Harta site-ului
Ajutor
Raport de activitate al bibliotecilor pentru 2013
Raport de activitate al bibliotecilor pentru 2013

                                  ,,Biblioteca este un paradis ca lumea pusă pe raft”– spunea  Nicolae Dabija

      În raionul Dubăsari activează 18 biblioteci publice, din care 6 biblioteci publice pentru copii, cu un fond  de 149250 mii exemplare, din care – 108391 exemplare în limba de stat, spaţiu de 1030m.p. şi 247 de locuri în sălile de lectură. 
     Activitatea bibliotecilor publice din raion este reglementată prin Legea cu privire la biblioteci Nr. 286-XIII din 16 noiembrie 1994, cu modificări ulterioare în 2003, prin Regulamentul cadru de organizare şi funcţionare a bibliotecilor, prin Regulamentele de ordine interioară   de asemenea, au fost urmărite obiectivele propuse prin Programele anuale de activitate şi acţiunile cultural-educative cuprinse în Agendele culturale, aprobate la nivel local și coordonate de către Decția cultură şi turism.
 Pe parcursul anului curent, bibliotecile, au avut drept obiective principale puse la bază: completarea şi dezvoltarea, prelucrarea şi clasificarea, catalogarea şi consultarea, aranjarea documentelor la raft, verificarea şi inventarierea colecţiilor de documente de ultimă oră pe diverse suporturi de informaţie, oferirea accesului liber la resursele informaţionale şi documentare deţinute, diversificarea serviciilor de bibliotecă pentru diferite categorii de beneficiari, punerea la dispoziţia beneficiarilor a tuturor documentelor solicitate. 
    INTRĂRI - 2013 se prezintă astfel:
Achiziţii de carte şi abonare -în sumă de 47830  lei
Achiziţii de carte – 25180 lei
Abonare –22650 lei
  Bibliotecile din raion la capitolul „Abonare” au fost  asigurate cu 128 publicaţii seriale, din care 71de titluri de reviste şi 65 titluri de ziare curente.  Din numărul total de abonamente -126 la număr, 112  sunt în limba de stat. Eliminări –  s-au exclus publicaţiile superflue, depăşite moral, nesolicitate de utilizatori pe parcursul ultimilor ani şi care nu ţin de profilul bibliotecii- 398 de cărţi, publicaţii seriale din care 364 de titluri, majoritatea fiind în grafie chirilică şi rusă. Cărţile au fost eliminate din motive: uzate fizic, depăşite din punct de vedere tematic, pierdute de cititori, alte cazuri. În anul 2013 bibliotecile din raionul Dubăsari au fost  74215 de vizite. Din numărul total de publicaţii împrumutate, în limba de stat – 148609, dintre care copii 58621. Nici o bibliotecă din raion nu deserveşte un singur public, un grup special de utilizatori. Fiecare bibliotecă publică are mai multe şi variate categorii de cititori, care sunt deserviţi cu mai mult sau mai puţin succes, în dependenţă de existenţa cărţilor şi informaţiilor solicitate în colecţiile bibliotecilor: elevii, liceelor, studenţii; funcţionarii publici, pedagogii, educatorii, şomerii.
În anul 2013 în bibliotecile raionului s-au desfăşurat mai multe activităţi, programe culturale şi informaţionale, inclusiv la nivel  raional şi nivel local:
*Concursul „La izvoarele înţelepciunii” – S-a desfăşurat la 19 aprilie 2013 în incinta liceului teoretic s. Coșnița raionul Dubăsari. 
*Campania ,,Copiii Moldovei citesc o carte,,  unde a fost propusă cartea ,,Nu vă îndrăgostiţi primăvara ,, de Nicolae Dabija fiind implicaţi cititorii bibliotecilor. 
*„Eminescu veşnic tînăt, „Sida-un coşmar ireversibil al secolului XXI”,” activităţile dedicate  Anului 2013, Anul spiridon Vangheli: „ Spiridon Vangheli-tatăl lui Guguţă,,, „Spiridon Vangheli o candelă cu flacară de aur”, „Guguţă  copilul din noi”, ,, Omagiu lui Spiridon Vangheli,,.. Participarea  la concursul republican de creaţie a copiilor „ Pe aripile fanteziei în ţara copilăriei: omagiu lui Spiridon Vangheli”.
*Ziua Mondială a Cărţii, Sărbătorile Naţionale „Limba Noastră”, „Ziua Independenţii”, „Ziua Comemorării lui Ştefan cel Mare, „Ziua Internaţională a Tineretului”, „Ziua bibliotecarului”, „Ziua Internaţională a Copilului” , „Ziua satului”, „Mărţişor - 2013”
*Promovarea tradiţiilor de iarnă:„Revelionul -2013”  (serată de colinde – în toate localitățile raionului). 
*Zilele Creangă: „Popas la bojdeuca lui Creangă”,”Sfătosul bunic din Humuleşti”, exp. de carte, „În lumea poveştilor şi a amintirilor ale  lui Creangă,, „Ora  de poveste”,în toate bibliotecile raionului etc.
 În raionul Dubăsari 10 biblioteci dispun de 19 computere , din care 13 computatoare sunt staţii de lucru pentru cititori, cu părere de rău doar 5 biblioteci sînt  conectare la INTERNET. La moment, de pagină WEB dispune doar biblioteca publică  Molovata Nouă. În acest sens ne-am dori să putem promova imaginea bibliotecilor raionului prin intermediul paginii WEB, fapt care însă necesită resurse financiare considerabile.      Bibliotecile din raion dispun de un personal capabil să facă faţă oricărei situaţii. Serviciile şi ofertele infodocumentare ale bibliotecilor au fost realizate, promovate, diversificate, inovate de către cei 28 de angajaţi, din care 19 sunt bibliotecari. Din cei 19 bibliotecari, 9 posedă studii superioare de specialitate iar 10 bibliotecari posedă studii medii. La moment din cele 18  biblioteci raionale 11 sunt amplasate în case şi cămine culturale şi  absolut toate dispun de localuri proprii în total constituind  o suprafaţă de  amplasament – 1030 m2. La acest capitol propuneri am putea menționa un șir de probleme care la fel stagnează dezvoltarea şi activitatea eficientă a bibliotecilor publice. 
       Suntem dispuşi pe viitor să rămînem receptivi la orice schimbări pozitive pentru a redresa situaţia din domeniul bibliotecilor publice, să activăm întru dezvoltarea şi prosperarea acestor instituţii de cultură pentru a soluţiona totaliatea problemelor şi pentru a  face faţă rigorilor crescînde a unei biblioteci moderne a secolului al XXI - lea.                                                                                                    Ciudin Natalia,
Direcţia cultură şi turism

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

Raport de activitate al bibliotecilor pentru 2013 - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta