Harta site-ului
Ajutor
Raport de activitate a Direcției asistență socială pe luna aprilie curent
Raport de activitate a Direcției asistență socială pe luna aprilie curent

În perioada lunei aprilie curent, DAS Dubăsari şi-a desfăşurat activitatea în conformitate cu Programul de activitate al Consiliului raional. 
Rezultatele obţinute în această perioadă pe domeniile principale de activitate se prezintă după cum urmează:
Serviciile administrate de DAS 
Conpensații pentru călătorii în transport pe perioada lunei aprilie 2014 pe DAS Dubăsari 
s-a efectuat:
-    Nr demersurilor,dispoziții, acte, informații pregătie - 11
-    Nr cetățenilor audiați –16
-    Nr. Dosarelor perfectate a beneficiarilor de transport – 28
-    Nr.actelor primite pentru prima data și prelungire la compensația pentru transport -cereri noi, și  pentru prelungire.- 14
-    Nr biletelor de reabilitare și recuperare:
-    Cereri prelucrate- 10
-    Bilete emise – 6  ;Victoria – 3, Speranța - 3
Serviciul de ajutor material unic acordat prin deciziile Consiliului de administrare a Fondului local de susținere socială a populației au beneficiat:
Nr. beneficiarilor la ajutor material - 61– în sumă de 32300 lei;
Nr. beneficiarilor participanți la producerea catastrofei la Centrala Atomo – Electrică de la Cernobil – 40 –în sumă de 28000 lei;
Nr. beneficiarilor participanți în marele razboi pentru apărarea patriei din anii 1941 – 1945
 (9 mai) – 22 – 20200 lei din care :
Veterani – 12 beneficiari a cite 1000 lei; asimilați – 7 beneficiari a cîte 800 lei; văduve – 3 beneficiari a cîte 800 lei.
Cantina socială Oxentea – 2000 lei.
Apărarea drepturilor copiilor:
Pe perioada 01.04.2014 – 30.04.2014 au fost luate la evidență pentru apărarea drepturilor copilului procese de judecată 9 dintre care:
-    6 procese de judecată – stabilirea domiciliului copilului; 
-    2 procese cu privire la decăderea din drepturile părintești
-    1 proces de judecată cu privire la permesiunea ieșirii din țară a copilului minor fără acordul celui de al doilea părinte
-    5 vizite la domiciliu familiilor a căror copii sînt plasați în centrul de plasament Concordia
-    3 copii au fost perfectatedosarele și depuse la OSC Dubăsari, pentru perfectarea certificatelor de naștere. 
-    Răspunsuri la 5 scrisori către MMPSF și Centrul pentru drepturile Omului.
Problemele familiilor cu copii în situații de risc, pe perioada 01.04. 2014 – 30.04.2014
-    Nr. Informațiilor prezentate de către diferite organe –7, nr. Petițiilor 7
-    Nr.familiilor în situații de risc la moment – 79
-    Nr. Copiilor în situații de risc la moment – 140
-    Nr. Articolelor publicate – 1
-    Monitorizarea activității asistenților sociali
-    Dari de seama, Rapoartele specialiștilor din cadrul DAS privind activitatea acestora
-    Sedința de supervizare în grup cu colaboratorii Direcției asistență socială.
-    Perfectarea registrelor privind situația familiilor cu copii în situații de risc
Serviciul de asistență socială comunitară
Șef serviciu: 
-    Sepervizare prin telefon a ASC – 50
-    Nr. acordurilor de supervizare efectuate – 1
-    Supervizare în particular a ASC – 4
-    Expedierea notelor informative- 1
-    Dări de seamă;rapoartelor asistenților sociali comunitari privind activitatea acestora
Asistenții sociali:
-    Audiența cetățenilor pe diferite probleme – 395
-    Acte de cercetare a condițiilor de trai la domiciliu – 109
-    Management de caz deschis - 5
-    Nr.ședinților pentru ocrotirea dreptului copilului – 2
-    Nr.ședințelor multidisciplinare – 3
Serviciul îngrijirea la domiciliu
-    Nr. beneficiarilor luați la deservire – 8
-    Nr.beneficiari scoși de la deservire – 4         
-    Nr. lucrătorilor sociali – 23
-    Nr. beneficiarilor deserviți - 207
-    Nr întrunirilor/cazurilor monitorizate de echipa multidisciplinară -1
-    Nr petițiilor, scrisorilor și demersurilor precăutate -18
-    Nr demersurilor și informațiilor expediate -21
-    Nr articolelor publicate –1
-    Nr certificatelor eliberate -31
-    Monitorizarea activității lucrătorilor sociali
-    Efectuarea a 11 vizite de supervizare și monitorizare a lucrătorilor și asistenților sociali.
Serviciul Echipa Mobilă :
Șef Serviciu
-    Nr. Cetățenilor audiați –5
-    Nr. vizitelor efectuate – 2
-    Suport în organizarea seminarului de formare  în domeniul educației incluzive adresat cadrelor didactice de la ciclul primar din gimnaziul s. Pîrîta și Liceul Teoretic s. Holercani.
-    Deplasare în or. Chișinău pentru colectarea conturilor de plată pentru produselor igienice,  materialelor didactice pentru beneficiarii admiși în serviciu și a mobilierului pentru dotarea biroului Serviciului.
-    Verificarea documentelor din dosarele beneficiarilor serviciului.
-    Participarea la ședința cu ambasadoarea Suediei, dna Ingrid Tersman.
-    Asistarea la Lecțiile demonstrative cl. III – IV, din Gimnaziul s. Pîrîta și Liceul Teoretic s. Holercani.
-    Elaborarea raportului narativ de activitate a Serviciului, pe perioada noiembrie 2013 – aprilie 2014 și prezentat la Asociația Keystone Moldova.
Asistent social
-    Nr. vizitelor efectuate în teritoriu – 12
-    Nr. rapoartelor de asistență a beneficiarilor – 12
-    Nr. articolelor publicate – 3
-    Planuri Individualizate de Asistență revizuite -11
-    Asistarea la orele demonstrative care au avut loc în cadrul Gimnaziului Pîrîta și Liceul Teoretic din s. Holercani (cl.III – IV )
-    Participarea la sedință cu ambasadoarea Suediei, dna. Ingrid Tersman
-    Revizuirea și completarea dosarelor a beneficiarilor admiși în serviciu în luna precedentă
Asistent medical
-    Nr. vizitelor efectuate la domiciliu – 14
-    Nr. rapoartelor de asistență a beneficiarilor -14 
-    Nr. fișelor kinetoterapeutice – 7
-    Conlucrarea cu medicii din raion pentru acordarea tratamentului beneficiarilor privind măsurile întreprinse în raion pentru combaterea delecvenției juvenile
   Serviciul Asistență Personală
-    Nr. asistenților personali – 50
-    Încadrați în serviciu 2
-    Nr. beneficiarilor serviciului – 56 din ei 9 copii
-    Nr. Beneficiarilor vizitați la domiciliu - 21
-    Deplasări în localitățile raionului Dubăsari –  7

 

Specialist principal în problemele familiilor cu copii în situații de risc
Olga VASCAN

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

Raport de activitate a Direcției asistență socială pe luna aprilie curent - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta