Harta site-ului
Ajutor
Proiectele înaintate la ADRCentru şi PNUD de către primăriile raionului Dubăsari şi Consiliul raional
Proiectele înaintate la ADRCentru şi PNUD de către primăriile raionului Dubăsari şi Consiliul raional

Recent din partea Agenţiei de Dezvoltare Regională Centru a fost lansat cel de al II-lea apel de propuneri de proiecte pentru dezvoltarea regională unde pot fi înaintate proiecte comune cu participarea a cel puţin două localităţi. Proiectele înaintate au fost selectate ţinînd cont de trei priorităţi:           Prioritatea

Valoarea minimă, lei

Valoarea maximă,lei

1.      Reabilitarea infrastructurii fizice

    1 000 000

   100 000 000

2.      Susținerea dezvoltării sectorului privat, în special în regiunile rurale

    250 000

   15 000 000

3.      Îmbunătățirea factorilor de mediu și a atractivității turistice

    1 000 000

  25 000 000


Totodată în perioada dată primăriile din zona de securitate au avut ocazia să înainteze propuneri de proiecte în cadrul „Programul de Susţinere a Măsurilor de promovare a Încrederiifinanţat de Uniunea Europeană, co-finanţat şi implementat de Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare. Obiectivul general al proiectului este de a a spori încrederea între ambele maluri ale rîului Nistru prin asigurarea dezvoltării socio-economice implicând autorităţile locale, organizaţiile societăţii civile, actorii privaţi, precum şi alţi actori comunitari. Bugetul minim şi maxim înaintat la UNDP de către APL este respectiv de ( 50,0 mii – 150,0 mii SUA ).

La iniţiativa Preşedintelui raionului , Grigore Policinschi a fost format un grup de lucru constituit din lucrătorii Direcţiei dezvoltare economica, investiţii şi relaţii transfrontaliere , Centru de resurse şi gestionarea investiţiilor şi Direcţie gospodării  comunală şi dezvoltarea teritoriului . Grupul de lucru a familiarizat  notele conceptuale pentru ADRCentru şi fişele de aplicare pentru UNDP şi a acordat suport  metodologic primăriilor din localităţile raionului în vederea completării şi înaintării acestora.

În acest context la ADRCentru şi UNDP de către primăriile raionului Dubăsari şi consiliul raional au fost depuse notele conceptuale şi propunerile de proiecte conform tabelului anexat.

Notă informativă cu privire la poiectele înaintate la UNDP şi ADR Centru de către primăriile raionului şi Consiliul raional

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

Proiectele înaintate la ADRCentru şi PNUD de către primăriile raionului Dubăsari şi Consiliul raional - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta