Harta site-ului
Ajutor
Programul “Susţinerea Măsurilor de Promovare a Încrederii” anunţă lansarea PROGRAMUL DE GRANTURI (GP-2015)
Programul “Susţinerea Măsurilor de Promovare a Încrederii” anunţă lansarea PROGRAMUL DE GRANTURI (GP-2015)

Programul "Susţinerea Măsurilor de Promovare a Încrederii” anunţă lansarea PROGRAMULUI DE GRANTURI (GP-2015), a 4-a rundă de granturi pentru Societatea Civilă, noiembrie 2013.
Programul "Susţinerea Măsurilor de Promovare a Încrederii” este finanţat de către Uniunea Europeană  şi co-finanţat  şi implementat de către Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare în Moldova.
Scopul acestui program: sporirea încrederii între Chişinău  şi Tiraspol prin implementarea proiectelor în sfera dezvoltării socio-economice, susţinerea dezvoltării societăţii civile în regiunea transnistreană şi de a consolida capacitatea ONG-lor.
Pentru a atinge acest scop, programul "Susţinerea Măsurilor de Promovare a Încrederii” lansează Programul de Granturi deschis organizaţiilor non profit înregistrate pe teritoriul Moldovei, inclusiv cele din regiunea transnistreană.
Perioada grantului: începînd cu luna  martie 2014 până în luna februarie 2015.
Suma grantului: în valoare de până la 50,000 dolari SUA în domenii cu potențial sporit de promovare a încrederii dintre locuitorii de pe ambele maluri ale rîului Nistru.
Proiectele de succes trebuie să se axeze pe identificarea și soluționarea problemelor stringente şi a priorităților comunităților pe care le reprezintă, prin promovarea cooperării și a parteneriatelor dintre cele două maluri ale Nistrului.
Se propun câteva domenii de referință nelimitîndu-se doar la acestea: mass-media, artă și cultură, turism, sport, protecția drepturilor omului și acces la justiție, protecție socială și sănătate, dezvoltarea calităților de liderism printre tineri, protecția mediului ambiant, dezvoltare locală.
Condiţiile de participare la concursul de granturi, selectare şi implementare a proiectelor sunt specificate în Ghidul Solicitantului.
Formularul de aplicare şi Ghidul Solicitantului pot fi găsite pe site-ul PNUD Moldova http://www.undp.md/tenders/index.shtml.
Aceste documente pot fi obţinute de asemenea expediind o cerere pe adresa:  olga.vasiliev@undp.org.
Termenul limită de depunere a propunerilor de proiect este: luni, 20 ianuarie 2014, ora 16:00.
Documentele pot fi  expediate  fie prin e-mail la adresa:  tenders-Moldova@undp.org cu titlul "SCBM GP-2015”, sau prin poştă sau prezentate personal, în plic sigilat (cu menţiunea "SCBM GP-2015”) pe adresa: PNUD Moldova, str. 31 august 1989, nr. 131, Chişinău, Republica Moldova.

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

Programul “Susţinerea Măsurilor de Promovare a Încrederii” anunţă lansarea PROGRAMUL DE GRANTURI (GP-2015) - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta