Harta site-ului
Ajutor
Raport de activitate pe anul 2012
Raport de activitate pe anul 2012

Conform prevederilor Liniilor Directoare ONU pentru îngrijirea alternativă a copiilor, stipulate şi în Convenţia  cu privire la drepturile copilului, sistemul de protecţie a copilului aflat în dificultate trebuie să-şi îndrepteeforturile în mod prioritar spre a permite copilului să rămână sau să se întoarcă în îngrijirea părinţilor luisau, atunci când este cazul, a altor membri apropiaţi ai familiei.

În Republica Moldova, drepturile copilului la protecţie şi la un mediu familial sunt consemnate în Codul Familiei, Legea privind asistenţa socială şi în alte regulamente, norme şi standarde, ce susţin dezvoltarea organizaţiilor prestatoare de servicii sociale, sau care promovează calitatea serviciilor.

În raionul Dubasari au fost depistaţi şi luaţi la evidenţă 19  copii rămaşi fără îngrijire părintească dintre care la 16 copii a fost instituită tutela ( curatelă) .

La  3 copii au fost perfectate  dosarele  pentru plasarea lor în instituţii de stat.

În prezent la evidenţă sînt luaţi 13 copii, care se află sub tutelă, şi beneficiază de indemnizaţii în mărime de 600 de lei .

Sunt plasați 89 de copii la instituţiile de stat din Republică, sunt luaţi la evidenţă  16 copii adoptaţi. În raionul Dubasari avem 159 de copii invalizi, dintre care 9 copii sunt țintuiți la pat .

La 10 copii au fost adunate dosarele necesare pentru Biroul notarial Dubăsari, de a elibera acordul la înstrăinarea spaţiului locativ cu apărarea drepturilor copiilor de către părinţi.

La evidenţă Adopţie Naţională sînt  luate două familii, care doresc să adopte copii. Cu familiile date a fost dus lucrul respectiv referitor la adopţie.

Pentru o familie a fost întocmit dosarul şi înaintat în instanța de judecată pentru adopţie de către un părinte. De asemenea, a fost eliberat avizul-concluzie corespunzător pentru adopţie. Cererea la rîndul său a fost admisă integral.

      De către OTC Dubăsari au fost pregătite dosarele pentru decăderea din drepturile de părinte  a  6 părinți. În anul  2012 specialistul principal pentru protecția drepturilor copilului a participat la urmatoarile ședințe de judecată: 20 de procese de judecată cu privire la decăderea din drepturile părinteşti, 5 procese de judecată cu privire la limitarea capacității de exercițiu, 55 de procese cu privire la stabilirea domiciliului copilului minor, 2 procese de judecată cu privire la apararea drepturilor patrimoniale a copilului, 2 procese de judecată cu privire la permisiunea ieșirii din țară a copilului minor fără acordul celui de al doilea părinte, o ședință de judecată cu privire la adopția națională de către al doilea părinte.

În prezent, în raionul Dubăsari sunt 1608 copii aflați în dificultate și ai căror părinți, unul sau ambii sunt plecați peste hotarele RM.

 

 

 

 Specialist principal protecția drepturilor copilului,

Eugen Botnari   

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

Raport de activitate pe anul 2012 - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta