Harta site-ului
Ajutor
Raport cu privire la acţiunile întreprinse privind aplicarea Mecanismului Intersectorial de cooperare în domeniul protecţiei copilului.
Raport cu privire la acţiunile întreprinse privind aplicarea Mecanismului Intersectorial de cooperare în domeniul protecţiei copilului.

În contextul   reformării sistemului de protecţie a copilului din R.Moldova şi alinierii acestuia cu standardele   şi  documentele europene şi internaţionale, în ultimii ani, în raionul Dubăsari au fost realizate importante acţiuni. Pe lângă implementarea Strategiei şi Planului naţional de acţiuni pentru incluziunea socială şi educaţională a persoanelor cu dizabilităţi precum şi a Programului de dezvoltare a educaţiei incluzive, s-au depus eforturi sporite  pentru implementarea  şi dezvoltarea mecanismului intersectorial de cooperare în domeniul protecţiei copilului.
   Protejarea copiilor este realizată prin respectarea cadrului legal special, Legea nr.140 din 14.06.2013 privind  protecţia specială a copiilor aflaţi în situaţii de risc  şi a copiilor separaţi de părinţi  şi aplicarea Procedurii de organizare  instituţională  şi de intervenţie  a lucrătorilor  instituţiilor  de  învăţământ în cazurile  de abuz, neglijare, exploatare, trafic al copilului  şi a Instrucţiunilor  privind mecanismul intersectorial de cooperarepentru identificarea, evaluarea, referirea, asistenţa şi monitorizarea copiilor  victime şi potenţiale  victime ale violenţei, neglijării, exploatării şi  a  traficului. Printre actele normative sectoriale ce conțin prevederi referitoare la protecția copilului, prevenirea și combaterea violenței în familie, inclusiv asupra copilului, se numără:   Codul Educației, Strategia de dezvoltare a educației pentru anii 2014-2020 „Educaţia-2020”, Strategia intersectorială de dezvoltare a abilităţilor şi competenţelor parentale pentru anii 2016-2022; Metodologia de aplicare a Procedurii de organizare instituţională şi de intervenţie a lucrătorilor instituţiilor de învățământ în cazurile de abuz, neglijare, exploatare, trafic al copilului; Regulamentul privind comunicarea între instituțiile de învățământ și mass-media în cazurile care se referă la copii;
   Procedura de identificare și raportare a cazurilor de violență de către angajații instituțiilor de învățământ face parte dintr-o strategie complexă de prevenire și combatere a violenței față de copii lansată de Ministerul Educației, în februarie 2013. Profesorii și directorii instituțiilor de învățământ au obligația să sesizeze autoritățile tutelare și alte instituții ale statului, atunci când un copil este în situație de risc.
     Pentru a fi respectate  procedurile stabilite a fost necesară instruirea  cadrelor didactice  și manageriale cît și a tuturor angajaților instituțiilor. Astfel  la nivel raional au fost organizate  ateliere de instruire pentru cadrele managerial, seminare pentru psihologi și  cordonatorii  școlari  ai acțiunilor de  prevenire, identificare  raportare și referire a cazurilor de abuz, neglijare, exploatare, trafic al copilului.
   Organizarea acestor instruiri a fost posibilă datorită colaborării cu Fundația ,,Terre de homes,,în cadrul proiectului ,,Familie puternica pentru fiecare copil,, finanțat de USAID. Atelierul de instruire a avut loc în perioada 09-10 septembrie 2014. Subiectele din agenda s-au referit  la Procedurile de identificare ,evaluare , asistență, referire, monitorizare  și evidența copiilor în situații de risc  și a copiilor separați de parinți, fenomenul violenței, neglijării, exploatării, traficului, Proceduri de organizare instituționale, sectoriale, de intervenție în cazurile de abuz.
    Pe parcursul anului 2014  au fost organizate 2 seminare de instruire pentru coordonatori școlari și psihologi, unde au fost analizate; implementarea Instrucțiunilor privind mecanismul intersectorial de cooperare; indicatorii de monitorizare a aplicării Procedurii de organizare instituțională și de intervenție a lucrătorilor instituțiilor de învățământ în cazurile de abuz și violență, completarea fișei de sesizare; Regulamentul  privind comunicarea între instituțiile de învățământ  si mass-media în cazurile care se referă la copii; audierea copilului aflat în dificultate
  În perioada  2015-2016, seminarele organizate au avut  ca obiective: examinarea și analiza rapoartelor semestriale privind cazurile de abuz și violență din instituțiile preșcolare, primare și secundare, modalităţi de îmbunătăţire a calităţii raportării,  analiza implementării Instrucțiunilor privind mecanismul de cooperare intersectorială; studierea instrumentelor de consultare a copilului, tendințe în prevenirea și protecția copilului în mediul educațional.
Date generalizate  privind raportarea cazurilor de violență și abuz  din instituțiile   preuniversitare pentru perioada 2013 - 2016

Nr/r         2013            2014          2015       2016
Semestru.IIIIIIIIIIII
Cazuri
raportate
 violență
-112113102761009466
 
  Tabela conține date referitor la cazurile de violență sesizate și raportate de către instituțiile educaționale.  Cele mai multe cazuri, se referă la violența fizică,  violența emoțională, neglijare. Creşterea numărului cazurilor identificate  de violență față de copii de către angajaţii din sistemul educaţional în anii 2013-2014 şi raportarea lor, se explică prin faptul, că directorii și responsabilii de prevenirea și protecția copiilor faţă de abuz din toate instituțiile de învățământ general au beneficiat de mai multe formări, instruiri privind aplicarea procedurilor de identificare şi intervenţie . Reducerea numarului de cazuri  raportate de abuz și violență pentru anii 2015-2016, se datorează  și faptului că există o colaborare strânsă  a  Inspectoratului  de poliţie  de comun  cu   Direcţia  învăţămînt general. Au fost   prezentate  în cadrul vizitelor programate în instituţii, pentru elevi, filme tematice, organizate companii de informare,  sensibilizare, concursuri de desene, postere  ,,O viață fară violență,, În cadrul acestor întîlniri au participat profesori,  părinţi. La fel au fost puse în discuţie şi problemele privind impactul asupra sănătăţii tinerilor al drogurilor, alcoolului, fumatului. În  toate instituţiile de învăţământ  au fost organizate întâlniri cu reprezentanţii organelor de drept,  lecţii, mese rotunde.  Tematia acestor intâlniri  a fost diversă, privind violența şi  măsuri de prevenire, traficul de fiinţe umane, în special  pentru elevii claselor 9 – 12 din instituţiile preunversitare.
   La nivel raional reprezentanții Direcției de învățământ, Serviciului de asistență psihopedagogică sunt membrii în cadrul Comisiilor raionale pentru  Protecția copilului aflat în dificultate, Comisia raională pentru combaterea Traficului de ființe umane, Consiliul raional pentru Protecția  drepturilor copilului. În comun acord cu Comisiile multidisciplinare locale sunt coordonate acțiunile  privind identificarea și asistența victimelor sau potențialelor victime ale violenței si TFU. Astfel se dezvoltă conlucrarea intersectorială între toate instituțiile abilitate pentru combaterea  și prevenirea cazurilor de violență abuz și trafic de ființe umane.
                                                                                               Tatiana LUNGU
                                                                                şef  Serviciu  asistenţă psihopedagocică

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

Raport cu privire la acţiunile întreprinse privind aplicarea Mecanismului Intersectorial de cooperare în domeniul protecţiei copilului. - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta