Harta site-ului
Ajutor
Raionul Dubăsari este pregătit către sezonul rece al anului
Raionul Dubăsari este pregătit către sezonul rece al anului

Ieri,  25 septembrie 2012, în cadrul ÎM COCT „Prietenia” a avut loc şedinţa ordinară a Consiliului raional Dubăsari, convocată prin Dispoziţia preşedintelui raionului nr. 175-n din 14 septembrie 2012. Pentru  şedinţă au fost propuse spre examinare 13 proiecte de decizii,  şi anume:

01 Cu privire la aprobarea Planului raional de măsuri privind pregătirea instituţiilor, întreprinderilor şi obiectelor de menire socială din raion pentru buna funcţionare în perioada de toamnă iarnă 2012 – 2013;

02 Cu privire la aprobarea reţelei instituţiilor de învăţămînt preuniversitar din raion pentru anul de studii 2012 – 2013;

03 Cu privire la aprobarea Programului de dezvoltare a educaţiei incluzive în raionul Dubăsari, pentru anii 2012-2020 şi a Planului de acţiuni de implementare a educaţiei incluzive, pentru anii 2012-2017;

04 Cu privire la instituirea Incubatorului de afaceri Dubăsari;

05 Cu privire la instituirea serviciului social de asistenţă personală;

06 Cu privire la delimitarea terenurilor proprietate publică a raionului;

07 Despre măsurile întreprinse de către Direcţia cultură şi turism şi autorităţile administraţiei publice locale de nivelul I în vederea promovării politicii de stat în domeniul creaţiei artistice de amatori în localităţile raionului;

08 Cu privire la activitatea IMSP CMF Dubăsari şi obiectivele prioritare ce se impun în vederea asigurării asistenţei medicale calitative în raion;

09 Cu privire la aprobarea organigramei şi statelor de personal ale autorităţii executive din subordinea Consiliului raional;

10 Cu privire la executarea bugetului raional pe I semestru al anului 2012;

11 Cu privire la rectificarea bugetului raional pentru anul 2012;

12 Cu privire la susţinerea iniţiativei de organizare şi desfăşurare a referendumului cu privire la aderarea Republicii Moldova la Uniunea Vamală Rusia-Belorusia-Kazastan.

13 Cu privire la aderarea raionului Dubăsari la Euroregiunea "NISTRU”.

La şedinţă au fost prezenţi 26 de consilieri din cei 27 aleşi. În calitate de preşedinte al şedinţei a fost ales dl V. Bătrîncea.

Un proiect important din cadrul acestei şedinţe a fost pregătirea instituţiilor, întreprinderilor şi obiectelor de menire socială din raion pentru buna funcţionare în perioada de toamnă iarnă 2012 – 2013. Întrebarea respectiv, a fost examinată la cel mai înalt nivel, consilierii analizînd nivelul de pregătire către sezonul rece a instituţiilor, întreprinderilor şi obiectelor de menire socială din teritoriul raionului. Proiectul  a fost votat de majoritatea consilierilor.

Au fost aprobate toate proiectele propuse spre examinare. Cu toate acestea, au fost multe discuţii la capitolul reaţeaua şcolară, activitatea IMSP CMF Dubăsarişi obiectivele prioritare ce se impun în vederea asigurării asistenţei medicale calitative în raion, aprobarea organigramei şi statele de personal din cadrul Consiliului raional.


Pentru a vizualiza deciziile aprobate în cadrul şedinţei, accesaţi rubrica Transparenţa decizională.

 

 

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

Raionul Dubăsari este pregătit către sezonul rece al anului - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta