Harta site-ului
Ajutor
Prognoza macroeconomică pentru anii 2013-2015
Prognoza macroeconomică pentru anii 2013-2015

Conform datelor prezentate de către Ministerul Economie al RM, pentru anii 2013-2015 se prognozează o creştere a PIB-ului de circa 5% anual. La baza acestei creşteri vor sta următoarele criterii:
• îmbunătăţirea contextului economico-financiar la nivel mondial;
• promovarea mai intensă a exporturilor;
• dezvoltarea şi susţinerea întreprindelor din sectorul privat din partea statului (prin simplificarea iniţierii afacerilor, facilitarea fluxului de credite, înlăturarea barierelor neargumentate pentru comerţ etc.);
• continuarea reformelor structurale;
• dezvoltarea sectorului real al economiei, inclusiv prin atragerea investiţiilor străine directe în economia naţională;
• promovarea unei politici fiscale prudente şi implementarea reformelor menite să reducă cheltuielile publice ineficiente;
• asigurarea stabilităţii financiare prin menţinerea ratei inflaţiei la nivel redus şi stabilităţii cursului de schimb etc.

Pentru anii 2013-2015 se prognozează o stabilitate relativă a cursului de schimb al leului – circa 11,5 lei pentru un dolar american.

Menţinerea relativă a cursului de schimb la acelaşi nivel va contribui la stabilitatea preţurilor: indicele preţurilor de consum la sfîrşitul anului se prognozează la nivel de 105,0% pentru toţi anii de prognoză.

Factorul major, care va contribui la creşterea economiei naţionale va fi majorarea investiţiilor în active materiale pe termen lung cu o rată medie anuală de circa 9,5% în anii 2013-2015. Investiţiile de capital, ca sursă principală de creştere economică, vor contribui la: (i) crearea noilor locuri de muncă; (ii) creşterea competitivităţii produselor autohtone pe piaţa externă; (iii) majorarea ofertei interne, satisfacerea mai deplină a cererii solvabile, inclusiv prin substituirea importurilor; (iv) extinderea bazei productive şi, respectiv, a celei de impozitare şi crearea surselor suplimentare pentru bugetul public naţional.

Exporturile se vor majora în anii 2013-2015 cu circa 13,7% anual. Factorii care vor contribui la majorarea treptată a exporturilor în perioada de prognoză sunt: liberalizarea accesului pe pieţele ţărilor membre ale Organizaţiei Mondiale a Comerţului şi valorificarea preferinţelor obţinute din partea Uniunii Europene; creşterea calitativă a exporturilor, în special datorită investiţiilor efectuate în extinderea şi reînnoirea bazei tehnologice, şi, respectiv, integrarea produselor moldoveneşti în fluxurile internaţionale.

Importurile vor creşte în perioada de prognoză cu 9,7% anual. Creşterea volumului importurilor va fi condiţionată de majorarea fluxului de investiţii, în special a maşinilor, aparatelor electrice, produselor minerale. Ponderea majoră în totalul importurilor va reveni, ca de obicei, resurselor energetice, datorită creşterii economice preconizate în sectoarele de bază ale economiei, dar mai ales a preţurilor la gaze naturale şi petrol. De asemenea, la sporirea importurilor va contribui cererea crescîndă a populaţiei pentru bunurile importate, condiţionată de creşterea veniturilor şi transferurilor de peste hotare.

Prin urmare, soldul negativ al balanţei comerciale se va majora de la 3300 mil. dolari în anul 2013 pînă la 3750 mil. dolari în anul 2015.

Conform estimărilor de prognoză, creşterea PIB-ului în anii 2013-2015 va fi generată de: creşterea anuală în termeni reali a producţiei industriale cu 7% şi a producţiei agricole cu 2,7%; depăşirea ritmului de creştere a investiţiilor în active materiale pe termen lung pe cel al PIB-ului de circa 2 ori în rezultatul reorientării politicii investiţionale spre programe de performanţă, modernizării întreprinderilor autohtone, infrastructurii şi dezvoltării micului business.

Avînd la bază aceste tendinţe, se estimează, că produsul intern brut în anii 2013-2015 va evolua cu o rată medie de circa 5% creştere reală anuală.

În perioada anilor 2013-2015 salariul mediu nominal în ansamblu pe economie se va majora cu circa 35% şi va atinge 4800 lei în anul 2015, iar fondul de remunerare a muncii se va majora cu circa 38%, atingînd suma de 33,3 mild. lei sau 27,5% în raport cu PIB. Creşterea salariului nominal mediu lunar şi a fondului de remunerare a muncii va fi condiţionată de relansarea sectorului real, în special din contul dezvoltării sectorului privat şi trecerii unui număr considerabil de personal în sfera business-ului mic şi mijlociu şi perfecţionarea sistemului de salarizare şi motivare a angajaţilor.

Varianta actuală de prognoză nu prevede modificări esenţiale ale pieţei muncii în următorii ani. Astfel, creşterea numărului populaţiei ocupate în anii 2012-2015 va constitui 0,2% anual şi numărul salariaţilor, după diminuarea de 2,5% în anul 2012, va creşte cu 1,5% în următorii 3 ani (2013-2015). Productivitatea muncii se prognozează să atingă aceleaşi ritmuri de creştere ca şi Produsul intern brut: în jur de 3% în anul 2012 şi 5% în fiecare din anii 2013-2015.

Prognoza indicatorilor macroeconomici este relativ pesimistă, iar a salariului mediu lunar şi fondului de remunerare a muncii – relativ optimistă. Atingerea acestor parametri va fi posibilă prin ridicarea productivităţii muncii şi asimilarea intensă a tehnologiilor performante. Important este că asigurarea acumulărilor reale de venituri la bugetul public naţional, inclusiv la bugetul asigurărilor sociale de stat şi fondurile asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală, ţine de gradul atingerii indicatorilor prognozaţi, aceştia urmînd a fi luaţi ca bază la elaborarea Cadrului Bugetar pe termen mediu (CBTM) pentru anii 2013-2015.

Specialist principal in probleme
de analiză şi prognoză , Borşci N.

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

Prognoza macroeconomică pentru anii 2013-2015 - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta