Harta site-ului
Ajutor
Raportul Direcției asistență socială pe luna MAI 2013
Raportul Direcției asistență socială pe luna MAI 2013

În perioada lunei mai Das Dubăsari și-a desfășurat activitatea în conformitate cu programul de activitate a Consiliului raional.

Rezultatele obținute în această perioada pe domeniile principale de activitate se prezintă după cum urmează.

·        Serviciul de asistență socială comunitară

Șef serviciu asistență socială comunitară

1

Asistenți sociali

11

Asistenții sociali:

-          Audiența cetățenilor pe diferite probleme – 322

-          Acte de cercetare a condițiilor de trai la domiciliu – 107

-          Management de caz -3

-          Nr.ședinților pentru ocrotirea dreptului copilului – 2

-          Nr.ședințelor multidisciplinare - 7

·        Serviciul îngrijirea la domiciliu

Șef al serviciului îngrijire socială la domiciliu

1

Lucrători angajați în serviciul de îngrijire socială la domiciliu

23

Beneficiari deserviți

203

            -           Beneficiari luați la deservire luna curentă – 2

-          Beneficiari scoși de la deservire luna curentă - 2

-          Răspunsuri la 28 petiții și 18 informații

-          Nr. De articole publicate – 1

-          Nr. De beneficiari vizitați la domiciliu – 22

-          Nr.certificatelor eliberate - 24

  În teritoriul raionului Dubăsari activează 8 centre sociale și 4 cantine sociale care acorda servicii sociale:

·        Centrul social ,,Casa Maria,, - satul Doroțcaia

·        Centrul medico – social ,,Hipocrates,, - satul Doroțcaia

·        Centrul social ,,Casa Nadeja,, -satul Pîrîta

·        Centrul de zi pentru copii cu dizabilități ,,Armonia,, - satul Oxentea

·        Centrul social ,,Casa Speranței,, - satul Coșnița

·        Centrul social ,, Concordia,, - satul Holercani

·        Centrul de Suținere Educațională ,,WOW,, - satul Doroțcaia

·        Cantina ,,Onesim,, - satul coșnița

·        Centrul de zi pentru copii cu cerinţe educative speciale din familiile socialmente vulnerabile, s. Cocieri

Serviciile administrate de DAS (ajutorul social)

În perioada lunei mai 2013 populația raionului (familiile defavorizate) au beneficiat de ajutor social după cum urmează:

 

Ajutor social

Nr. Beneficiarului

suma

mai

276

213173

Total

213173

De conpensații pentru călătorii în transport pe perioada trimestrului I 2013 pe DAS Dubăsari au beneficiat:

Trimestrul I – 1637 beneficiari – 108486 lei

Pe perioada lunei mai 2013:

·         Nr. Cetățenilor audiați -7

·         Nr. Demersurilor, dispozițiilor,informațiilor pregătite – 3

·         Nr. Dosarelor perfectate a beneficiarilor de transport – 22

·         Nr. Articolelor publicate – 0

·         Nr. Actelor primite pentru prima dată și prelungire la compensația pentru transport

-          10 cereri noi

-          42 prelungire

Serviciul de ajutor material unic acordat prin deciziile Consiliului de administrare a Fondului local de susținere socială a populației:

Nr. beneficiarilor la ajutor material - 54 – în sumă de 26300 lei;

Nr. Beneficiarilor la ajutor material cu destinație specială,, Ziua Internațională a copilului,, - 272 –în sumă de 82600 lei

Cantina socială ,, Oxentea,, - 2 mii lei

Apărarea drepturilor copiilor:

Pe perioada lunei mai 2013 au fost luate la evidență pentru apărarea drepturilor copilului procese de judecată 11 dintre care:

·         6 procese de judecată – stabilirea domiciliului copilului;

·         4 procese de judecată cu privire la decăderea din drepturile de părinte;

·         2 procese de judecată cu privire la limitarea capacității de exercițiu

·         1 proces cu privire la încuviințarea adopției de al doilea părinte

-          Raportul statistic anual pe anul 2012 cu privire la ,,Copii aflați în dificultate,,

-          Masă rotundă cu organizația Keistone Moldova

-          Consultații la 10 persoane

-          Perfectarea pașapoartelor și buletinelor a 15 copii din OO,,Concordia,,

Problemele familiilor cu copii în situații de risc, pe perioada lunei mai 2013

·         Nr. Cetățenilor audiați – 8

·         Nr. Informațiilor prezentate de către diferite organe – 4

·         Nr.familor cu copii în situații de risc depistate luna curentă-familii  - 0

                                                                                  -copii - 0

·         Nr.familiilor în situații de risc la moment – 198

·         Nr. Copiilor în situații de risc la moment – 205

·         Nr. Articolelor publicate – 1

-          Seminar de instruire,, Protecția și asistența victemelor traficului de ființe umane și victemelor violenței în familie în cadrul Sistemului Național de Referință

-          Masă rotundă cu Organizația Keystone Moldova

-          Vizită în teritoriul satului Pîrîta ,,Supervizarea asistentului social,, - 2

     Foi de reabilitare pe luna mai 2013 -  6 după cum urmează:

Victoria

3

Speranța

3

Nufărul Alb

0

Codrul

0

Constructor

0

Serviciul Asistență Parentală Profesionistă:

șef serviciu APP

1

Asistenți parentali profesioniști

2

 Serviciul Echipa Mobilă

șef serviciu

1

Asistent social

1

psiholog

1

Potențialii beneficiari a serviciului

25

 -          Masă rotundă cu Asociația Keystone Moldova

Serviciul Asistență Personală

șef serviciu AP

1

Asistenți personali angajați la moment

46

Beneficiarilor deserviți la moment

55(copii 10)

 

Specialist principal în problemele familiilor cu copii în situații de risc

Olga VASCAN

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

Raportul Direcției asistență socială pe luna MAI 2013 - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta