Harta site-ului
Ajutor
Programul raional de acţiuni dedicat aniversării a 70 ani de la Marea Victorie
Programul raional de acţiuni dedicat aniversării a 70 ani de la Marea Victorie

În perioada aprilie-mai, Consiliul raional Dubăsari organizează un şir de acţiuni dedicate Victoriei popoarelor fostei Uniuni Sovietice şi aliaţii săi asupra fascismului în Marele Război pentru Apărarea Patriei din anii 1941-1945.

Pentru marcarea aniversării a 70 de ani de la Marea Victorie şi în scopul promovării valorilor educativ - civice şi patriotice ale cetăţenilor din raion, întru buna organizare şi desfăşurare eficientă a acţiunilor consacrate aniversării date, Preşedintele raionului dl Grigore  Policinschi a emis  Dispoziţia nr. 56-n din 2 aprilie 2015 „Cu privire la aprobarea Programului raional de acţiuni dedicat  aniversarii a 70 ani de la Victoria popoarelor fostei Uniuni  Sovietice şi aliaţii săi asupra fascismului în  Marele Război pentru Apărarea Patriei  din anii 1941-1945”.

Prin aceasta, a fost instituit comitetul organizatoric pentru organizarea şi desfăşurarea acţiunilor dedicate aniversării a 70 ani de la Marea Victorie în componeneţa membrilor fiind desemnaţi vicepreşedintele raionului, şefi ai secţiilor, direcţiilor, şefi ai instituţiilor publice.  Fiind condus de Preşedintele raionului dl Grigore Policinschi Preşedintele al comitetului respectiv  

Astfel se  recomandă autorităţilor publice locale de nivelul I elaborarea programelor proprii de acţiuni dedicate acestui eveniment şi implicarea activă a cetăţenilor în desfăşurarea acestuia.

Conducătorilor serviciilor descentralizate ale Consiliului raional, serviciilor desconcentrate în teritoriul raionului, instituţiilor, organizaţiilor, întreprinderilor, indiferent de forma de proprietate, vor întreprinde măsurile necesare în vederea realizării prevederilor Programului raional de acţiuni.

Organele de drept din teritoriul raionului vor întreprinde măsurile ce se impun pentru a asigura menţinerea ordinei publice în cadrul activităţilor organizate în localităţile din raion.

Membrii comitetului organizatoric instituit, conducătorii serviciilor descentralizate din subordinea Consiliului raional, conducătorii instituţiilor bugetare din teritoriul raionului vor asigura publicitatea acţiunilor din Programul raional de acţiuni dedicate aniversării  a 70 ani de la Victoria popoarelor fostei Uniuni  Sovietice şi aliaţii săi asupra fascismului în  Marele Război pentru Apărarea Patriei  din anii 1941-1945.

Programul raional de acţiuni dedicate aniversării a 70 ani de la Victoria popoarelor fostei Uniuni Sovietice şi aliaţii săi asupra fascismului în Marele Război pentru Apărarea Patriei din anii 1941-1945 poate fi vizualizat pe pagina web a Consiliului raional www.dubasari.md/ Transparența decizională/ Dispoziții.

                                                                                                                  Ana Berzan, specialist superior în relaţii cu publicul

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

Programul raional de acţiuni dedicat aniversării a 70 ani de la Marea Victorie - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta