Harta site-ului
Ajutor
Programul National de Abilitare Economica a Tinerilor
Programul National de Abilitare Economica a Tinerilor

PNAET este un program destinat persoanelor tinere, cu vârsta cuprinsă între 18-30 de ani, care doresc să-şi dezvolte abilităţi antreprenoriale, să lanseze sau să extindă o afacere proprie în zonele rurale în domeniul agriculturii sau producerii, creând astfel noi locuri de muncă.

    Durata Programului este 2008-2010.


  Programul cuprinde trei componente de implementare:Componenta I: "Instruire şi consultanţă antreprenorială"(implementator - Organizaţia pentru Dezvoltarea Întreprinderilor Mici şi Mijlocii (ODIMM).

Componenta II: "Obţinerea creditelor în valoare maximă de până la 300.000 lei" (perioada de rambursare maxim 5 ani) cu o porţiune de grant nerambursabil (40%). Implementatorul acestei componente este Directoratul Liniei de Credit (DTL)23-82-46;23-82-47;23-29-63.La creditare participă numai persoanele juridice.   

Componenta III: "Monitorizarea post-finanţare"(DLC).
Este activă în permanenţă Linia Fierbinte (tel: 225799), Persoana de contact: Carolina Ţapordei

Tinerii din raionul Dubăsari doritori de a participa la Componenta I (instruire şi consultanţă) a Programului pot expedia formularul de înscriere la cursuri, anexând copia buletinului de identitate prin poştă la Secţia Dezvoltare Economică  şi Investiţii, Consiliul raional Dubăsari, s. Coşniţa, str. Păcii, r-nul. Dubăsari. Formularul poate fi accesat si pe site-ul www.businessportal.md . Pentru informaţie adiţională nu ezitaţi să ne contactaţi la telefonul 024-844-746.


În cadrul PNAET, componenta II ("Finanţarea proiectelor investiţionale rurale prin acordarea de împrumuturi comerciale rambursabile, cu porţiune de grant"), prioritate se acordă beneficiarilor, ale căror proiecte vor dezvolta activităţi de producere în sectorul rural şi vor contribui la sporirea exporturilor şi/sau la substituirea importurilor.
Pentru a fi finanţate în cadrul Programului se vor accepta cheltuielile beneficiarilor cu proprietate privată, efectuate pentru procurarea de echipament, maşini şi utilajeîntru dezvoltarea domeniilor de producere şi agricultură.
Doritorii se pot adresa la una din băncile comerciale participante în calitate de intermediari a fondurilor Programului pentru examinarea cererii de credit, inclusiv pentru evaluarea proiectului de a fi creditat de bancă. Băncile la rândul său , vor prezenta beneficiarilor potenţiali lista documentelor solicitate pentru luarea deciziei de credit conform procedurilor sale de lucru, ţinând cont de specificul Programului cu componenta de grant.

Domenii de activitate:

 1. Agricultură.

 2. Industria alimentară . Producţia, prelucrarea si conservarea cărnii, peştelui, fructelor, legumelor, uleiurilor, grăsimilor. Fabricarea produselor de morărit, a nutreţurilor gata pentru animale. Fabricarea băuturilor, altor produse.

 3. Industria prelucrătoare.

 4. Prelucrarea şi ambalarea producţiei agricole, depozitarea şi păstrarea produselor agricole.

 5. Producerea de maşini, aparate, echipamente, echipamente electrice, electronice.

 6. Creşterea animalelor, păsărilor, alte specializări în alte categorii.

 7. Producerea materialelor de construcţii e.t.c.

 8. Echipamente pentru a efectua lucrări de construcţie.

 9. Industria extractivă.

 10. Industria lemnului şi articolelor din lemn.

 11. Industria de textile şi confecţii.

 12. Producerea de piei, articolelor din piele.

 13. Fabricarea hârtiei şi cartonului.

 14. Producerea articolelor din cauciuc şi material plastic

 15. Prelucrarea metalelor.

 16. Produse de poligrafie.

 17. Frigidere şi frigorifere pentru păstrarea produselor.

 18. Alte activităţi de producere.


- "Condiţii de participare la Programul Naţional de Abilitare Economică a Tinerilor (ROM)".
- "Condiţii de participare la Programul Naţional de Abilitare Economică a Tinerilor (RUS)".
- "Lista documentelor aferente primirii creditului (ROM)".
- "Lista documentelor aferente primirii creditului (RUS)".
- "Formularul de înscriere la PNAET (ROM)"
- "Formularul de înscriere la PNAET (RUS)"

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

Programul National de Abilitare Economica a Tinerilor - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta