Harta site-ului
Ajutor
Raport de activitate 2012 a bibliotecilor publice din raion
Raport de activitate 2012 a bibliotecilor publice din raion

,,Biblioteca este un paradis 

                                         ca lumea pusă pe raft”

 Nicolae Dabija

Biblioteca este un punct focalizator pentru promovarea serviciilor de  informare, un factor cultural nivel de studii. Pe parcursul anului curent, bibliotecile, au avut drept obiective principale puse la bază: completarea şi dezvoltarea, prelucrarea şi clasificarea, catalogarea şi consultarea, aranjarea documentelor la raft, verificarea şi inventarierea colecţiilor de documente de ultimă oră pe diverse suporturi de informaţie, oferirea accesului liber la resursele informaţionale şi documentare deţinute, diversificarea serviciilor de bibliotecă pentru diferite categorii de beneficiari. Secolul vitezei loveşte şi în biblioteci şi singura  soluţie este să  adaptăm şi să încercăm, să facem ca cititorii să plece mulţumiți, cu informaţia necesară obţinută.

În raionul Dubăsari activează 18 biblioteci publice, din care 6 biblioteci publice pentru copii, cu un fond  de 148512 mii exemplare, din care   –  89668 exemplare în limba de stat, spaţiu  de 1069m.p. şi 284 de locuri în sălile de lectură. 

Din punct de vedere administrativ bibliotecile publice se află sub autoritatea consiliilor locale (comunale) din raionul Dubăsari. Metodologic şi profesional ele toate se află sub autoritatea Ministerului Culturii. Pentru bibliotecile publice şi pentru copii din comunele şi satele raionului Dubăsari asistenţa profesională şi metodică este asigurată de către specialistul principal în domeniile bibliotecii al Decţiei cultură şi turism.      

Bibliotecile publice din raionul Dubăsari sunt instituţii cu rol fundamental în societatea cunoaşterii deaceea au misiunea de a oferi tuturor, fără restricţii, acces liber şi nelimitat la informaţii din toate domeniile cunoașterii, idei, lecturi, studiu şi posibilități de instruire permanentă a beneficiarilor, încurajează şi susţine libertatea de a cunoaşte, libertatea de expresie, să iniţieze utilizatorii în folosirea tehnologiilor informaţionale, să permită accesul publicului la calculatoare şi aplicaţii software, să sprijine menţinerea identităţii şi activităţilor culturale în cadrul comunităţii. În special bibliotecile sunt preocupate de perfecţionarea serviciilor către populaţie, se stăruie să atragă cât mai mulţi utilizatori posibili – copii şi adulţi.În anul 2012 bibliotecile din raionul Dubăsari au fost frecventate de  77666 de vizitatori. Din numărul total de publicaţii împrumutate, în limba de stat – 120200 din care copii 53953.  Totodată  în bibliotecile raionului s-au desfăşurat mai multe activităţi, programe culturale şi informaţionale, inclusiv la nivel  raional şi nivel local:      

- Concursul „La izvoarele înţelepciunii” – dedicată vieţii şi creaţiei scriitorului Spiridon Vangheli. S-a desfăşurat la 19 aprilie 2012 în incinta liceului teoretic s. Coșnița raionul Dubăsari. Aici au fost demonstrate străduinţa şefilor de bibliotecă şi setea copiilor pentru lectură de cunoştinţele  temeinice despre personalitatea marcantă a marelui scriitor Spiridon Vangheli. 

-Campania ,,Copiii Moldovei citesc o carte,,  unde a fost propusă cartea ,,Fărîme de suflet,, de Aurelian Silvestru fiind implicaţi elevii cl.VI-X. Cei mai activi  cititori campaniei  au participat la Conferinţa de totalizare a diplomă (pentru implicare activă).

-Tradiţionale au devenit, pentru bibliotecile raionului, activităţile calendaristice organizate prin diferite modalităţi: „Mereu  cu  Eminescu, „Sida-un coşmar ireversibil al secolului XXI”,” activităţile dedicate lui  „Grigore Vieru- floarea cea în chip de liră”, Ziua Mondială a Cărţii, Sărbătorile Naţionale „Limba Noastră”, „Ziua Independenţii”, „Ziua Internaţională a Monumentelor şi locurilor istorice” „Săptămîna Tineretului”, „Ziua bibliotecarului”, „Ziua Internaţională a Copilului” , „Ziua satului”, „Mărţişor - 2012” Ziua Internaţională a drepturilor copiilor, și multe alte sărbători.

-Promovarea tradiţiilor de iarnă: „Colinde, colinde, e vremea colindelor” (serată de colinde – în toate localitățile raionului), „Revelionul -2012” (raional la cu participarea tuturor angajaților din  domeniul culturii) etc.

-Zilele Creangă: „Eroii din poveştile lui Creangă”,”Sfătosul bunic din Humuleşti”, exp. de carte, „În lumea eternă a lui Creangă”, oră literară, „Ghiceşte povestea...”, „O oră cu sfătosul Creangă”, oră literară, serată, „În lumea basmelor lui Creangă”, concurs, expoziţii, „Creangă veşnic verde”, înscenări dramatizate – „Ora  poveştilor lui  Ion Creangă”,în toate bibliotecile raionului etc.

-Întîlnire cu personalităţi : Titus Ştirbu-poet şi traducător; Vasile Căpăţină-poet şi bioterapeut; Ion Diordiev-poet şi prozator umorist.

În raionul Dubăsari 9 biblioteci dispun de 24 calculatoare , din care 22 sunt staţii de lucru pentru cititori, cu părere de rău doar  4 localităţi sînt  conectare la INTERNET, care a creat posibilitatea diversificării informaţiilor difuzate, ce permite beneficiarilor accesarea informaţiilor din diverse domenii. La moment, de pagină WEB dispune doar biblioteca publică din Molovata Nouă. În acest sens ne-am dori să putem promova imaginea bibliotecilor raionului prin intermediul paginii WEB, fapt care însă necesită resurse financiare considerabile.  Însă 3 biblioteci din raion  dispun de poştă electronică:Ustia, Oxentea, Molovata Nouă. 

Ceea ce ţine de instruirea continuă în bibliotecile raionului, în afara consultării presei şi publicaţiilor de specialitate, include: pregătirea, audierea şi discuţii asupra unor comunicări tematice lunare la şedinţele Direcţia cultură şi turism: training-uri, seminare, consultaţii organizate de către specialistul principal în domeniul biblioteci, care au avut menirea de a sprijini activitatea bibliotecilor din teritoriu şi a altor instituţii preocupate de lectură, informare şi educa. 

La moment din cele 18  biblioteci raionale 11 sunt amplasate în case şi cămine culturale şi  absolut toate dispun de localuri proprii în total constituind  o suprafaţă de  amplasament – 1069m2. Toate bibliotecile publice din raionul Dubăsari sunt conectate la reţeaua electrică. Din 18 biblioteci se încălzesc:  17 biblioteci cu gaze naturale şi doar biblioteca publică din  Coşniţa (maturi), nu dispune de încălzire în perioada rece a anului, putem însă să menţionăm că la moment se duc lucrări de gazificare. 

Starea edificiilor: 17 biblioteci publice sunt în stare satisfăcătoare, şi doar o  bibliotecă este în curs de reparaţie capitală (Biblioteca Raională). 

La capitol propuneri  am putea menționa un șir de probleme care la fel stagnează dezvoltarea şi activitatea eficientă a bibliotecilor publice. Într-o epocă a transformărilor rapide, este firesc ca şi bibliotecile şi bibliotecarii să sufere modificări rapide şi de esenţă.                

E necesar să depunem toate eforturile ca să atingem excelenţa în profesiune prin menţinerea şi îmbunătăţirea cunoştinţilor şi abilităţilor noastre, prin încurajarea perfecţionării profesionale a colegilor noştri şi prin susţinerea Ministerului Culturii, BNRM, BNPC „Ion Creangă”. Suntem dispuşi pe viitor să rămînem receptivi la orice schimbări pozitive pentru a redresa situaţia din domeniul bibliotecilor publice, să activăm întru dezvoltarea şi prosperarea acestor instituţii de cultură pentru a soluţiona totaliatea problemelor şi pentru a  face faţă rigorilor crescînde a unei biblioteci moderne a secolului al XXI - lea.

Direcţia Cultură şi Turism


Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

Raport de activitate 2012 a bibliotecilor publice din raion - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta