Harta site-ului
Ajutor
PROGRAMUL DE GRANTURI (GP-2015), a 4-a runda de granturi pentru Societatea Civilă, noiembrie 2013
PROGRAMUL DE GRANTURI (GP-2015), a 4-a runda de granturi pentru Societatea Civilă, noiembrie 2013

În cadrul acestui Program de Granturi, vor fi aprobate spre finanțare proiecte în valoare de până la 50,000 dolari SUA în domenii cu potențial sporit de promovare a încrederii dintre locuitorii de pe ambele maluri ale Nistrului.Proiectele de succes trebuie să se axeze pe identificarea și soluționarea problemelor stringente si a priorităților comunităților pe care le reprezenta, prin promovarea cooperării și a parteneriatelor dintre cele doua maluri ale Nistrului. Se propun câteva domenii de referințădar care nu se limitează doar la acestea: mass-media, artă și cultură, turism, sport, protecția drepturilor omului și acces la justiție, protecție socială și sănătate, dezvoltarea calităților de liderism printre tineri, protecția mediului ambiant, dezvoltare locală. Conexiuni dintre mai multe domenii de dezvoltare și/sau domenii adiționale cu potențial sporit de consolidare a încrederii se încurajează. Propuneri originale și inovatoare comune de consolidare a încrederii cu scopul de a îmbunătăți calitatea vieții bărbaților și femeilor la nivel local, precum și proiecte care vor implica instituții cu caracter social reconstruite anterior în cadrul Programului Susținerea Masurilor de Promovare a Încrederii vor avea prioritate.

Condiţiile de participare la concursul de granturi, selectare şi implementare a proiectelor sunt specificate în Ghidul Solicitantului*.

Solicitantului trebuie să prezinte următorul pachet de documente:

  • Cererea de finanţare* (care trebuie să includă si descrierea proiectului, bugetul solicitat si planul activităților), completată în una din limbile rusă, română sau engleză. Cererile de finanţare scrise de mână nu vor fi acceptate;
  • Copia Certificatului de înregistrare care să ateste înregistrarea juridică a organizaţiei;
  • Copia statutului organizaţiei;
  • Declaraţia de parteneriat, dacă este cazul, semnată și ștampilată de către părţi;
  • CV-urile Managerilor de Proiect, a contabilului şi a personalului cheie implicat în implementarea proiectului;
  • CV-urile experţilor şi acordul în scris a acestora privind implicarea în realizarea activităţilor proiectului;
  • În măsura posibilităţilor, o prezentare generală a activităţilor organizaţiei (inclusiv, dacă este cazul, scrisori de recomandare din partea altor donatori, materiale relevante: cercetări, strategii, materiale pentru training, buletine informative, broşuri; orice alte materiale informative:articole de ziar, înregistrări audio/video, reportaje foto de la înregistrări, etc.);
  • Alte materiale relevante pentru a spori credibilitatea Solicitantului pentru donator şi care ar spori justificarea proiectului.

 

* Formularul de aplicare şi Ghidul Solicitantului pot fi găsite pe site-ul PNUD Moldova http://www.undp.md/tenders/index.shtml.

Aceste documente pot fi obţinute de asemenea expediind o cerere pe adresa: olga.vasiliev@undp.org. Termenul limită de depunere a propunerilor de proiect este: luni, 20 ianuarie 2014, ora 16:00.

Documentele pot fi expediate fie prin e-mail la adresa: tenders-Moldova@undp.org cu titlul "SCBM GP-2015”, sau prin poştă sau prezentate personal, în plic sigilat (cu menţiunea "SCBM GP-2015” pe adresa: PNUD Moldova, str. 31 august 1989, nr. 131, Chişinău, Republica Moldova. În atenţia: Registry Office/Procurement.

Vineri, 22 noiembrie, 2013, la 11:00 PNUD Moldova va organiza o sesiune de informare pentru aplicanții la acest concurs de granturi la sediul sau situat pe adresa, Chișinău, str. Sfatul Tarii, 29, oficiul 305. Reprezentanții ONG-urilor care doresc să aplice în acest concurs de granturi sunt invitați să participe la această sesiune de informare. Pentru a confirma participarea dvs., vă rugăm, trimiteți un mesaj la victoria.fonari@undp.org până la sfârșitul zilei de lucru, joi, 21 noiembrie 2013.

Cererile de finanțare expediate prin fax vor fi respinse. Cererile incomplete nu vor fi examinate. Cererile de finanțare expediate prin e-mail nu trebuie să depăşească 5 MB. Cererile mai mari de 5 MB trebuie să fie divizate în mai multe mesaje, fiecare mesaj fiind marcat cu "partea x din y” pe lângă menţiunea "SCBM GP-2014”şi setul de documentele pentru solicitare. Toate cererile depuse in în format electronic la adresa de mail tenders-Moldova@undp.org vor primi un mesaj automat de confirmare a recepționarii de la tenders-Moldova@undp.org. dacă nu primiţi acest mesaj de confirmare prin e-mail, vă rugăm să contactaţi Oficiul PNUD Moldova la nr. de tel. +373-22-220045. Ofertele primite după termenul limită vor fi respinse. Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să o contactaţi telefonic pe dna Olga Vasiliev la nr. (+373) 22 839-866 sau prin e-mail: olga.vasiliev@undp.org

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

PROGRAMUL DE GRANTURI (GP-2015), a 4-a runda de granturi pentru Societatea Civilă, noiembrie 2013 - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta