Harta site-ului
Ajutor
Raport de activitate a Inspecţiei ecologice Dubăsari
Raport de activitate a Inspecţiei ecologice Dubăsari

Inspecţia ecologică Dubăsari cu sediul în s. Coşniţa deserveşte 3 platouri amplasate pe partea stîngă şi dreaptă a rîului Nistru cu suprafaţa de 300km2.
La începutul trimestrului II anul 2013, serviciul a fost completat cu un specialist principal conform statelor aprobate de 2 persoane, ce a permis organizarea activităţii conform competenţelor fişelor de post şi a regulamentului intern al Serviciului Ecologic.
Implementarea planului de acţiuni al Serviciului Ecologic s-a axat pe realizarea a 7 obiective prioritare:
1. conlucrarea şi colaborarea cu APL de nivelul I şi II, serviciile desconcentrate şi descentralizate din teritoriu, ONG şi massmedia, în problemele cu mediul fiind petrecute următoarele acţiuni:
-Campania de salubrizare şi amenajare a localităţilor;
-,,Rîu curat de la sat la sat”;
-,,Apa – izvorul vieţii”;
-Acţiunea ,,Un oraş fără automobilul meu”;
-Concursul floricol;
-Plantarea de toamnă a arborilor;
-Ziua pămîntului;
-Ziua zîului Nistru.
În cadrul acestor acţiuni au fost redresate unele probleme de mediu în 13 localităţi ale raionului Dubăsari:
-lichidarea gunoiştelor stihiinice neautorizate – 12 din 17 depistate;
-salubrizate ZPA – 49 ha;
-spaţiilor verzi – 6 ha;
-fîntîni şi izvoare amenajate – 1200, fîşii riverane plantate – 0,5 ha;
-salubrizate 45 km mal de rîu din 76 existente.
Prin Decizia Consiliului raional au fost aprobaţi învingătorii a 4 acţiuni-concurs, care au primit premii în valoare de 20 mii lei din sursele Consiliului Raional.
2.Controlul de stat asupra respectării Legislaţiilor, actelor normative în problemele de mediu şi folosirii resurselor naturale, unde au fost realizaţi următorii indici:
-Agenţi economici supuşi controlului ecologic -84, inclusiv conform planului grafic în baza legii nr. 131-43 agenţi economici;
-Acte de control-152 unităţi,
-P/V întocmite-145 unităţi,
-PV parvenite spre examinare-27 unităţi,
-Amenzi aplicate  / acumulate-103,4mii lei / 57,45 mii lei;
-Prejudicii înaintate şi încasate-15,9-14,5 mii lei restanţa fiind de 1,4 mii lei;
-Plata pentru poluare calculată / achitată-43,3 mii lei/41,2 mii lei, restanţa fiind de 2,9 mii lei;
Servicii prestate, acordate / achitate 13,4/13,1 mii lei.
De comun acord cu IP şi SP au fost realizate  27 raiduri cu privire la salubrizare şi antibraconaj în rezultatul cărora au fost întocmite peste 100 p/v, inclusiv flora fauna- 27 unităţi.
Rezultatele de activitate a SE au fost făcute public prin intermediul buletinului informativ al raionului Dubăsari ,,Noutăţi Nistrene”, fiind publicate 9 articole şi emisiuni la radio- TV.
Pe parcursul anului a fost monitorizată finalizarea a 5 proiecte de mediu inclusiv cu finanţare din FEN-4unităţi, pe problemele de aprovizionare cu apă potabilă, canalizări, SEB, crearea parcurilor din cadrul spaţiilor verzi a localităţii în valoare d 9,65 mln lei.
La general vorbind, în urma evaluării activităţii SE, trebuie de menţionat că a crescut cu 1,5 ori comparativ cu anul 2012.
Pentru anul 2014 au fost stabilite următoarele obiective principale:
1.Realizarea mai calitativă a acţiunilor de mediu cu antrenarea întregii comunităţi a raionului.
2.Perfectarea şi creşterea indicilor la plata pentru poluarea mediului, prejudicii, servicii contra plată.
3.Monitorizarea finisării etapei I a Programului raional de aprovizionare cu apă, canalizare ş.a.
Inspecţia ecologică Dubăsari

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

Raport de activitate a Inspecţiei ecologice Dubăsari - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta