Harta site-ului
Ajutor
Raport de activitate SAP Dubăsari
Raport de activitate SAP Dubăsari

Pe parcursul a mai multor luni de activitate Serviciul de Asistenţă Psihopedagogică, DÎTS Dubăsari a întreprins o serie de acţiuni cu caracter de informare a societăţii privind vulnerabilitatea copiilor, asigurînd şi o transparenţă necesară acestui aspect. Un obiectiv major în procesul desfăşurat îl constituie evaluarea complexă şi multidisciplinară realizată a copiilor cu cerinţe educative speciale, care exprimă acea componentă de vulnerabilitate. În urma acestor evaluări s-au accentuat un set de recomandări atît din punct de vedere psihologic, cît şi pedagogic, atît pentru profesori, cît şi pentru părinţi în vederea asigurării unui ajutor direct copilului, precum şi ca accent de prevenire şi psihoprofilaxie a fenomenului de vulnerabilitate din acest domeniu. O altă măsură realizată o constituie asistenţa psihologică şi discuţiile profilactice cu familiile acestor copii. Întrunirile au fost organizate în sediul SAP, în instituţiile de învăţămînt preuniversitar, precum şi în cadrul şedinţelor din  primării, unde s-au expus mai mulţi specialişti la situaţia economică, psihologică şi de sănătate a familiilor vulnerabile şi a copiilor acestora.

Se realizează continuu o amplă asistenţă metodologică a profesorilor, diriginţilor, membrilor comiisiilor multidisciplinare intraşcolare (CMI) şi a cadrelor didactice de sprijin (CDS), unde li se acordă suport teoretic necesar în lucrul cu aceşti copii, exemple similare şi reuşita pozitivă de depăşire a cazurilor de vulnerabilitate, activităţi practice concrete, recomandări etc.

La sesizarea instituţiei de învăţămînt specialiştii serviciului asistă la ore unde observă, descriu, specifică cauza vulnerabilităţii unor copii, realizează discuţii individuale, încearcă împreună cu cadrul didactic să identifice nişte modele de comportament necesare de manifestat în relaţie cu aceşti copii.

Datorită unei colaborări constrînse între Biroul Siguranţă Copii şi SAP s-au realizat mai multe consilieri cu copiii care au avut tentativă de suicid, copii care la fel coexistă într-o vulnerabilitate psihologică specifică. Psihologul SAP împreună cu inspectorul pe minori au avut întîlniri cu diriginţii de clasă ai acestor copiii, precum şi cu administraţia şcolii unde au avut loc aceste incidente şi s-a convenit la organizarea mai multor ore în comun între toate instituţiile cointeresate în securitatea, sănătatea psihologică şi bunăstarea copiilor.

În scopul prevenirii vulnerabilităţii la copii, Serviciul de Asistenţă Psihopedagocică monitorizează implimentarea procedurii de organizare instituţională şi de intervenţie în cazurile de abuz, neglijare, expoatare şi trafic al copiilor. La acest capitol se realizează o debrifare profundă a termenului de violenţă faţă de copii la nivel raional prin seminare, ore de diriginţie şi convorbiri. Deasemenea SAP monitorizează corectitudinea completării fişelor de sesizare în cazurile de violenţă şcolară de către administraţia instituţiilor de învăţămînt, acordînd asistenţă metodologică la acest capitol, formînd o bază de date la nivel raional.

O altă măsură realizată de SAP o reprezintă organizarea de seminare la diferite tematici, inclusiv şi la prevenirea vulnerabilităţii la copii, atît cu cadrele didactice din instituţiile de învăţămînt preuniversitar, cît şi preşcolar, punînd accent pe principiul intervenţiei timpurii, dreptul copiilor la o viaţă decentă , astfet încercînd să formăm un pilon puternic în prevenirea ulterioară a vulnerabilităţii copiilor din raionul Dubăsari.

Echipa SAP, reprezentînd un platou nou în dezvoltarea educaţională a raionului Dubăsari, promovează valorile general umane ca familia integră, comunicarea asertivă, stima şi dragostea faţă de părinţi, bunici, de plai natal, dragostea de carte, voinţă spre autorealizare etc., lucruri care tind spre o sănătate psihologică continuă şi nondiscriminare a copiilor care fără vina lor au nimerit a fi în categoria de vulnerabilitate. La fel încercăm să mediatizăm fiecare reuşită pe pagina web a raionului Dubăsari în scopul asigurării acelei transparenţe care nu reflectă altceva decît realitatea.

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

Raport de activitate SAP Dubăsari - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta