Harta site-ului
Ajutor
Raport de activitate a Direcției asistență socială Dubăsari pe luna octombrie curent
Raport de activitate a Direcției asistență socială Dubăsari pe luna octombrie curent

În perioada de referinţă DAS Dubăsari şi-a desfăşurat activitatea în conformitate cu Programul de activitate al Consiliului raional. Rezultatele obţinute în această perioadă pe domeniile principale de activitate se prezintă după cum urmează: În teritoriul raionului Dubăsari activează 8 centre sociale și 4 cantine sociale care acorda servicii sociale:

·        Centrul social ,,Casa Maria,, - satul Doroțcaia

·        Centrul medico – social ,,Hipocrates,, - satul Doroțcaia

·        Centrul social ,,Casa Nadeja,, -satul Pîrîta

·        Centrul de zi pentru copii cu dizabilități ,,Armonia,, - satul Oxentea

·        Centrul social ,,Casa Speranței,, - satul Coșnița

·        Centrul social ,, Concordia,, - satul Holercani

·        Centrul de Suținere Educațională ,,WOW,, - satul Doroțcaia

·        Cantina ,,Onesim,, - satul coșnița

·        Centrul de zi pentru copii cu cerinţe educative speciale din familiile socialmente vulnerabile, s. Cocieri

Serviciile administrate de DAS

Ajutorul social

În perioada 01.10.2013 – 01.11.2013 populația raionului (familiile defavorizate) au beneficiat de ajutor social pe luna octombrie curent au beneficiat 121 beneficiari în suma totală de 83192 lei.

Conpensații pentru călătorii în transport pe perioada trimestrului I, II, III 2013 pe DAS Dubăsari au beneficiat:

Trimestrul I – 1637 beneficiari – 108486 lei

Trimestrul II – 1654 beneficiar – 110790 lei

Trimestrul III – 1648 beneficiari - 108954

·         Nr demersurilor,dispoziții, acte, informații pregătie - 11

·         Nr cetățenilor audiați –26

·         Nr. Dosarelor perfedtate a beneficiarilor de transport – 37

·         Nr.actelor primite pentru prima data și prelungire la compensația pentru transport -14cereri noi, 24 pentru prelungire.

·         Nr. Articolelor - 1

Serviciul de ajutor material unic acordat prin deciziile Consiliului de administrare a Fondului local de susținere socială a populației:

Nr. beneficiarilor la ajutor material - 51– în sumă de 26300 lei;

Cantina socială ,, Oxentea,, - 2 mii lei

Apărarea drepturilor copiilor:

Pe perioada 01.10.2013 – 01.11.2013 au fost luate la evidență pentru apărarea drepturilor copilului procese de judecată 25 dintre care:

·         10 procese de judecată – stabilirea domiciliului copilului;

·         9procese de judecată cu privire la decăderea din drepturile de părinte;

·         4 proces cu privire la permesiunea iesirii din țară a copilului minor fără acordul celui deal doilea părinte

·         2 procese de judecată ca intervinient accesoriu

Problemele familiilor cu copii în situații de risc, pe perioada 01.10. 2013 – 01.11.2013

·         Nr. Informațiilor prezentate de către diferite organe – 8

·         Nr.familor cu copii în situații de risc depistate luna curentă-familii  - 3

                                                                                             -copii - 2

·         Nr.familiilor în situații de risc la moment – 204

·         Nr. Copiilor în situații de risc la moment – 215

·         Nr. Articolelor publicate – 1

-       Monitorizarea activității asistenților sociali

-       Dări de seama, Rapoartele asistenților sociali comunitari privind activitatea acestora.

-       Seminar de formare a reprezentanților autoritaților publice de nivelul II,,Incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități în RM,, organizat de Asociația Keystone Moldova, în parteneriat cu MMPSF, în cadrul Proiectului,, Consolidarea parteneriatului public – privat pentru dezvoltarea durabilă a serviciilor comunitare pentru persoanele cu dizabilități.

Serviciul de asistență socială comunitară

                  Asistenții sociali:

-          Audiența cetățenilor pe diferite probleme – 567

-          Acte de cercetare a condițiilor de trai la domiciliu – 171

-          Management de caz -6

-          Nr.ședinților pentru ocrotirea dreptului copilului – 2

-          Nr.ședințelor multidisciplinare – 9

Serviciul îngrijirea la domiciliu

-          Nr. beneficiarilor luați la deservire – 4

-          Nr.beneficiari scoși de la deservire – 1

-          Nr întrunirilor/cazurilor monitorizate de echipa multidisciplinară -1

-          Nr petițiilor, scrisorilor și demersurilor precăutate -9

-          Nr demersurilor și informațiilor expediate -9

-          Nr articolelor publicate – 2

-          Nr certificatelor eliberate -52

-          Nr lucrătoeilor sociali angajați – 23

-          Nr beneficiarilor deserviți - 204

·        Monitorizarea activității lucrătorilor sociali

·        Audierea cetățenilor în localitatea Molovata în cadrul vizitei în teritoriu a echipei mobile d BCIS

Serviciul Echipa Mobilă

·         Nr. Cetățenilor audiați –0

·         Nr.familiilor cu copii cu dizabilități -15

·         Nr. Copiilor cu dizabilități – 24

·         Nr. Articolelor publicate - 1

-          Deplasare în teritoriu în s. Oxentea, Marcăuți, Holercani, Ustia, Molovata Nouă, Cocieri, Pîrîta, Coșnița pentru elaborarea planurilor individualizate de asistență.

-          Seminar de formare a reprezentanților autoritaților publice de nivelul II,,Incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități în RM,, organizat de Asociația Keystone Moldova, în parteneriat cu MMPSF, în cadrul Proiectului,, Consolidarea parteneriatului public – privat pentru dezvoltarea durabilă a serviciilor comunitare pentru persoanele cu dizabilități.

-          Seminar de formare a prestatorilor de servicii sociale în domeniul incluziunii persoanelor cu dizabilități, organizat de către Asociația Keystone Moldova, în parteneriat cu MMPSF, în cadrul Proiectului ,, Comsolidarea parteneriatului public – privatpentru dezvoltarea durabilă a serviciilor comunitare pentru persoanele cu dizabilități.

 Serviciul Asistență Personală

-          Deplasări în localitățile raionului Dubăsari – 12

-          Nr. Beneficiarilor vizitați la domiciliu – 23

-          Nr asistenților personali angajați – 50

-          Beneficiari deserviți la moment – 56 (copii 10)

 

Specialist principal în problemele familiilor cu copii în situații de risc

Olga VASCAN

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

Raport de activitate a Direcției asistență socială Dubăsari pe luna octombrie curent - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta