Harta site-ului
Ajutor
Raportul de activitate a Direcției Asistență socială Dubăsari pe perioada lunei martie curent
Raportul de activitate a Direcției Asistență socială Dubăsari pe perioada lunei martie curent

În perioada lunei martie curent, DAS Dubăsari şi-a desfăşurat activitatea în conformitate cu Programul de activitate al Consiliului raional. 
Rezultatele obţinute în această perioadă pe domeniile principale de activitate se prezintă după cum urmează:
Serviciile administrate de DAS 
Conpensații pentru călătorii în transport pe perioada lunei martie 2014 pe DAS Dubăsari s-a efectuat:
-    Nr demersurilor,dispoziții, acte, informații pregătite - 27
-    Nr cetățenilor audiați –22
-    Nr. Dosarelor perfectate a beneficiarilor de transport – 14
-    Nr.actelor primite pentru prima data și prelungire la compensația pentru transport -cereri noi, și  pentru prelungire.- 18
-    Nr biletelor de reabilitare și recuperare:
-    Cereri prelucrate- 7
-    Bilete emise – 6  ;Victoria – 3, Speranța - 3
Serviciul de ajutor material unic acordat prin deciziile Consiliului de administrare a Fondului local de susținere socială a populației au beneficiat:
Nr. beneficiarilor la ajutor material - 32– în sumă de 15600 lei;
Apărarea drepturilor copiilor:
Pe perioada 01.03.2014 – 31.03.2014 au fost luate la evidență pentru apărarea drepturilor copilului procese de judecată 9 dintre care:
-    5 procese de judecată – stabilirea domiciliului copilului; 
-    1 cu privire la limitarea capacității de exercițiu
-    2 procese cu privire la decăderea din drepturile părintești
-    1 proces de judecată cu privire la permesiunea ieșirii din țară a copilului minor fără acordul celui de al doilea părinte
-    8 vizite la domiciliu familiilor a căror copii sînt plasați în centrul de plasament Concordia
-    Răspunsuri la 7 scrisori către MMPSF și Centrul pentru drepturile Omului.
Problemele familiilor cu copii în situații de risc, pe perioada 01.03. 2014 – 31.03.2014
-    Nr. Informațiilor prezentate de către diferite organe – 9, nr. Petițiilor 1
-    Nr.familor cu copii în situații de risc depistate luna curentă-familii  - 2
    -copii - 2
-    Nr.familiilor în situații de risc la moment – 79
-    Nr. Copiilor în situații de risc la moment – 140
-    Nr. Articolelor publicate – 1
-    Monitorizarea activității asistenților sociali
-    Dari de seama, Rapoartele specialiștilor din cadrul DAS privind activitatea acestora
-    Sedința de supervizare în grup cu colaboratorii Direcției asistență socială.
-    Perfectarea registrelor privind situația familiilor cu copii în situații de risc
-    Ședința grupului de Coordonare a Serviciilor Sociale

Serviciul de asistență socială comunitară

Șef serviciu: 
-    Supervizare prin telefon a ASC – 24
-    Nr. acordurilor de supervizare efectuate – 10
-    Supervizare în particular a ASC – 10
-    Expedierea notelor informative- 2
Asistenții sociali:
-    Audiența cetățenilor pe diferite probleme – 424
-    Acte de cercetare a condițiilor de trai la domiciliu – 156
-    Management de caz închis - 2
-    Nr. ședințelor pentru ocrotirea dreptului copilului – 6
-    Nr.ședințelor multidisciplinare – 3
Serviciul îngrijirea la domiciliu
-    Nr. beneficiarilor luați la deservire – 8
-    Nr.beneficiari scoși de la deservire – 4         
-    Nr. lucrătorilor sociali – 23
-    Nr. beneficiarilor deserviți - 207
-    Nr întrunirilor/cazurilor monitorizate de echipa multidisciplinară -1
-    Nr petițiilor, scrisorilor și demersurilor precăutate -13
-    Nr demersurilor și informațiilor expediate -17
-    Nr articolelor publicate –1
-    Nr. seminarelor organizate - 1
-    Nr certificatelor eliberate -42
-    Monitorizarea activității lucrătorilor sociali
-    Efectuarea a 11 vizite de supervizare și monitorizare a lucrătorilor și asistenților sociali.Prezentarea noului formular – tip al dării de seamă a SÎSD
Serviciul Echipa Mobilă :
Șef Serviciu
-    Nr. Cetățenilor audiați –7
-    Nr. Articolelor publicate – 1
-    Nr. vizitelor efectuate – 3
Pregătirea și organizarea Seminarului de formare cu părinții/reprezentanții legali ai beneficiarilor Serviciul social EM la data de 07.03.2014
-    Suport în organizarea sesiunilor de instruire cu cadrele didactice de sprijin și managerii școlari din gimnaziul s. Pîrîta și liceul teoretic s. Holercani
-    Deplasare în r-nl Anenii Noi pentru realizarea schimbului de experiență cu specialiștii Serviciului social EM
Asistent social
-    Nr. vizitelor efectuate în teritoriu – 7
-    Nr. rapoartelor de asistență a beneficiarilor – 2
-    Nr. articolelor publicate – 1
-    Planuri Individualizate de Asistență -1
-    Vizită de lucru la gimnaziul s. Pohrebea
-    Asistarea la Teatrul social organizat de voluntarii de la Asociația Keystone Moldova, care a avut loc la data de 19 martie  curent în cadrul Gimnaziului din s. Pîrîta
Asistent medical
-    Nr. vizitelor efectuate la domiciliu – 8
-    Nr. rapoartelor de asistență a beneficiarilor -8 
-    Nr. fișelor medicale – 3
-    Nr. fișelor kinetoterapeutice – 3
   Serviciul Asistență Personală
-    Nr. asistenților personali - 48
-    Nr. Beneficiarilor vizitați la domiciliu - 14
-    Deplasări în localitățile raionului Dubăsari –  7
-    Nr. asistenților personali eliberați din serviciu – 7 


Specialist principal în problemele familiilor cu copii în situații de risc
Olga VASCAN

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

Raportul de activitate a Direcției Asistență socială Dubăsari pe perioada lunei martie curent - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta