Harta site-ului
Ajutor
Raport de activitate al specialistului principal în problemele ocrotirii drepturilor copiilor pe anul 2013
Raport de activitate al specialistului principal în problemele ocrotirii drepturilor copiilor pe anul 2013

Conform prevederilor Liniilor Directoare ONU pentru îngrijirea alternativă a copiilor, stipulate şi în Convenţia  cu privire la drepturile copilului, sistemul de protecţie a copilului aflat în dificultate trebuie să-şi îndrepte eforturile în mod prioritar spre „a permite copilului să rămână sau să se întoarcă în îngrijirea părinţilor lui sau, atunci când este cazul, a altor membri apropiaţi ai familiei.
În Republica Moldova, drepturile copilului la protecţie şi la un mediu familial sunt consemnate în Codul Familiei, Legea privind asistenţa socială şi în alte regulamente, norme şi standarde ce susţin dezvoltarea organizaţiilor prestatoare de servicii sociale sau care promovează calitatea serviciilor.
În raionul Dubasari au fost depistaţi şi luaţi la evidenţă 14  copii rămaşi fără îngrijire părintească dintre care la toți 14 copii a fost instituită tutela( curatelă) . 
La  nici un copil  nu au fost perfectate  dosarele  pentru plasarea lor în instituţii de stat. 
În prezent la evidenţă sînt luaţi 23 copii ce se află sub tutelă care beneficiază de indemnizaţii în mărime de 600 de lei . 
Sunt plasați 55 de copii la instituţiile de stat din Republică, sunt luaţi la evidenţă  11 copii  înfiaţi.În raionul Dubasari avem 138 de copii invalizi dintre care 9 copii sunt țintuiți la pat .
La 3 copii au fost colectate dosarele necesare pentru Biroul notarial Dubăsari de a elibera acordul la înstrăinarea spaţiului locativ cu apărarea drepturilor copiilor de către părinţi.
La evidenţă Adopţie Naţională sînt  luate trei familii care doresc să adopte copii și au susținut atestatul de adoptator. Cu familiile date a fost dus lucrul respectiv referitor la adopţie. 
Pentru o familie a fost  colectat dosarul şi înaintat în instanța de   judecată pentru adopţie de către un părinte.De asemenea a fost elebirat avizul-concluzie corespunzător pentru adopţie. Cererea la rîndul său a fost admisă integral. 
 De către OTC Dubăsari au fost pregătite dosarile pentru decăderea din drepturile de părinte  a  4 părinți. În anul  2013 specialistul principal pentru protecția drepturilor copilului a participat la urmatoarele ședințe de judecată: 24 de procese de judecată cu privire la decăderea din drepturile de părinte, 6 procese de judecată cu privire limitarea capacității de exercițiu, 58 de procese cu privire la stabilirea domiciliului copilului minor, 2 procese de judecată cu privire la apararea drepturilor patrimoniale a copilului, 4 procese de judecată cu privire la permisiunea ieșirii din țară a copilului minor fără acordul celui de al doilea părinte,
În anul 2013, 14 copii au fost reintegrați în familia biologică dintre care, 11 copii de la Centrul de plasament ,,Concordia,, , 2 copii de la Internatul pentru copii din orașul Florești și un copil din Centrul de plasament pentru copii de vîrstă fragedă din o. Chișinău.
În prezent în raionul Dubăsari sunt 1509 copii aflați a căror părinți unul sau ambii sunt plecați peste hotarele RM. Specialist principal protecția drepturilor copilului                             E. Botnari

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

Raport de activitate al specialistului principal în problemele ocrotirii drepturilor copiilor pe anul 2013 - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta