Harta site-ului
Ajutor
Raport de activitate al Direcției asistență socială și protecția familiei la data de 12.03.2015
Raport de activitate al Direcției asistență socială și protecția familiei la data de 12.03.2015

La data de 12.03.2015, Direcția asistență socială și protecția familiei a activat conform planului de activitate. Pentru atingerea obiectivelor propuse de către  colaboratori au fost întreprinse următoarele acțiuni:                                               
                              
1.  Participarea la ședința de judecată a specialistului în domeniul ocrotirii dreptului copilului,  cu privire la decăderea din drepturi  părintești, cu eliberarea avizului concluzie al organului de tutelă/curatelă.
2.  Efectuarea vizitelor la domiciliul beneficiarilor Serviciului asistență personală din s. Pohrebea, de către șef Serviciu asistență personală –  3 beneficiari.
3.   Pregătirea  fișelor de evaluare anuală a asistenților parentali profesioniști.
4.  Procesarea cererilor pentru acordarea ajutorului social și ajutorului pentru perioada rece a anului de către specialistul responsabil de domeniu.
5.    Perfectarea dosarelor beneficiarilor de compensații nominative pentru călătoria în transportul public la solicitare, de către specialistul în domeniul protecției persoanelor în etate și cu dizabilități.
6.    Perfectarea listelor de plată a compensațiilor nominative pentru călătorie în transportul public pentru trimestrul I, a. 2015.
7.    Participarea șefului  DASPF  la  atelierul de lucru organizat de MMPSF, în incinta Academiei de Administrare Publică, cu următoarele obiective:
Analiza planurilor de implimentare deja elaborate de către fiecare DASPF, seminarul   de instruire organizat de DJRU. 
Revizuirea indicatorilor cheie de performență
Identificarea pașilor următori privind procesul de implementare și monitorizare a planurilor.
8.    Audiența cetățenilor și eliberarea a 3  adeverințe  pentru stabilirea gradului de dizabilitate și formarea dosarelor personale către CNDDCM și CTAS, de către șef adjunct al DAS.
9.   Evaluarea și expedierea răspunsurilor la 2 petiții cu privire la acordarea ajutorului material și angajarea asistentului personal , de către colaboratorii direcției conform competențelor.
10.   Supervizarea și monitorizarea activității asistenților sociali comunitari din localități.
11.  Completarea registrului de evidență a intervențiilor, registrul de evidență a vizitelor, rapoartele de monitorizare pentru fiecare  beneficiar vizitat al Echipei mobile.
12.   Navigarea pe internet și informarea despre activitățile la nivel raional și distribuirea acestora.
13.   Convorbiri telefonice cu părinții beneficiarilor Echipei mobile  și colaboratorii CR.
14.  Completarea Planului de suport comportamental și a Fișei de evaluare A-B-C pentru un beneficiar nou admis în serviciul Echipa mobilă.
15.   Studierea literaturii de specialitate.
16.   Înregistrarea cererilor noi ale solicitanţilor de bilete de reabilitare în registrul de evidenţă.
17.   Introducerea informaţiei despre solicitanţii de bilete de reabilitare în programa site-ului siaas.gov.md

18. Specialiștii serviciului Echipei mobile, au efectuat vizită în s. Coșnița pentru oferirea serviciilor psihologice și sociale la 2 beneficiari noi admiși în serviciu. Astfel s-a discutat cu beneficiarii și familia acestora, s-au desfășurat activități educaționale ( dezvoltarea proceselor cognitive: număratul, citirea unui text și analiza acestuia).
În procesul realizării activităților, specialiștii au dat dovadă de cunoștințe în domeniu și au oferit servicii de calitate.

                                                              

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

Raport de activitate al Direcției asistență socială și protecția familiei la data de 12.03.2015 - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta