Harta site-ului
Ajutor
Promovarea politicilor agricole comune în spaţiul UE
Promovarea politicilor agricole comune în spaţiul UE

  La data de 2 iulie 2013 în incinta Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare s-a desfăşurat seminarul reprezentativ cu genericul „Politica Agricolă Comună a UE(PAC)”, prezentat de ex- Comisarul European Franz Fischler, responsabil  pentru Agricultură, Dezvoltarea Rurală şi Pescuit cu participarea reprezentanţilor Ministerului Agriculturii, Silviculturii, Mediului şi Gospodăririi Apelor din Austria.

   Seminarul reprezentativ a fost pregătit şi moderat de către Agenţia de Intervenţie şi Plăţi pentru Agricultură din Republica Moldova în parteneriat cu Agenţia de Plăţi pentru Agricultură şi Dezvoltarea Rurală din Austria.

  Evenimentul a avut ca scop preluarea bunelor practici de la partenerii austrieci privind PAC, fiind una dintre cele mai importante politici ale UE.

Au fost discutate următoarele probleme:

1.      Politica Agricolă  Comună a UE, luînd în considerare extinderea şi politica de vecinătate

2.      Programul austriac pentru dezvoltarea rurală

3.      Elemente importante privind absorbţia fondurilor UE pentru agriculturiă şi dezvoltarea rurală.

4.      Rezultatele procesului de subvenţionare pentru prima jumătate a anului 2013.

5.      Proiectul de urgenţă privind atenuarea consecinţelor secetei din anul 2012 şi procedurile pentru anul 2013

   La finele anului 2012  AIPA (RM) şi Agenţia de Plăţi şi Dezvoltare Rurală Agrarmarkt(AMA), Austria au semnat un Acord de colaborare, prin care cele două părţi şi-au exprimat dorinţa de a intensifica cooperarea din domeniul agriculturii şi dezvoltării rurale. În acest context, părţile semnatare au convenit asupra unui transfer  special în privinţa administrării sigure a plăţilor în UE. Ambele instituţii au aplicat cu succes pentru sprijin financiar la „KER Austria apel pentru propuneri de proiect”cu scopul de a obţine co-finanţare pentru activităţile planificate. Astfel a fost aprobat un proiect de colaborare cu titlul „Suport pentru Agenţia de Intervenţii şi Plăţi pentru Agricultură (AIPA) din Republica Moldova”, cu un buget total de 71 000 euro. Obiectivul general al acestui proiect este de a contribui la dezvoltarea sectorului agricol prin consolidarea capacităţilor de administrare a fondurilor pentru agricultura din Republica Moldova, aliniate la principiile UE de implementare a politicilor PAC.

  Partenerii austrieci au comunicat că AMA este responsabilă pentru managementul financiar în sumă de 1,9 miliarde de euro pe an şi procesează 330000 de cereri depuse de către 133000 fermieri ( AIPA, în 2013 gestionează fondul de subvenţionare de 400 ml lei din bugetul de stat şi 60 ml de la donatorii străini, accesînd 1700-1750 dosare de la solicitanţii de susţinere financiară).

   Dl. P.Maleru, Director AIPA a comunicat că în anul 2013 au fost depuse de către agricultori cu 400 dosare mai mult decît în anul 2012 , întotal peste 1700 dosare. În legătură cu epuizarea fondului de subvenţionare la nivel de 365 ml lei, procesul de autorizare a dosarelor este stopat, în conformitate cu ordinul Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare, nr 137 din 17 iunie 2013, dosarele de solicitare recepţionîndu-se în continuare, însă autorizarea lor se va incepe сu 1 noiembrie 2013, in limita fondului disponibil la data stopării procesului de autorizare. Plăţile pe dosarele autorizate deja vor fi efectuate pînă la 1 octombrie curent.

 A fost menţionat că cea mai solicitată măsură în anul curent, ca şi-n anii precedenţi a rămas măsura nr.5, procurarea tehnicii şi utilajului agricol ( 44 % din suma totală). Reluarea procesului de examinare şi aprobare a dosarelor pentru subvenţionare pentru anul 2013 se va efectua de la 1 noiembrie curent.

 

   Dl N.Cibuc, Vicedirector AIPA a informat audienţa despre Proiectul de urgenţă privind atenuarea consecinţelor secetei din anul 2012 şi procedurile pentru anul 2013.

În acest context, la 1 iulie 2013 a fost emis Ordinul nr.150 al Ministrului Agriculturii „Cu privire la unele măsuri de implementare a Proiectului „Suport de urgenţă pentru Agricultura Moldovei” finanţat de Banca Mondială. Conform Ordinului nominalizat, începînd cu 1.07.2013 AIPA va lansa procedura de recepţionare şi procesare a cererilor privind acordarea compensaţiilor din migloacele fondurilor alocate de Asociaţia Internaţională de Dezvoltare (IDA) pentru sămănatul porumbului pentru roada anului 2013.

  Procedura de utilizare a resurselor financiare se va efectua conform prevederilor Regulamentului privind modul de organizare şi desfăşurare a procesului de alocare a mijloacelor financiare pentru compensarea parţială a cheltuielilor suportate de producătorii agricoli pentru sămănatul grîului de toamnă în anul 2012, precum şi sămănatul porumbului în primăvara anului 2013.

  Direcţia agricultură şi cadastru, APL de nivelul I, producătorii agricoli, dupa competenţă, sunt chemaţi să contribuie la îndeplinirea calitativă şi în termenii optimi, conform Regulamentul nominalizat a cerinţelor ce vizează  folosirea întocmai a surselor financiare obţinute de la Asociaţia Internaţională de Dezvoltare cu titlu de credit.

 

 

                                                   Vasile Popescu,

şef Direcţie agricultură şi cadastru, Dubăsari

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

Promovarea politicilor agricole comune în spaţiul UE - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta