Harta site-ului
Ajutor
Raport de activitate al Direcției asistență socială și protecția familiei la data de 11.03.2015
Raport de activitate al Direcției asistență socială și protecția familiei la data de 11.03.2015

La data de 11.03.2015, Direcția asistență socială și protecția familiei a activat conform planului de activitate. Pentru atingerea obiectivelor propuse de către  colaboratori au fost întreprinse următoarele acțiuni:
1.     Pregătirea materialelor pentru ședința de judecată din data de 12.03.2015  cu participarea specialistului în domeniul ocrotirii dreptului copilului, cu eliberarea avizului concluzie al organului de tutelă/curatelă.
2.    Efectuarea vizitelor la domiciliul beneficiarilor Serviciului asistență personală din s. Coșnița, de către șef Serviciu asistență personală –  8 beneficiari.
3.    Pregătirea  fișelor de evaluare anuală a asistenților parentali profesioniști.
4.    Procesarea cererilor pentru acordarea ajutorului social și ajutorului pentru perioada rece a anului de către specialistul responsabil de domeniu.
5.    Perfectarea dosarelor beneficiarilor de compensații nominative pentru călătoria în transportul public  la solicitare, de către specialistul în domeniul protecției persoanelor în etate și cu dizabilități.
6.    Perfectarea listelor de plată a compensațiilor nominative pentru călătorie în transportul public pentru trimestrul I, a. 2015.
7.    Participarea reprezentantului DASPF  la seminarul de instruire organizat de DJRU. 
8.     Audiența cetățenilor și eliberarea a 8  adeverințe  pentru stabilirea gradului de dizabilitate și formarea dosarelor personale către CNDDCM și CTAS, de către șef adjunct al DAS.
9.    Evaluarea și expedierea răspunsurilor la 2 petiții cu privire la acordarea ajutorului material și angajarea asistentului personal, de către colaboratorii direcției conform competențelor.
10.    Perfectarea fișelor individuale de dezvoltare a beneficiarilor Echipei Mobile din s. Pîrîta, conform ultimelor intervenții  petrecute în cadrul vizitei din data de 10.03.2015 de către   Serviciul Echipă mobilă, - 3 beneficiari
11.    Supervizarea și monitorizarea activității asistenților sociali comunitari din localități.
12.    Emiterea ordinului  șefului DASPF cu privire la informarea și transparența activității DASPF.
13.    Prezentarea informației către MMPSF cu privire la  serviciile sociale destinate adulților prestate în raion.

În procesul realizării activitaților, specialiștii au dat dovada de profesionalism și responsabilitate.

                                                               

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

Raport de activitate al Direcției asistență socială și protecția familiei la data de 11.03.2015 - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta