Harta site-ului
Ajutor
Raportul de activitate a Direcției asistență socială pe perioada lunei noiembrie curent
Raportul de activitate a Direcției asistență socială pe perioada lunei noiembrie curent

În perioada de referinţă DAS Dubăsari şi-a desfăşurat activitatea în conformitate cu Programul de activitate al Consiliului raional. Rezultatele obţinute în această perioadă pe domeniile principale de activitate se prezintă după cum urmează: În teritoriul raionului Dubăsari activează 8 centre sociale și 4 cantine sociale care acorda servicii sociale:

·        Centrul social ,,Casa Maria,, - satul Doroțcaia

·        Centrul medico – social ,,Hipocrates,, - satul Doroțcaia

·        Centrul social ,,Casa Nadeja,, -satul Pîrîta

·        Centrul de zi pentru copii cu dizabilități ,,Armonia,, - satul Oxentea

·        Centrul social ,,Casa Speranței,, - satul Coșnița

·        Centrul social ,, Concordia,, - satul Holercani

·        Centrul de Suținere Educațională ,,WOW,, - satul Doroțcaia

·        Cantina ,,Onesim,, - satul coșnița

·        Centrul de zi pentru copii cu cerinţe educative speciale din familiile socialmente vulnerabile, s. Cocieri

Serviciile administrate de DAS

Ajutorul social

În perioada 01.11.2013 – 01.12.2013 populația raionului (familiile defavorizate) au beneficiat de ajutor social după cum urmează:121 beneficiari în sumă totală de 83192 lei.

Conpensații pentru călătorii în transport pe perioada trimestrului I, II, III 2013 pe DAS Dubăsari au beneficiat:

Trimestrul I – 1637 beneficiari – 108486 lei

Trimestrul II – 1654 beneficiar – 110790 lei

Trimestrul III – 1648 beneficiari – 108954 lei

Trimestrul IV -  1650 beneficiari – 108900 lei

·         Nr demersurilor,dispoziții, acte, informații pregătie - 9

·         Nr cetățenilor audiați –30

·         Nr. Dosarelor perfedtate a beneficiarilor de transport – 23

·         Nr.actelor primite pentru prima data și prelungire la compensația pentru transport -11cereri noi, 34 pentru prelungire.

Serviciul de ajutor material unic acordat prin deciziile Consiliului de administrare a Fondului local de susținere socială a populației:

Nr. beneficiarilor la ajutor material - 62– în sumă de 35000 lei;

Cu destinații speciale către Ziua invalidului 747 beneficiari – în sumă de 290000 lei;

Cantina socială ,, Oxentea,, - 2 mii lei

Apărarea drepturilor copiilor:

Pe perioada 01.11.2013 – 01.12.2013 au fost luate la evidență pentru apărarea drepturilor copilului procese de judecată 15 dintre care:

·         7 procese de judecată – stabilirea domiciliului copilului;

·         5procese de judecată cu privire la decăderea din drepturile de părinte;

·         2 proces cu privire la permesiunea iesirii din țară a copilului minor fără acordul celui deal doilea părinte

·         1 proces cu privire la adopția națională de către al doilea părinte

În raionul Dubăsari pe această perioada au fost perfectate actele pentru perfectarea buletinelor de identitate la 3 copii, 3 copii au fot reintegrați în familia biologică din Centru de plasament ,,Concordia,,

Problemele familiilor cu copii în situații de risc, pe perioada 01.11. 2013 – 01.12.2013

·         Nr. Informațiilor prezentate de către diferite organe – 6, nr. Petițiilor 6

·         Nr.familor cu copii în situații de risc depistate luna curentă-familii  - 0

                                                                                             -copii - 0

·         Nr.familiilor în situații de risc la moment – 204

       ·        Nr. Copiilor în situații de risc la moment – 215

        ·         Nr. Articolelor publicate – 1

-          Monitorizarea activității asistenților sociali

-          Dări de seama, Rapoartele asistenților sociali comunitari privind activitatea acestora.

-          Workshop privind elaborarea planului de acțiuni al Serviciului social ,,Echipa Mobilă,, pentru anul 2014. Proiectul,, Consolidareaparteneriatului public-privat pentru dezvoltarea durabilă a serviciilor comunitare pentru persoanele du dizabilități,,.

Serviciul de asistență socială comunitară

Asistenții sociali:

-          Audiența cetățenilor pe diferite probleme – 521

-          Acte de cercetare a condițiilor de trai la domiciliu – 125

-          Management de caz -4

-          Nr.ședinților pentru ocrotirea dreptului copilului – 3

-          Nr.ședințelor multidisciplinare – 8

Serviciul îngrijirea la domiciliu

-          Nr. Lucrătorilor angajați în serviciu - 23

-          Nr. Beneficiarilor deserviți - 201

-          Nr. beneficiarilor luați la deservire – 1

-          Nr.beneficiari scoși de la deservire – 4

-          Nr întrunirilor/cazurilor monitorizate de echipa multidisciplinară -1

-          Nr petițiilor, scrisorilor și demersurilor precăutate -6

-          Nr demersurilor și informațiilor expediate -8

-          Nr articolelor publicate –1

-          Nr certificatelor eliberate -27

·        Monitorizarea activității lucrătorilor sociali

·        Audierea cetățenilor în localitatea Ustia, Pîrîta în cadrul vizitei în teritoriu a echipei mobile d BCIS

Serviciul Echipa Mobilă

·         Nr. Cetățenilor audiați –15

·         Nr.familiilor cu copii cu dizabilități -24

·         Nr. Copiilor cu dizabilități – 24

·         Nr. Articolelor publicate - 2

-          Deplasare în teritoriu în s. Oxentea, Marcăuți, Holercani, Ustia, Molovata Nouă,  Pîrîta, Coșnița pentru elaborarea planurilor individualizate de asistență.

-          Participarea la Atelierul de lucru,, promovarea dialogului între prestatorii de servicii ai BirouluiComun de Informații și Servicii (BCIS), reprezentanții administrației raionale și primăriile raionale Dubăsari și Anenii Noi întru îmbunătățirea organizației și funcționării echipelor mobile BCIS,,

-          Workshop privind elaborarea planului de acțiuni al Serviciului social ,,Echipa Mobilă,, pentru anul 2014. Organizat de Organizația Keystone Moldova cu coordonatorul de proiect, Dilion Marcela.

 Serviciul Asistență Personală

-          Nr. Asistenților personali – 49

-          Nr beneficiarilor deserviți – 55 (copii 10)

-          Deplasări în localitățile raionului Dubăsari –  4

-          Nr. Beneficiarilor vizitați la domiciliu - 15

 

Specialist principal în problemele familiilor cu copii în situații de risc      

Olga VASCAN

 

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

Raportul de activitate a Direcției asistență socială pe perioada lunei noiembrie curent - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta