Harta site-ului
Ajutor
Raport de activitate pe luna iunie 2013 a Direcției asistență socială Dubăsari
Raport de activitate pe luna iunie 2013 a Direcției asistență socială Dubăsari

În perioada lunei iunie Das Dubăsari și-a desfășurat activitatea în conformitate cu programul de activitate a Consiliului raional.

Întru acordarea serviciilor calitative populației defavorizate în raion sunt încadrați în serviciu 11 asistenți sociali.

-          Audiența cetățenilor pe diferite probleme – 409

-          Acte de cercetare a condițiilor de trai la domiciliu – 178

-          Management de caz -3

-          Nr.ședinților pentru ocrotirea dreptului copilului – 3

-          Nr.ședințelor multidisciplinare - 3

O sarcină majoră a fost și rămîne organizarea de servicii sociale la domiciliu a persoanelor solitare inapte de muncă și a invalizilor. La prestarea acestor servicii la moment participă 23 de lucrători sociali care deservesc 203 beneficiari.

-           Beneficiari luați la deservire luna curentă – 1

-          Beneficiari scoși de la deservire luna curentă - 2

-          Răspunsuri la 13 petiții și 8 informații

-          Nr. De articole publicate – 1

-          Nr. De beneficiari vizitați la domiciliu – 18

-          Nr.certificatelor eliberate – 36

Raport trimestrial cu privire la mersul implimentării Mecanismului de colaborare intersectorială în domeniul medico-social în vederea prevenirii și reducerii ratei mortalității infantile și a copiilor cu vîrsta de pînă la 5 ani la domiciliu

  În teritoriul raionului Dubăsari activează 8 centre sociale și 4 cantine sociale care acorda servicii sociale:

·        Centrul social ,,Casa Maria,, - satul Doroțcaia

·        Centrul medico – social ,,Hipocrates,, - satul Doroțcaia

·        Centrul social ,,Casa Nadeja,, -satul Pîrîta

·        Centrul de zi pentru copii cu dizabilități ,,Armonia,, - satul Oxentea

·        Centrul social ,,Casa Speranței,, - satul Coșnița

·        Centrul social ,, Concordia,, - satul Holercani

·        Centrul de Suținere Educațională ,,WOW,, - satul Doroțcaia

·        Cantina ,,Onesim,, - satul coșnița

·        Centrul de zi pentru copii cu cerinţe educative speciale din familiile socialmente vulnerabile, s. Cocieri

     În perioada lunei iunie 2013 populația raionului (familiile defavorizate) au beneficiat de ajutor social, numărul total de cereri procesate sunt 164 în sumă totală de  105572 lei, numărul cererilor parvenite din partea beneficiarilor este in mare descreștere de aproximativ cu 50 %.

Conform legislației în vigoare a invalizilor de gradul I, II precum și invalizilor din copilărie le-au fost perfectate documentele necesare pentru compensarea cheltuielelor în mijloacele de transport:  Trimestrul I – 1637 beneficiari – 108486 lei, Trimestrul II – 1654 beneficiari – 110790 lei.

·         Nr. Cetățenilor audiați - 13

·         Nr. Demersurilor, dispozițiilor,informațiilor pregătite – 2

·         Nr. Dosarelor perfectate a beneficiarilor de transport – 19

·         Nr. Articolelor publicate – 0

·         Nr. Actelor primite pentru prima dată și prelungire la compensația pentru transport

-          11 cereri noi

-          32 prelungire

Serviciul de ajutor material unic acordat prin decizia Consiliului de administrare a Fondului local de susținere socială a populației în luna iunie s-a acordat la 67 cereri în sumă de 34800 lei.

Pe perioada lunei iunie 2013 au fost luate la evidență pentru apărarea drepturilor copilului procese de judecată 10 dintre care:

·         5 procese de judecată – stabilirea domiciliului copilului;

·         3 procese de judecată cu privire la decăderea din drepturile de părinte;

·         1 procese de judecată cu privire la limitarea capacității de exercițiu

·         1 proces cu privire la încuviințarea adopției de al doilea părinte

-          Seminar de instruire ,, Interpretarea Convenției ONU prin prisma responsabilităților APL, judiciarului și a societății civile

-          Masă rotundă cu organizația Keistone Moldova

-          Consultații la 15 persoane

Problemele familiilor cu copii în situații de risc, pe perioada lunei iunie 2013

·         Nr. Cetățenilor audiați – 4

·         Nr. Informațiilor prezentate de către diferite organe – 4

·         Nr.familor cu copii în situații de risc depistate luna curentă-familii  - 0

                                                                                            -copii - 0

·         Nr.familiilor în situații de risc la moment – 198

·         Nr. Copiilor în situații de risc la moment – 205

·         Nr. Articolelor publicate – 1

·         Seminar de instruire ,, Interpretarea Convenției ONU prin prisma responsabilităților APL, judiciarului și a societății civile

·         Seminar de formare inițială a specialiștilor din Serviciul social Echia mobilă, organizat de Keystone Moldova în parteneriat cu MMPSF

·         Masă rotundă cu  organizația Keystone Moldova

Pe parcursul lunei iunie 2013 la Centrele republicane de reabilitare a invalizilor ,,Speranța,, (Vadul lui Vodă) , ,,Victoria,, (Sergheivca) au fost repartizate 6 bilete de reabilitare medicală, în ultumii ani numărul biletelor sunt în descreștere.

Serviciul asistență personală au fost selectați și încadrați în serviciu un șef serviciu, 46 asistenți personali care deservesc 55 beneficiari dintre care 10 sunt copii.

Serviciul echipa mobilă de asemenea au fost angajați 3 persoane la care mai sunt locuri vacante ( asistent medical)

·         Nr. De informație prezentată de către diferite organe – 1

·         Nr. Familiilor cu copii cu dizabilități – 94

·         Nr.copiilor cu dizabilități

·         Nr.articolelor publicate – 1

-          Ședință cu reprezentantul organizației Keystone moldova (Dilion Marcela)

-          Seminar de formare inițială a specialiștilor din Serviciul social Echia mobilă, organizat de Keystone Moldova în parteneriat cu MMPSF

În continuare acțiunile noastre vor fi direcționate spre realizarea cu succes în diferite sfere ale vieții persoanelor cu disabilități și vom asigura posibilități de evaluare mai obiectivă a capacităților de muncă, oferind un complex de servicii sociale precum și alte beneficii în conformitate cu programul de activitate a Direcției.


Specialist principal îm problemele familiilor cu copii în situații de risc

Olga VASCAN

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

Raport de activitate pe luna iunie 2013 a Direcției asistență socială Dubăsari - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta