Harta site-ului
Ajutor
Raportul de activitate a Direcției asistență socială pe perioada lunii IULIE curent
Raportul de activitate a Direcției asistență socială pe perioada lunii IULIE curent

    În perioada de referință DAS Dubăsari și-a desfășurat activitatea în conformitate cu programul de activitate a Consiliului raional.

Rezultatele obținute în această perioada pe domeniile principale de activitate se prezintă după cum urmează.

·        Serviciul de asistență socială comunitară

Șef serviciu asistență socială comunitară

1

Asistenți sociali

11

Asistenții sociali:

-          Audiența cetățenilor pe diferite probleme – 373

-          Acte de cercetare a condițiilor de trai la domiciliu – 110

-          Management de caz -2

-          Nr.ședinților pentru ocrotirea dreptului copilului – 1

-          Nr.ședințelor multidisciplinare - 9

·        Serviciul îngrijirea la domiciliu

Șef al serviciului îngrijire socială la domiciliu

1

Lucrători angajați în serviciul de îngrijire socială la domiciliu

23

Beneficiari deserviți

201

            -    Beneficiari luați la deservire luna curentă – 0

-          Beneficiari scoși de la deservire luna curentă - 2

-          Răspunsuri la 13 petiții și 15 informații

-          Nr. De beneficiari vizitați la domiciliu – 11

-          Nr.certificatelor eliberate – 24

Raport trimestrial cu privire la mersul implimentării Mecanismului de colaborare intersectorială în domeniul medico-social în vederea prevenirii și reducerii ratei mortalității infantile și a copiilor cu vîrsta de pînă la 5 ani la domiciliu

Raport semestrial cu privire la implementarea Sistemului Național de Referire

Raport semestrial către Comisia Raională pentru combaterea TFU, cu privire la activitatea EMD raională

  În teritoriul raionului Dubăsari activează 8 centre sociale și 4 cantine sociale care acorda servicii sociale:

·        Centrul social ,,Casa Maria,, - satul Doroțcaia

·        Centrul medico – social ,,Hipocrates,, - satul Doroțcaia

·        Centrul social ,,Casa Nadeja,, -satul Pîrîta

·        Centrul de zi pentru copii cu dizabilități ,,Armonia,, - satul Oxentea

·        Centrul social ,,Casa Speranței,, - satul Coșnița

·        Centrul social ,, Concordia,, - satul Holercani

·        Centrul de Suținere Educațională ,,WOW,, - satul Doroțcaia

·        Cantina ,,Onesim,, - satul coșnița

·        Centrul de zi pentru copii cu cerinţe educative speciale din familiile socialmente vulnerabile, s. Cocieri

Serviciile administrate de DAS (ajutorul social)

În perioada lunei iulie 2013 populația raionului (familiile defavorizate) au beneficiat de ajutor social după cum urmează:

 

Ajutor social

Nr. Beneficiarului

suma

iunie

145

102112

Total

102112

De conpensații pentru călătorii în transport pe perioada trimestrului I, II 2013 pe DAS Dubăsari au beneficiat:

Trimestrul I – 1637 beneficiari – 108486 lei

Trimestrul II – 1654 beneficiar – 110790 lei

Serviciul de ajutor material unic acordat prin deciziile Consiliului de administrare a Fondului local de susținere socială a populației:

Nr. beneficiarilor la ajutor material - 45 – în sumă de 26300 lei;

Cantina socială ,, Oxentea,, - 2 mii lei

Apărarea drepturilor copiilor:

Pe perioada lunei iulie 2013 au fost luate la evidență pentru apărarea drepturilor copilului procese de judecată 4 dintre care:

·         2 procese de judecată – stabilirea domiciliului copilului;

·         2 procese de judecată cu privire la decăderea din drepturile de părinte;

Problemele familiilor cu copii în situații de risc, pe perioada lunei iulie 2013

·         Nr. Cetățenilor audiați – 11

·         Nr. Informațiilor prezentate de către diferite organe – 6

·         Nr.familor cu copii în situații de risc depistate luna curentă-familii  - 2, copii - 5

·         Nr.familiilor în situații de risc la moment – 200

·         Nr. Copiilor în situații de risc la moment – 210

·         Nr. Articolelor publicate – 3

Seminar de instruire privind protecția copiilor în situații de riscși a copiilor separați de părinte

Deplasări în teritoriul raionului Dubăsari cu specialiștii serviciului din Serviciul social Echia mobilă,

Monitorizarea activității asistenților sociali

Dari de seama,Rapoartele asistenților sociali comunitari privind activitatea acestora, vizite de supervizare in localitatea Cocieri,  Molovata Nouă, Molovata, Oxentea

Foi de reabilitare pe luna iunie 2013 -  6 după cum urmează:

Victoria

3

Speranța

3

Nufărul Alb

0

Codrul

0

Constructor

0

Serviciul Asistență Parentală Profesionistă:

șef serviciu APP

1

Asistenți parentali profesioniști

2

Serviciul Echipa Mobilă

șef serviciu

1

Asistent social

1

psiholog

1

Asistent medical

1

Potențialii beneficiari a serviciului

25


·         Nr. De informație prezentată de către diferite organe – 1

·         Nr.copiilor cu dizabilități - 30

·         Nr.articolelor publicate – 3

-          Ședință cu reprezentantul organizației Keystone moldova (Dilion marcela)

-          Deplasări în teritoriul localităților în raionul Dubăsari

-          Selectarea și identificarea potențialilor beneficiari din raionul Dubăsari – 30

-          Elaborarea chestionarelor specializate a familiilor cu copii cu dizabilități

Serviciul Asistență Personală

șef serviciu AP

1

Asistenți personali angajați la moment

45

Beneficiarilor deserviți la moment

51(copii 10)

-          Deplasări în localitățile raionului Dubăsari – 6

-          Nr. Beneficiarilor vizitați la domiciliu - 15


Specialist principal în problemele familiilor cu copii în situații de risc

Olga VASCAN

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

Raportul de activitate a Direcției asistență socială pe perioada lunii IULIE curent - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta