Harta site-ului
Ajutor
Prognoza indicatorilor macroeconomici pentru anii 2011-2012
Prognoza indicatorilor macroeconomici pentru anii 2011-2012

Conform comunicatului de presa a Ministerului Economiei, Ministerul Economiei a revizuit (actualizat) prognoza principalilor indicatori macroeconomici pentru anii 2011-2012 la data de 19.09.2011.
Ministerul Economiei a majorat ritmul de creştere a Produsului intern brut de la 5% (prognozat în mai 2011) pînă la 6% pentru anul 2011, iar pentru anul 2012 l-a diminuat de la 5% pînă la 4,5%.
Informaţia mai detaliată privind Prognoza indicatorilor  macroeconomici  pentru  anii  2011-2012 este prezentată în anexă. 
Prognoza indicatorilor  macroeconomici  pentru  anii  2011-2012
Ministerul Economiei a revizuit (actualizat) prognoza principalilor indicatori macroeconomici pentru anii 2011-2012 şi îl publică spre utilizare de către toate instituţiile interesate.

La revizuirea prognozei au stat următoarele temei:
·        datele statistice recente privind evoluţia economiei naţionale în anul 2011 (în  special, datele BNS privind Produsul Intern Brut (PIB) în semestrul I 2011), care prezintă ritmuri de creştere mai mari comparativ cu cele din prognoza anterioară (din mai 2011);
·        prognoza actualizată a dezvoltării economiei mondiale (Fondul Monetar Internaţional, august), care prevede ritmuri de creştere mai lente comaprativ cu prognoza anterioară (Fondul Monetar Internaţional, iulie) ;
·        o nouă variantă de prognoză a inflaţiei (Banca Naţională a Moldovei, august), care prevede o inflaţie mai ridicată faţă de prognoza anterioară (Banca Naţională a Moldovei, iulie);
·        consultările cu misiunea Fondului Monetar Internaţional (13-19 septembrie 2011), referitor la actualizarea prognozei veniturilor şi cheltuielilor bugetului public naţional.
În urma aprecierii impactului acestor factori asupra economiei Republicii Moldova, Ministerul Economiei a modificat prognoza precedentă pentru anii 2011-2012 (din mai 2011).

Anul 2011(estimări):
·        - majorarea ritmului de creştere a exporturilor cu 17 puncte procentuale (p.p.)(de la 22% pînă la 39%), a importurilor – cu 8 p.p. (de la 21% pînă la 29%), a investiţiilor în capital fix - cu 2 p.p. (de la 12% - la 14%);
·        - cu 0,7 p.p. (de la 7,2% la 7,9%) se aşteaptă creşterea indicelui preţurilor de consum mediu anual (IPC) şi cu 1,5 p.p. (de la 7,9% - la 9,5%) – IPC la sfîrşitul anului;
·        - concomitent, se aşteaptă reducerea cu 0,5% (de la 7,5% - la 7%) ritmul de creştere a producţiei industriale;
·        - de asemenea,  se aşteaptă ritmuri mai joase de creştere a fondului de remunerare a muncii (12% faţă de 15% - în termeni nominali şi 4% faţă de 8% - în termeni reali);
·        - ca rezultat, ritmul de creştere a PIB va constitui 6%, comparativ cu 5% prognozat în luna mai 2011.
Anul 2012 (prognoză):
·        - temperarea ritmului de creştere a exporturilor cu 2 p.p. (de la 12 pînă la 10%), a importurilor cu 2 p.p.(de la 11% - la 9%), producţiei agricole cu 0,5% p.p. (de la 3,5% - la 3%);
·        - cu 1,2 p.p. (de la 6,9% la 8,1%) se aşteaptă creşterea IPC mediu anual şi cu 0,8 p.p. (de la 5,7% - la 6,5%) – IPC la sfîrşitul anului;
·        - în acelaşi timp, se aşteaptă creşterea cu 1 p.p. (de la 9% - la 10%) ritmul de creştere a investiţiilor în capital fix;
·        de asemenea, se aşteaptă un ritm de creştere mai mic a fondului de remunerare a muncii (4% faţă de 5% anterior);
·        - ca rezultat, ritmul de creştere a PIB va constitui 4,5%, faţă de 5% prognozat în luna mai 2011.
 
În ansamblu, Ministerul Economiei evaluează cu o probabilitate înaltă posibilitatea realizării scenariilor indicatorilor macroeconomici estimaţi pentru anul 2011 şi prognozaţi pentru anul 2012.

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

Prognoza indicatorilor macroeconomici pentru anii 2011-2012 - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta