Harta site-ului
Ajutor
Raportul anual privind activitatea Inspectoratului de Poliţie Dubăsari
Raportul anual privind activitatea Inspectoratului de Poliţie Dubăsari

La data de 15 ianuarie, anul curent, în incinta Casei de cultură din s. Ustia a avut loc şedinţa cu privire la darea de seamă pentru anul 2013 a Inspectoratului de Poliţie Dubăsari, în cadrul căreia au fost analizate rezultatele obţinute, problematica cu care se confruntă efectivul în activitate şi căile de soluţionare. La şedinţă au fost prezenţi: dna Maria Jîmbei, vicepreşedintele raionului Dubăsari, dna Valentina Bradu, procuror al raionului Dubăsari, dl Vitalie Grabovschi, comisar IP Dubăsari, dl Vitalie Briceag reprezentantul MAI, şeful Direcției Investigare a Fraudelor din cadrul Departamentului Poliție şi primarii localităţilor din raion.
Din materialul de evaluare prezentat rezultă că Inspectoratul de poliţie, pe parcursul anului 2013 şi-a desfăşurat activitatea, consolidînd la maxim eforturile întru realizarea obiectivelor şi sarcinilor propuse de către conducerea Ministerului Afacerilor Interne, Inspectoratul general de poliţie în domeniul combaterii consecvente a penalităţii, apărării drepturilor şi intereselor legitime ale cetăţenilor, asigurării ordinei de drept şi liniştei în societate.
Dna Maria Jimbei, din numele preşedintelui raionului Dubăsari, dl Policinschi Grigore, Consiliului Raional,  a adus sincere mulţumiri pentru relaţiile de colaborare şi coordonare, pentru implicarea directă a colaboratorilor de poliţie întru asigurarea ordinii publice în raion. Însă, totodată dna vicepreşedinte a menţionat că ,,în procesul de reforme a poliţiei naţionale sînt intenţii foarte bune şi lucruri realizate foarte bine dar avem şi situaţii ce au un impact negativ ce se răsfrînge asupra paşilor ce duc la realizarea reformelor date”.

Dna Valentina Bradu, deasemenea le-a urat colaboratorilor de poliţie succese în diminuarea criminalităţii pe teritoriul raionului accentuînd că doar prin conlucrare  pot fi obţinute acele succese despre care s-au vorbit în raport.
Dl Briceag Vitalie a menţionat că indicii prezentaţi în raportul Inspecoratului de Poliţie Dubăsari sunt unii dintre cei mai buni de pe Republică, asta demonstrînd că în cadrul Inspectoratului activează cei mai buni poliţişti.
La final, comisarul IP Dubăsari deasemenea a menţionat că ,,succesele obţinute despre care vorbim astăzi se datorează în mare parte conlucrării strînse cu procuratura. Ţin să aduc sincere mulţumiri Consiliului Raional, consiliilor locale pentru sprijinul şi susţinerea acordată”.

Marina Lupaşco, redactor-şef   

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

Raportul anual privind activitatea Inspectoratului de Poliţie Dubăsari - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta