Harta site-ului
Ajutor
Propuneri pentru modificare de lege
Propuneri pentru modificare de lege

Pe data de 08.06.2017, în incinta Consiliului raional Dubăsari, de către Direcţia agricultură şi cadastru, şef  direcţie dl Sergiu Guvir, a avut loc şedinţa de lucru cu invitaţia şi participarea  primarilor, agenţilor economici, a căror terenuri agricole  sunt amplasate după traseul „Tiraspol-Rîbniţa”. La această şedinţă de lucru au fost discutate realităţile situaţiei la moment ce priveşte neaccesul la prelucrarea terenurilor amplasate după traseul „Tiraspol-Rîbniţa” şi unele propuneri la modificarea Regulamentului privind modul de compensare a veniturilor bugetelor locale, bugetului asigurărilor sociale de stat şi fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală, ratate în legătură cu scutirea deţinătorilor de terenuri agricole situate după traseul Rîbniţa-Tiraspol de plata impozitului funciar, plata contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii şi plata primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.567 din 21.05.2007 şi a Legii nr. 39 din 02.03. 2006 „Privind instituirea suplimentară de susţinere a activităţii de întreprinzător desfăşurate în localităţile din stânga Nistrului ale raionului Dubăsari”. În urma discuţiilor s-a propus de modificat unele articole şi alineate din Legea 39 şi anume:
Art. 3 al. 2 s-a propus să fie exclus şi să fie inclus din Codul Fiscal articolul 112 al. 2
Din al. 3 conform prevederilor Codului Fiscal să se excludă suma de 5 %
În articolul 3 aliniatul 4 s-a propus ca să fie adăugeri la subpunctul (a) şi incluse subpunctele (d) şi (e) după cum urmează:
a/ plata impozitului funciar şi a bunurilor imobiliare
b/ plata impozitului pe venit
c/ plata de arendă a terenurilor amplasate după traseul „Tiraspol-Rîbniţa”
d/ al (6) impozitul funciar să fie descifrat pe categorii şi anume:
- impozitul funciar pentru terenurile agricole
- pentru imobil
- terenurile aferente, ş.a.
Procesul verbal al prezentei şedinţe de lucru va fi adresat Biroului de Reintegrare de pe lângă Guvernul Republicii Moldova pentru propunerile către Parlamentul RM a modificărilor Legii nr. 39 din 02.03.2006 şi al Regulamentului din Hotărârea Guvernului nr.567 din 21.05.2007.                                        
Tatiana BULAT,
Direcția agricultură și cadastru

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

Propuneri pentru modificare de lege - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta