Harta site-ului
Ajutor
Raportul de activitate a Serviciului de asistență socială comunitară pe luna iulie curent
Raportul de activitate a Serviciului de asistență socială comunitară pe luna iulie curent

Serviciul de asistenţă socială comunitară are drept scop prestarea asistenţei sociale pentru prevenirea şi depăşirea situaţiilor de dificultate la nivel de comunitate.

 De asemenea, cel mai important serviciu prestat în cadrul SASC este implimentarea Legii nr. 133 din 13.06.2008 cu privire la ajutorul social, care are drept scop asigurarea unui venit lunar minim garantat pentru familiile defavorizate prin acordarea unei sume băneşti stabilit în conformitate cu evaluarea venitului global mediu lunar al fiecărei familii şi cu nevoia acesteia de asistenşă socială. Serviciul de asistenţă socială comunitară este un serviciu creat pe lîngă structura teritorială de asistenţă socială din subordinea Consiliului raional, în conformitate cu legislaţia. În activitatea sa Serviciul de asistenţă socială comunitară se conduce de legislație, dispozițiile și instrucțiunile Ministerul Muncii, Protecției sociale și Familiei, deciziile autoritățiilor administrației publice locale, structurii teritoriale de asistentă socială, alte acte normative, precum și de Regulamentul.Serviciul de asistență socială comunitară conlucrează cu persoanele fizice și persoanele juridice, indiferent de forma de proprietate, în vederea solutionării situațiilor de dificultate a persoanelor, familiilor și grupurilor sociale la nivel de comunitate. Conform programului de activitate al Direcție asistență socială Dubăsari, Serviciul de asistență socială comunitară au prezentat măsurile şi problemele cu care sau confruntat pe parcursul lunii IULIE 2013. În total pe tot raionul Dubăsari au fost 373 cetățeni audiați de către asistenții sociali din comunități, au fost vizitați la domiciliu 110 de beneficiari, Din partea Fondului local de susținere socială a populației 45 de beneficiari li s-au acordat o suma de bani pentru procurarea produselor alimentare și a medicamentelor. La fel au fost organizate 10 ședinți pentru ocrotirea dreptului copilului de comun acord cu APL nivelul I, obiectivul principal al Comisiei pentru protecţia copilului aflat în dificultate constă în garantarea şi promovarea bunăstării copilului, asigurarea dreptului copilului de a creşte într-un mediu familial, ţinînd seama, în primul rînd, de interesul superior al copilului, pentru a-i asigura o dezvoltare armonioasă din punct de vedere emoţional, intelectual şi fizic. Totodată, Comisiile trebuie să asigure  alegerea formei optimale de îngrijire a fiecărui copil aflat în dificultate.În cadrul consiliului raional a fost organizată de către specialiștii DAS o supervizare în grup cu toți asistenții sociali comunitari unde sau discutat problemele cu care se confruntă de zi cu zi. Acţiunile se axează pe mobilizarea eforturilor persoanei şi sporirea sprijinului din partea familiei şi comunităţii în vederea depăşirii situaţiei dificile, precum şi asigurarea integrării sociale eficiente.

Pentru soluționarea problemelor sau careva propuneri ni le puteți adresa pe saitul www.dubasari.md sau la telefonul 0248-43-264, 0248-44-752.

 

          Specialist principal în problemele familiilor cu copii în situații de risc

           Olga vascan

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

Raportul de activitate a Serviciului de asistență socială comunitară pe luna iulie curent - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta