Harta site-ului
Ajutor
Raportul de activitate a Direcției de asistență socială pe luna ianuarie curent
Raportul de activitate a Direcției de asistență socială pe luna ianuarie curent

În perioada de referinţă DAS Dubăsari şi-a desfăşurat activitatea în conformitate cu Programul de activitate al Consiliului raional. Rezultatele obţinute în această perioadă pe domeniile principale de activitate se prezintă după cum urmează:
Ajutorul social
În perioada lunei ianuarie curent populația raionului (familiile defavorizate) au beneficiat de ajutor social după cum urmează:228 benediciari în sumă de 171527 lei , pe peroada rece 408 beneficiari în sumă de 103750 lei
Conpensații pentru călătorii în transport pe perioada lunei ianuarie 2014 pe DAS Dubăsari au beneficiat:
Nr demersurilor,dispoziții, acte, informații pregătie - 9
Nr cetățenilor audiați –28
Nr. Dosarelor perfectate a beneficiarilor de transport – 15
Nr.actelor primite pentru prima data și prelungire la compensația pentru transport -10cereri noi, 26 pentru prelungire.
Nr biletelor de reabilitare și recuperare:
-Cereri prelucrate
-Bilete emise – 6  ;Victoria – 3, Speranța - 3
Serviciul de ajutor material unic acordat prin deciziile Consiliului de administrare a Fondului local de susținere socială a populației: 
Nr. beneficiarilor la ajutor material - 40– în sumă de 24600 lei;
Cantina socială ,, Oxentea,, - 2 mii lei
Apărarea drepturilor copiilor:
Pe perioada 01.01.2014 – 01.02.2014 au fost luate la evidență pentru apărarea drepturilor copilului procese de judecată 12 dintre care:
8 procese de judecată – stabilirea domiciliului copilului; 
3procese de judecată cu privire la decăderea din drepturile de părinte;
1 cu privire la limitarea capacității de exercițiu
În raionul Dubăsari pe această perioada au fost perfectate actele pentru perfectarea buletinelor de identitate la 2 copii, luați la evidență 23 copii ce se află sub tutelă care beneficiază de indemnizații în marime de 600 lei, răspuns la 10 scrisori la MMPSF.
Răspuns la 5 scrisori a MMPSF și Centrul pentru Drepturile Omului
Problemele familiilor cu copii în situații de risc, pe perioada 01.01. 2014 – 01.02.2014
Nr. Informațiilor prezentate de către diferite organe – 3, nr. Petițiilor 2
Nr.familor cu copii în situații de risc depistate luna curentă-familii  - 0
    -copii - 0
Nr.familiilor în situații de risc la moment – 184
Nr. Copiilor în situații de risc la moment – 275
Nr. Articolelor publicate – 3
-Monitorizarea activității asistenților sociali
-Dari de seama, Rapoartele asistenților sociali comunitari privind activitatea acestora
-Vizite în teritoriu de comun cu reprezentanții A.O. Keystone Moldova privind găsirea unui spațiu locativ pentru implimentarea serviciului social Locuința Protejată.
Serviciul de asistență socială comunitară
Asistenții sociali:
-Audiența cetățenilor pe diferite probleme – 482
-Acte de cercetare a condițiilor de trai la domiciliu – 65
-Management de caz închis - 5
-Nr.ședinților pentru ocrotirea dreptului copilului – 1
-Nr.ședințelor multidisciplinare – 4
Serviciul îngrijirea la domiciliu
-Nr. beneficiarilor luați la deservire – 4
-Nr.beneficiari scoși de la deservire – 7
-Nr. lucrătorilor sociali – 22
-Nr. beneficiarilor deserviți - 197
-Nr întrunirilor/cazurilor monitorizate de echipa multidisciplinară -0
-Nr petițiilor, scrisorilor și demersurilor precăutate -21
-Nr demersurilor și informațiilor expediate -20
-Nr articolelor publicate –1
-Nr certificatelor eliberate -40
Monitorizarea activității lucrătorilor sociali
Rapoartele lucrătorilor sociali privind activitatea acestora, vizite de supervizare în teritoriu a 5 lucrători sociali
Raport trimestrial cu privire la cazurile de violență în familiile înregistrate în domeniul social
Raport pe trimestrul IV, anul 2013 privind implimentarea Mecanismului de colaborare intersectorială în domeniul medico-social în vederea prevenirii rate mortalității infantile și a copiilor cu vîrsta de pînă la 5 ani la domiciliu
-Raport anual cu privire la activitatea echipei multidisciplinare raionale, chestionarul de monitorizare a SNR, raport despre cazurile asistente de EMD raională.
Serviciul Echipa Mobilă
Nr. Cetățenilor audiați –10
Nr.familiilor cu copii cu dizabilități -24
Nr. Copiilor cu dizabilități – 24
Nr. Articolelor publicate - 0
-Deplasare în teritoriu în s. Oxentea, Doroțcaia, Coșnița, Pîrîta, și Molovata Nouă pentru acordarea serviciilor
-Ședință de lucru cu coordonatorul de proiect, Dilion Marcela
-Participarea la seminarul de formare a reprezentanților mass- media în domeniul incluziunii sociale a persoanelor cu dizabilități
  Serviciul Asistență Personală
-Nr. asistenților personali angajați – 50
-Nr. beneficiarilor deserviți la moment – 55 (copii 10)
-Nr. Beneficiarilor vizitați la domiciliu - 21
-Deplasări în localitățile raionului Dubăsari –  10Specialist principal în problemele familiilor cu copii în situații de risc
Olga Vascan

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

Raportul de activitate a Direcției de asistență socială pe luna ianuarie curent - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta