Harta site-ului
Ajutor
Programul raional de acţiuni dedicat sărbătorilor naţionale „Ziua Independenţei Republicii Moldova”, „Limba Noastră”
Programul raional de acţiuni dedicat sărbătorilor naţionale „Ziua Independenţei Republicii Moldova”, „Limba Noastră”

În conformitate cu art. 53, 54 ale Legii privind administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006, art. 2 al Hotărîrii Parlamentului Republicii Moldova nr. 24 din 27.02.2015 „Cu privire la declararea anului 2015 Anul Veteranilor celui de-al Doilea Război Mondial”, circularei Guvernului Republicii Moldova nr.1114-429 din 07.08.2015 ,,Cu privire la Planul de acţiuni pentru organizarea sărbătorilor  „Ziua independenţei” (27 august) şi „Limba noastră” (31 august), Programul de activitate al Consiliului raional Dubăsari pentru anul 2015, aprobat prin decizia Consiliului raional nr. 06-01 din 15.12.2014, decizia Consiliului raional nr. 06-16 din 15.12.2014 „Cu privire la aprobarea bugetului raional pentru anul 2015 în lectura a doua”, în baza demersului nr.120 din 19.08.2015 al Direcţiei cultură şi turism privind marcarea sărbătorilor naţionale, ţinînd cont de adresarea preşedintelui Euroregiunii ,,Nistru,, dl S. Tatuseac privind vizita delegaţiei Euroregiunii „Nistru” în r. Dubăsari în cadrul marcării sărbătorilor naţionale, în scopul promovării valorilor educativ - civice şi patriotice ale cetăţenilor din raion, întru buna organizare şi desfăşurare eficientă a acţiunilor dedicate sărbătorilor naţionale „Ziua Independenţei Republicii Moldova” şi „Limba Noastră” şi aniversării a 71 ani de la eliberarea Moldovei de sub ocupaţia fascistă se vor petrece după programul raional de acţiuni dedicat sărbătorilor naţionale„Ziua Independenţei Republicii Moldova” şi „Limba Noastră” şi aniversării a 71 anide la eliberarea Moldovei de sub ocupaţia fascistă:

 

 

Nr.

d/o

Denumirea acţiunilor

Data şi ora

Responsabili

Locul desfăşurării

 1.  

Elaborarea planurilor locale de acţiuni dedicate marcării sărbătorilor naţionale„Ziua Independenţei Republicii Moldova” şi „Limba Noastr㔺i aniversării a 71 ani de la eliberarea Moldovei de sub ocupaţia fascistă

 

24.08.15 - 31.08.2015

APL de nivelul I, conducătorii instituţiilor publice,

Localităţile raionului

 1.  

Lucrări de reparaţie a tuturor complexelor militare,  memorialelor, monumentelor, mormintelor, obeliscurilor, crucilor ostaşilor căzuţi în Marele Război pentru Apărarea Patriei1941-1945, războiului pentru integritatea şi suveranitatea RM din anul 1992 şi amenajarea terenurilor aferente acestora.

20.08.15 - 24.08.2015

APL de nivelul I, conducătorii instituţiilor publice, SPPT

Localităţile raionului

 1.  

Efectuarea lucrărilor de salubrizare şi amenajare a edificiilor publice şi terenurilor aferente acestora, arborarea Drapelului de Stat al Republicii Moldova pe clădirile administrative.

20.08.15 –24.08.2015

APL de nivelul I, conducătorii instituţiilor publice, SPPT

Localităţile raionului

 1.  

Organizarea vizitelor la domiciliu a veteranilor de război ţintuiţi la pat, asigurarea asistenţei necesare,  înmânarea ajutoarelor materiale unice.

 

20.08.15- 27.08.2015

DASPF, DÎTS, SPPT, APL de nivelul I, directorii adjuncţi pe educaţie, IMSP CS Dubăsari, OMF

Localităţile raionului

 1.  

Identificarea necesităţilor de îngrijire socială la domiciliu şi acordarea unei atenţii sporite în procesul prestării serviciilor sociale şi medicale invalizilor Marelui Război pentru Apărarea Patriei (anii 1941- 1945) şi veteranilor  războiului din 1992.

 

 

 

DASPF, IMSP CS Dubăsari, DCT,

APL de nivelul I.

 

Localităţile raionului

 1.  

Implicarea echipelor de voluntari în soluţionarea problemelor de ordin social-economic a veteranilor celui de-al II-lea Război Mondial, persoanelor asimilate şi văduvelor celor căzuţi pe câmpul de luptă  şi veteranilor  războiului din 1992. 

 

 

Pe parcursul anului

APL de nivelul I

DASPF, DCT,

APL de nivelul I,

SPPT, DÎTS, instituţiile de învăţămînt

Localităţile raionului

 1.  

Organizarea activităţilor de binefacere, realizate în comun acord cu agenţii economici, în vederea acordării ajutoarelor materiale şi coletelor cu produse alimentare veteranilor de război şi familiilor acestora.

 

 

20.08.15 - 27.08.2015

DASPF, DCT,

agenţii economici,

APL de nivelul I, DÎTS, instituţiile publice

Localităţile raionului

 1.  

Vizita delegaţiei Euroregiunii ,,Nistru,, (Ucraina şi Polonia) în raionul Dubăsari şi participarea în cadrul acţiunilor dedicate sărbătorilor naţionale „Ziua Independenţei Republicii Moldova” şi „Limba Noastr㔺i aniversării a 71 ani de la eliberarea Moldovei de sub ocupaţia fascistă

25.08.2015

Secţia administraţie şi servicii publice,

DCT, DDEIRT.

COCT ,,,Prietenia,,

c. Coşniţa

 1.  

Conferinţa Pedagogică; depunerea de flori la memorialul dedicat eroilor căzuţi în Marele Război pentru Apărarea Patriei 1941-1945, la memorialul eroilor căzuţi în conflictul armat de pe Nistru - 1992

25.08.15

Ora 10.00

DÎTS, DCT, Directorii instituţiilor de cultură; Secţia administraţie şi servicii publice.

Casa raională de cultură

 1.  

Organizarea şi desfăşurarea mitingurilor de comemorare cu depunere de flori şi recitaluri de poezii dedicate eroilor căzuţi în Marele Război pentru Apărarea Patriei1941-1945 şi eroilor căzuţi în conflictul armat de pe Nistru - 1992.

 

24.08.2015 27.08.2015

Ora 10.00

Primarii localităţilor;

directorii instituţiilor publice din teritoriu; DCT, SPPT;

 

Localităţile raionului

 

 1.  

Organizarea meselor de binefacere şi pomenire.

24.08.2015

27.08.2015

Autorităţile APL de nivelul I, consilierii locali, agenţii economici,

Cantinele sociale.

Localităţile raionului

 1.  

Participarea veteranilor la manifestaţia solemnă la Complexul memorial „Capul de pod Şerpeni”

24.08.2015

Secţia administraţie şi servicii publice; Autorităţile APL de nivelul I; E. Moţpan, preşedintele asociaţiei vteranilor de război şi a muncii din r. Dubăsari, M.Rotari, preş Asociaţiei veteranilor de război din 1992, SPPT

r. Anenii Noi

 1.  

Desfăşurarea acţiunilor cultural-sportive cansacrate marcării a 24 ani de la proclamarea Independenţei Republicii Moldova

27.08.2015

Ora 9.00 – 24.00

Primarii localităţilor,

directorii instituţiilor, publice din teritoriu

Localităţile raionului

 1.  

Organizarea şi desfăşurarea acţiunilor sportive: minifotbal,volei,tragerea otgonului, probe libere.

27.08.2015 Ora 11.00

Primăria Coşniţa

c. Coşniţa

 1.  

Organizarea expoziţiilor de carte, a materialelor istorice şi victorinelor tematice, la tema: “Eu ţin minte, eu mă mîndresc!”

24.08.2015 – 31.08.2015

Bibliotecile publice,

DCT, SPPT, directorii CC, directorii de muzee

Localităţile raionului

 1.  

În cadrul careurilor solemne în instituţiile de învăţămînt organizarea activităţilor consacrate marcării sărbătorilor naţionale„Ziua Independenţei Republicii Moldova” şi „Limba Noastr㔺i aniversării a 71 ani de la eliberarea Moldovei de sub ocupaţia fascistă

 

01.09.15

DÎTS, primarii localităţilor, directorii instituţiilor de învăţămînt

Localităţile raionului

 1.  

Cupa Guvernului la fotbal, etapa raională

 

05.09.15

APL de nivelul I,

SPPT, DÎTS, instituţiile de cultură şi educaţie

c.Coşniţa

 

 1.  

Asigurarea deservirii tehnice şi sonorizarea acţiunilor cultural-artistice.

24.08.15-31.08.15

DCT; conducătorii instituţiilor de cultură din raion

Localităţile raionului

 1.  

Întreprinderea măsurilor necesare în vederea asigurării ordinii publice la toate acţiunile raionale şi locale, desfăşurate în această perioadă

20.08.15 – 31.08.15

Inspectoratul de poliţie Dubăsari

Localităţile raionului

 1.  

Asigurarea asistenţei medicale la acţiunile planificate

20.08.15- 31.08.15

IMSP CS Dubăsari, Substaţia de asistenţă medicală de urgenţă Dubăsari

Localităţile raionului

 1.  

Reflectarea amplă în mass-media a evenimentelor ce ţin de pregătirea şi desfăşurarea acţiunilor consacrate marcării celei de-a 70-a aniversări de la Victoria în Marele Război pentru Apărarea Patriei (anii 1941-1945).Instituirea unui grup de monitorizare pe reţele de socializare şi plasarea materialelor acumulate despre eroii neamului care au luptat împotriva fascismului cu genericul: ,,Cu ei se mîndreşte raionul Dubăsari,,

Pe parcursul anului

Membrii grupului de lucru, conducătorii serviciilor descentralizate ale Consiliului raional, conducătorii instituţiilor publice din teritoriu.

 

 

1. Se recomandă autorităţilor publice locale de nivelul I elaborarea programelor proprii de acţiuni dedicate  acestor evenimente şi implicarea activă a cetăţenilor în desfăşurarea acestuia.

2. Direcţia cultură şi turism (dl V. Aslanov) va asigura deservirea tehnică, sonorizarea şi   desfăşurarea acţiunilor cultural-artistice preconizate.

3. Secţia administraţie şi servicii publice (dl I. Cazac) de comun acord cu autorităţile administraţiei publice locale de nivelul I, va monitoriza organizarea şi desfăşurarea acţiunilor locale.

4. Secţia administrativ-financiară (dna E.Moiseev) de comun cu Direcţia cultură şi turism (dl V. Aslanov), Direcţia asistenţă socială şi protecţia familiei (dl V. Vancea), Direcţia finanţe (dna G. Agatiev) vor identifica şi vor propune preşedintelui raionului sursele financiare necesare pentru organizarea acţiunilor din planul raional aprobat, perfectînd actele corespunzătoare, în conformitate cu legislaţia în vigoare.

5. Secţia informare, transparenţă  şi relaţii cu publicul (dna E.Racoveţ) va asigura publicarea în mass-media raională scrisă şi electronică publicitatea activităţilor prezentate de către conducătorii instituţiilor publice sus menţionate.

6. Conducătorii serviciilor descentralizate ale Consiliului raional, serviciilor desconcentrate în teritoriul raionului, instituţiilor, organizaţiilor, întreprinderilor, indiferent de forma de proprietate, vor întreprinde măsurile necesare în vederea realizării prevederilor Programului raional de acţiuni.

7. Inspectoratul de poliţie (dl C. Trocin) teritoriul raionului vor întreprinde măsurile ce se impun pentru a asigura menţinerea ordinei publice în cadrul activităţilor organizate în localităţile din raion.

8. Responsabili de executarea prezentei dispoziţii se desemnează dna M. Jimbei, vicepreşedintele raionului şi dl S.Grigoriev, secretarul Consiliului raional.

10. Controlul asupra executării prezentei dispoziţii mi-1 asum. 

Notă: DCT - Direcţia cultură şi turism (tel. de contact: 0248 44 753)

         CRC - Casa raională de cultură  (tel. de contact 0248 44 735)

         SASP - Secţia administraţie şi servicii publice (tel. de contact: 0248 44 749)

         SPPT –Serviciul politicilor pentru tineret (tel. de contact: 0248 44 )

         CC - Casa de cultură

         DÎTS - Direcţia învăţămînt, tineret şi sport (tel. de contact: 0248 44 737)

         DASPF - Direcţia asistenţă socială şi protecţia familiei (tel. de contact: 0248 25564; 

       SAF- Secţia administrativ-financiară (tel. de contact: 0248 44 747)                          

DDEIT- Direcţia dezvoltare economică, investiţii şi relaţii trasfrontaliere (tel. de contact: 0248 44 746)

        IMSP CS Coşniţa – Instituţia Medico-Sanitară Publică,  Centru de sănătate Dubăsari (tel. de contact: 0248 44 265)

Serviciul informare şi transparenţă

 

 

 

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

Programul raional de acţiuni dedicat sărbătorilor naţionale „Ziua Independenţei Republicii Moldova”, „Limba Noastră” - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta