 90 de articole iar pe pagina web a Consiliului raional peste 75 de articole.

Lansarea paginii electronice a Consiliului raional www.dubasari.md a dat posibilitate tuturor cetăţenilor de a se familiariza cu întreaga activitatea  a acestuia, de a se implica personal în procesul decizional şi de a avea acces liber, online la toate actele administrative emise de către autorităţile raionale.
Astfel, fiecare locuitor are posibilitatea să comunice cu Autoritatea executivă a Consiliului raional, atît direct prin programarea şi solicitarea unei audienţe în orice subdiviziune a Consiliului raional cît şi indirect, prin prezentarea şi publicarea articolelor, adresarea unor întrebări, abordarea unei probleme, propunere, opinie, folosind modalităţile menţionate anterior. De asemenea, pe pagina web a Consiliului raional este rubrica audienţe on-line, unde pot fi adresate întrebări, iar funcţionarii publici din cadrul Consiliului raional, specialiştii serviciilor publice vor răspunde la solicitările cetăţenilor, vor da explicaţii, sau vor propune soluţii pentru soluţionarea acestora, etc.

Totodată, există şi telefonul de încredere (la nr. 0248 44 777) şi cutia poştală (în holul Consiliului raional) unde de asemenea, pot fi adresate întrebări autorităţilor raionale sau altor conducători de servicii.


În anul 2014, desigur vom continua să asigurăm o comunicare eficientă cu cetăţenii din teritoriul raionului prin realizarea cu succes a politicilor de transparenţă a procesului decizional şi executoriu la nivel raional.


Ec. Racoveţ,  Şef Serviciul relaţii cu publicul  
 

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

Realizarea procesului de transparenţă a activităţii Autorităţii executive pe parcursul anului 2013 - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta